Summary


Swedish

Detailed Translations for skicka from Swedish to English

skicka:

skicka verb (skickar, skickade, skickat)

 1. skicka (leverera; lämna)
  to deliver; to provide; to supply; to bring; to send; to furnish; put up for shipment; to bring around; to ship
  • deliver verb (delivers, delivered, delivering)
  • provide verb (provides, provided, providing)
  • supply verb (supplies, supplied, supplying)
  • bring verb (brings, brought, bringing)
  • send verb (sends, sent, sending)
  • furnish verb (furnishes, furnished, furnishing)
  • bring around verb (brings around, brought around, bringing around)
  • ship verb (ships, shipped, shipping)
 2. skicka (sända; avsända)
  to send; to ship; to supply
  • send verb (sends, sent, sending)
  • ship verb (ships, shipped, shipping)
  • supply verb (supplies, supplied, supplying)
  to mail
  – cause to be directed or transmitted to another place 1
  • mail verb (mails, mailed, mailing)
   • I'll mail you the paper when it's written1
 3. skicka (sända; avsända)
  to send
  • send verb (sends, sent, sending)
 4. skicka (räcka)
  to give; to offer; to pass
  • give verb (gives, gave, giving)
  • offer verb (offers, offered, offering)
  • pass verb (passes, passed, passing)
  to hand
  – place into the hands or custody of 1
  • hand verb (hands, handed, handing)
   • hand me the spoon, please1
 5. skicka (räcka)
  to give; to hand over; give to; to pass
  • give verb (gives, gave, giving)
  • hand over verb (hands over, handed over, handing over)
  • give to verb
  • pass verb (passes, passed, passing)
  to hand
  – place into the hands or custody of 1
  • hand verb (hands, handed, handing)
   • hand me the spoon, please1
 6. skicka
  to send; email
  – To transmit a message or file through a communications channel. 2
  • send verb (sends, sent, sending)
  • email verb

Conjugations for skicka:

presens
 1. skickar
 2. skickar
 3. skickar
 4. skickar
 5. skickar
 6. skickar
imperfekt
 1. skickade
 2. skickade
 3. skickade
 4. skickade
 5. skickade
 6. skickade
framtid 1
 1. kommer att skicka
 2. kommer att skicka
 3. kommer att skicka
 4. kommer att skicka
 5. kommer att skicka
 6. kommer att skicka
framtid 2
 1. skall skicka
 2. skall skicka
 3. skall skicka
 4. skall skicka
 5. skall skicka
 6. skall skicka
conditional
 1. skulle skicka
 2. skulle skicka
 3. skulle skicka
 4. skulle skicka
 5. skulle skicka
 6. skulle skicka
perfekt particip
 1. har skickat
 2. har skickat
 3. har skickat
 4. har skickat
 5. har skickat
 6. har skickat
imperfekt particip
 1. hade skickat
 2. hade skickat
 3. hade skickat
 4. hade skickat
 5. hade skickat
 6. hade skickat
blandad
 1. skicka!
 2. skicka!
 3. skickad
 4. skickande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

skicka [-en] noun

 1. skicka
  the dispatch; the shipment
  – the act of sending off something 1

Translation Matrix for skicka:

NounRelated TranslationsOther Translations
dispatch avsändning; expediering; framkörning; leverans; spedition; sändning; utdelning; utkörning; uträttande
email e-post
hand arbetare; arbetsanhörig; assistent; dräng; fingervisning; förslag; grovarbetare; hand; handskakning; handskrift; handtryckning; hjälp; medarbetare; medhjälpare; påpekande; tips; vink
hand over överlämna
mail brevpost; e-post; post
offer anbud; billigt köp; bud; erbjudande; förslag; offer; offergärd; offergåva; presentation; överlämnande
pass bergstig; biljett; fribiljett; identifikationskort; inträdesbiljett; inträdestillstånd; pass; passersedel; tillstånd
ship båt; farkost; fartyg; skepp
shipment frakt; fraktgods; gods; inskeppning; last; skeppslast; sändning; transport
supply anslag; avlämnande; framkörning; förråd; försörjning; lager; leverans; mått; sändning; tillgång; utdelning; utkörning; utlämnande; överlämnande
VerbRelated TranslationsOther Translations
bring leverera; lämna; skicka bringa; ge; hemleverera; leverera; lämna ut; lämna över; ta med; överlämna
bring around leverera; lämna; skicka bringa till sans; få att kvickna till; ge; leverera; lämna ut; lämna över; överlämna; övertala; övertyga
deliver leverera; lämna; skicka bringa till världen; dela ut; föda; förse; ge; hemleverera; leverera; lämna ut; lämna över; släppa fri; tillföra; överlämna; överräcka
dispatch förbruka; konsumera; skicka ut
email skicka
furnish leverera; lämna; skicka bekläda; förse; förskaffa; ge; hölja; införskaffa; isolera; klä; klä sig fin; klä sig på; leverera; lämna ut; lämna över; möblera; tillhandahålla; täcka; överlämna
give räcka; skicka avge; deklarera; dela ut; donera; förse; ge; ge en present; leverera; lämna ut; lämna över; skänka; tilldela; tillföra; upge; överlämna; överräcka
give to räcka; skicka ge; överlämna; överräcka
hand räcka; skicka ge; överlämna; överräcka
hand over räcka; skicka erbjuda; ge; hemleverera; leverera; överföra; överlämna; överräcka
mail avsända; skicka; sända posta
offer räcka; skicka erbjuda; förevisa; ge; ge en present; lova; offerera; presentera; räcka fram; skriva ut; utställa; visa; överlämna; överräcka
pass räcka; skicka besöka; förgå; ge; ge sig iväg; ; gå förbi; gå igenom; gå till; hända; inträffa; passera; röra; ske; tillbringa; överlämna; överräcka
provide leverera; lämna; skicka dela ut; förse; förskaffa; ge; införskaffa; leverera; lämna ut; lämna över; skaffa; tillföra; tillhandahålla; överlämna
put up for shipment leverera; lämna; skicka
send avsända; leverera; lämna; skicka; sända efterskänka; eftersända; ge; leverera; lämna ut; lämna över; remittera; skicka vidare till; återvisa; överlämna; översända
ship avsända; leverera; lämna; skicka; sända embarkera; frakta; ge; gå ombord; kliva ombord; lasta; leverera; lämna ut; lämna över; skeppa; stiga ombord; överlämna
supply avsända; leverera; lämna; skicka; sända anskaffa; förse; förse med; ge; införskaffa; leverera; lämna ut; lämna över; tillföra; tillhandahålla; tillhandhålla; överlämna
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
dispatch skicka
shipment skicka
OtherRelated TranslationsOther Translations
deliver avkunna; avlämna; förlösa; tillställa; överbringa
dispatch depesch; expediera; förpassa; spediera
furnish furnera
give avgiva; giva; presenta
hand gast; tillställa
hand over framlämna; lämnande
offer bjuda; erbjudan; hembud; hembära; offert; utbjuda; utbud; utfästa
pass avkunna; bestå; förflyta; förlida; förlöpa; langa; passering; svinna; övergå
send expediera; förpassa; försända; tillställa
ship avskeppa; inskeppa; utskeppa
shipment skeppning; utskeppning; varuparti
supply furnera; leverera; tillhandahållande

Synonyms for "skicka":


Wiktionary Translations for skicka:

skicka
verb
 1. to send to an electronic forum
 2. to send mail
 3. (Internet) to publish a message
 4. make something go somewhere

Related Translations for skicka