Summary
Swedish to English:   more detail...
  1. själv behärskning:


Swedish

Detailed Translations for själv behärskning from Swedish to English

själv behärskning:

själv behärskning noun

  1. själv behärskning
    the control; the restraint; the composure; the self-control; the cool

Translation Matrix for själv behärskning:

NounRelated TranslationsOther Translations
composure själv behärskning inre frid; inre lugn; jämnmodighet; lugnhet; ro; sinnesfrid; sinnesro
control själv behärskning administration; bestämmanderätt; bevakning; förmunderskap; herravälde; inställningsratt; kontroll; makt; myndighet; observation; tillsyn; uppsikt; vaktande; vård; överinseende; övervakning
cool själv behärskning avståndstagande attityd; avsvalkning; distans; förfriskande; kyla; kylighet
restraint själv behärskning behärskning; blyghet; frihets restriktioner; fångslad; förbehållsamhet; förtegenhet; tillbakadragenhet; tyglande; tystlåtenhet; återhållande; återhållsamhet
self-control själv behärskning
VerbRelated TranslationsOther Translations
control behärska; besiktiga; bestämma över; dressera; hålla sig själv; hålla tillbaka; inspektera; kolla; kontrolera; kontrollera; manipulera; pröva; tama; testa; titta på; tämja; underkasta sig; undersöka; utvärdera
cool avkyla; bli kallare; kyla av; kylas av; lugna ner sig; lungna ner sig; svalna
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
cool affärsmässigt; allvarlig; allvarligt; distanserande; frisk; friskt; fräsch; fräscht; häftig; häftigt; kallt; kyligt; luftigt; lugnt; nedkyld; orubblig lugnt; samlad; samlat; självbehärskad; självbehärskat; stoisk; stoiskt; superbt; sval; svalt; systematisk; systematiskt; tuff; tufft; överlägset
OtherRelated TranslationsOther Translations
composure jämnmod
control kontrollanordning; kontrollåtgärd; reglage; regleringsanordning
cool trankil; trankilt
restraint måttfullhet
self-control självbehärskning

Related Translations for själv behärskning