Swedish

Detailed Translations for mått from Swedish to English

mått:

mått [-ett] noun

 1. mått (storlek; utsträckning; omkrets; dimension)
  the dimension; the size; the extent; the measure; the circumference
 2. mått
  the measure; the provision; the facility; the decree; the supply; the decision
 3. mått
  the measurement; the measuring; the mapping out
 4. mått
  the measure
  – A quantified value that is indicative of the size, quantity, scale, importance, or extent of something important to an organization. 1

Translation Matrix for mått:

NounRelated TranslationsOther Translations
circumference dimension; mått; omkrets; storlek; utsträckning kontur; omkrets
decision mått avgörande; beslut; beslutsamhet; disciplin; ordning
decree mått avgörande; beslut; dekret; förklaring; förordning; påbud; påpud; statsfullmäktigebeslut
dimension dimension; mått; omkrets; storlek; utsträckning dimension
extent dimension; mått; omkrets; storlek; utsträckning grad; utrymme; utsträckning
facility mått anskaffande; anskaffning; bostad; flinkhet; framskaffande; färdighet; ledighet; lokal; lätthet; utverkande
mapping out mått rita upp kartan
measure dimension; mått; omkrets; storlek; utsträckning avgörande; beslut; deciliter mått; liter mått; moderation; måtta; måttlighet; norm; standard; volym mått
measurement mått dimension
measuring mått mätning; måttagning; uppmätning
provision mått anskaffande; anskaffning; bokföringsmässig reserv; framskaffande; omhändertagande; omsorg; omvårdnad; underhåll; utverkande; vård
size dimension; mått; omkrets; storlek; utsträckning antal; dos; form; gestalt; innehåll; mängd; nummer; skapnad; statyr; storlek; volym
supply mått anslag; avlämnande; framkörning; förråd; försörjning; lager; leverans; sändning; tillgång; utdelning; utkörning; utlämnande; överlämnande
VerbRelated TranslationsOther Translations
decree bestämma; förordna; kungöra; påbjuda
measure mäta; mäta ut
provision anskaffa; förse med; tillföra; tillhandahålla
size storlek
supply anskaffa; avsända; förse; förse med; ge; införskaffa; leverera; lämna; lämna ut; lämna över; skicka; sända; tillföra; tillhandahålla; tillhandhålla; överlämna
OtherRelated TranslationsOther Translations
decree dekretera; resolvera; skickelse
dimension dimensionera
extent mån; omfattning
facility facilitet
measure avmäta; måttstock; uppmäta; åtgärd
measurement mätteknik
provision arvsförordnande; proviantera
size format
supply furnera; leverera; tillhandahållande

Wiktionary Translations for mått:

mått
noun
 1. magnitude determined by measuring
 2. special mathematical function
 3. tactic or strategy
 4. quantity etc. compared to a standard
 5. a measure; a standard of measure; an instrument to determine dimensions, distance, or capacity; a standard

Cross Translation:
FromToVia
mått measure Maß — Einheit, in der etwas messen wird
mått measurement; admeasurement AbmessungTechnik: Längenmaß, Ausdehnung eines Gegenstands
mått measure instrument de mesureinstrument qui sert pour mesurer une masse, une longueur, un volume, une fréquence, une vitesse, etc.

mått form of måtta:

måtta verb (måttar, måttadde, mått)

 1. måtta (rikta; sikta)
  to aim
  • aim verb (aims, aimed, aiming)

Conjugations for måtta:

presens
 1. måttar
 2. måttar
 3. måttar
 4. måttar
 5. måttar
 6. måttar
imperfekt
 1. måttadde
 2. måttadde
 3. måttadde
 4. måttadde
 5. måttadde
 6. måttadde
framtid 1
 1. kommer att måtta
 2. kommer att måtta
 3. kommer att måtta
 4. kommer att måtta
 5. kommer att måtta
 6. kommer att måtta
framtid 2
 1. skall måtta
 2. skall måtta
 3. skall måtta
 4. skall måtta
 5. skall måtta
 6. skall måtta
conditional
 1. skulle måtta
 2. skulle måtta
 3. skulle måtta
 4. skulle måtta
 5. skulle måtta
 6. skulle måtta
perfekt particip
 1. har mått
 2. har mått
 3. har mått
 4. har mått
 5. har mått
 6. har mått
imperfekt particip
 1. hade mått
 2. hade mått
 3. hade mått
 4. hade mått
 5. hade mått
 6. hade mått
blandad
 1. måtta!
 2. måtta!
 3. måttadd
 4. måttaande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

måtta [-en] noun

 1. måtta (moderation; måttlighet)
  the moderation; the modesty; the measure

Translation Matrix for måtta:

NounRelated TranslationsOther Translations
aim mening; måltavla; skottavla; strävan; vilja
measure moderation; måtta; måttlighet avgörande; beslut; deciliter mått; dimension; liter mått; mått; norm; omkrets; standard; storlek; utsträckning; volym mått
moderation moderation; måtta; måttlighet billighet; förnuftighet; mjukande; rättvisa; rådighet
modesty moderation; måtta; måttlighet anpråkslöshet; anspråkslöshet; artighet; beskedlighet; blygsamhet; enkelhet; foglighet; följsamhet; hederlighet; hörsamhet; rättskaffenhet; tjänstvillighet; undergivenhet
VerbRelated TranslationsOther Translations
aim måtta; rikta; sikta
measure mäta; mäta ut
OtherRelated TranslationsOther Translations
aim riktmärke; riktpunkt; syfta
measure avmäta; måttstock; uppmäta; åtgärd
moderation hovsamhet; måttfullhet
modesty flärdfrihet; sedesamhet; ärbarhet

Synonyms for "måtta":


Related Translations for mått