Swedish

Detailed Translations for ständigt from Swedish to English

ständigt:

ständigt verb

  1. ständigt

Translation Matrix for ständigt:

NounRelated TranslationsOther Translations
constant konstant
harp harpa
lasting pågående
permanent hårpermanent; permanent
VerbRelated TranslationsOther Translations
harp ständigt gnata; klaga
keep repeating ständigt
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
connected bestående; kontinuerlig; permanent; ständigt ansluten; anslutet; besläktad; besläktat; bifogad; bifogat; fäst; förbunden; förbundet; förenad; förenat; i reletion med; relatert
constant beständig; beständigt; bestående; evigt; evinnerlig; evinnerligt; fortlöpande; kontinuerlig; kontinuerligt; permanent; ständig; ständigt konstant; kontinuerlig; kontinuerligt; oavbruten; oavbrutet; ouppörligt; stabil; stabilt; stadigt
continual bestående; evigt; evinnerlig; evinnerligt; fortlöpande; kontinuerlig; permanent; ständig; ständigt konstant; ouppörligt; stabil; stabilt; stadigt
continued fortsatt; oavbrutet; ständig; ständigt pågående
continuous bestående; evigt; evinnerlig; evinnerligt; fortlöpande; kontinuerlig; permanent; ständig; ständigt fortsättande; jämt; kontinuerlig; kontinuerligt; oavbruten; oavbrutet; oupphörlig; oupphörligt
everlasting beständig; beständigt; bestående; evigt; evinnerlig; evinnerligt; kontinuerlig; kontinuerligt; permanent; ständig; ständigt evig; evigt; evigvarandet; oupphörlig; oupphörligt; oändlig; oändligt; ändlös; ändlöst
invariable alltid; ständigt
laced bestående; kontinuerlig; permanent; ständigt
lasting beständig; beständigt; bestående; evigt; evinnerlig; evinnerligt; fortlöpande; kontinuerlig; kontinuerligt; permanent; ständig; ständigt hållbar; hållbart; slitstark; slitstarkt; varaktig; varaktigt
permanent bestående; evigt; evinnerlig; evinnerligt; kontinuerlig; permanent; ständig; ständigt jämt; varaktig; varaktigt
perpetual evigt; evinnerlig; evinnerligt; ständig; ständigt evigt; oupphörlig; oupphörligt; oändlig; oändligt; ändlös; ändlöst
persistent bestående; evigt; evinnerlig; evinnerligt; kontinuerlig; permanent; ständig; ständigt bestående; envis; envist; ihärdig; ihärdigt; kontinuerlig; kontinuerligt; motspänstig; motspänstigt; motsträvigt; oavbruten; oavbrutet; obstinat; oregerligt; ståndaktigt; trotsig; trotsigt; uppstudsig; uppstudsigt; varaktigt
repeated bestående; kontinuerlig; permanent; ständigt kontinuerlig; kontinuerligt; oavbruten; oavbrutet; ofta förekommande; repeterat
restless bestående; kontinuerlig; permanent; ständigt fladdrigt; hoppig; hoppigt; orolig; oroligt; otåligt; rastlös; rastlöst; rolöst
unbroken bestående; kontinuerlig; permanent; ständigt obändig; obändigt
unceasing bestående; evigt; evinnerlig; evinnerligt; kontinuerlig; permanent; ständig; ständigt fortsättande; jämt; oavbrutet; oupphörlig; oupphörligt
undisturbed bestående; kontinuerlig; permanent; ständigt fritt; obehindrad; obehindrat; ostörd; ostört
unending evigt; evinnerlig; evinnerligt; ständig; ständigt evigt; oupphörlig; oupphörligt; oändlig; oändligt; ändlös; ändlöst
uninterrupted bestående; kontinuerlig; permanent; ständigt fortsättande; fritt; kontinuerlig; kontinuerligt; oavbruten; oavbrutet; obehindrad; obehindrat; ostörd; ostört; oupphörlig; oupphörligt
unremitting bestående; evigt; evinnerlig; evinnerligt; kontinuerlig; permanent; ständig; ständigt jämt; kontinuerlig; kontinuerligt; oavbruten; oavbrutet
untiring bestående; kontinuerlig; permanent; ständigt outröttlig; outröttligt; outtröttlig; outtröttligt
AdverbRelated TranslationsOther Translations
all along bestående; kontinuerlig; permanent; ständigt
all the time bestående; kontinuerlig; permanent; ständigt
always alltid; ständigt alltid; jämt
continually hela tiden; ständigt
OtherRelated TranslationsOther Translations
always städse
connected sammanhållen
constant stundlig
continual idelig
continually oupphörligen
everlasting eternell; ovansklig
invariable invariabel; oföränderlig
permanent stadigvarande
perpetual idelig; perpetuell
persistent ihängande; uthållig
unbroken obruten
unceasing oavlåtlig
undisturbed orubbad; orubbat
untiring otröttlig
ModifierRelated TranslationsOther Translations
persisted fortsatt; oavbrutet; ständig; ständigt

Synonyms for "ständigt":


Wiktionary Translations for ständigt:

ständigt
adverb
  1. always

Cross Translation:
FromToVia
ständigt repeatedly telkens — steeds
ständigt always; constantly steeds — voortdurend