Swedish

Detailed Translations for omsorgsfullt from Swedish to English

omsorgsfullt:


Translation Matrix for omsorgsfullt:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
accurate exakt; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precis; precist; riktigt ackurat; försiktigt; korrekt; noggrann; noggrannt; omtänksamt; precis; precist; riktig; riktigt; skonsam; skonsamt; varsam; varsamt
careful exakt; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; omtänksamt; precist ackurat; försiktig; försiktigt; grundlig; grundligt; noggran; noggrann; noggrannt; omtänksamt; precist; samvetsgrann; samvetsgrannt; skarp; skarpt; skonsam; skonsamt; skrupulöst; sorgfälligt; varsam; varsamt
considerate omsorgsfullt; omtänksamt behjälplig; behändighet; blygsam; blygsamt; bra; diskret; kapabelt; omtänksamt
detailed exakt; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precist detaljerat; extensivt; genomarbetad; genomarbetat; i detalj utarbetad; i detalj utarbetat; i rikligt mått; kraftigt; rikligt; rymlig; rymligt; stor; stort; voluminös; voluminöst
exact exakt; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precist exakt; hårfin; hårfint; hårskarp; hårskarpt; noggran; noggrant; precis; precist; riktig; riktighet; riktigt
exhaustive exakt; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precist basal; bekräftad; bekräftat; detaljerat; essentiellt; fundamental; förstärkt; genomarbetad; genomarbetat; långvarig; långvarigt; underbyggt
meticulous exakt; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precist noga; noggrann; noggrannt; nogräknat; precis; riktig; riktigt; samvetsömt; skrupulös; skrupulöst; sorgfälligt
painstaking exakt; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precist
precise exakt; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precist ackurat; exakt; försiktigt; hårfin; hårfint; korrekt; noggran; noggrann; noggrannt; noggrant; omtänksamt; precis; precist; punktligt; riktig; riktighet; riktigt; skonsam; skonsamt; stringent; varsam; varsamt
scrupulous exakt; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precist noga; noggrann; noggrannt; nogräknat; samvetsömt; skrupulös; skrupulöst; sorgfälligt
stringent exakt; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precist allvarlig; allvarligt; bindandet; exakt; nödvändig; nödvändigt; precis; precist; punktligt; rigoröst; slagkraftig; slagkraftigt; stringent; sträng; strängt; trängande; övertygandet
AdverbRelated TranslationsOther Translations
accurately exakt; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precist exakt; helt riktig; precis; precist; riktig; riktigt
in detail exakt; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precist detaljerat; genomarbetad; genomarbetat
precisely exakt; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precist exakt; stringent
OtherRelated TranslationsOther Translations
careful aktsam; vårdad
considerate försynt; grannlaga; hänsynsfull
detailed omständlig; omständligt; utförlig
exhaustive genomgripande
in detail utförligt
meticulous minutiös
scrupulous minutiös
ModifierRelated TranslationsOther Translations
well-aimed noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precis; riktigt
with attention omsorgsfullt; omtänksamt försiktig
with care omsorgsfullt; omtänksamt försiktig