Swedish

Detailed Translations for täcka from Swedish to English

täcka:

täcka verb (täcker, täckte, täckt)

 1. täcka (skydda)
  to protect; to cover; to fence off; to fence in; to lock up
  • protect verb (protects, protected, protecting)
  • cover verb (covers, covered, covering)
  • fence off verb (fences off, fenced off, fencing off)
  • fence in verb (fences in, fenced in, fencing in)
  • lock up verb (locks up, locked up, locking up)
 2. täcka (övertäcka; betäcka)
  to cover
  • cover verb (covers, covered, covering)
 3. täcka (stenlägga; bekläda)
  to pave; to surface
  • pave verb (paves, paved, paving)
  • surface verb (surfaces, surfaced, surfacing)
 4. täcka (förse med tak; bilda tak över)
  to cover; to arch over; roof in
  • cover verb (covers, covered, covering)
  • arch over verb (arches over, arched over, arching over)
  • roof in verb
 5. täcka (klä; isolera; hölja; bekläda)
  to upholster; to furnish; to cover; to clothe
  • upholster verb (upholsters, upholstered, upholstering)
  • furnish verb (furnishes, furnished, furnishing)
  • cover verb (covers, covered, covering)
  • clothe verb (clothes, clothed, clothing)

Conjugations for täcka:

presens
 1. täcker
 2. täcker
 3. täcker
 4. täcker
 5. täcker
 6. täcker
imperfekt
 1. täckte
 2. täckte
 3. täckte
 4. täckte
 5. täckte
 6. täckte
framtid 1
 1. kommer att täcka
 2. kommer att täcka
 3. kommer att täcka
 4. kommer att täcka
 5. kommer att täcka
 6. kommer att täcka
framtid 2
 1. skall täcka
 2. skall täcka
 3. skall täcka
 4. skall täcka
 5. skall täcka
 6. skall täcka
conditional
 1. skulle täcka
 2. skulle täcka
 3. skulle täcka
 4. skulle täcka
 5. skulle täcka
 6. skulle täcka
perfekt particip
 1. har täckt
 2. har täckt
 3. har täckt
 4. har täckt
 5. har täckt
 6. har täckt
imperfekt particip
 1. hade täckt
 2. hade täckt
 3. hade täckt
 4. hade täckt
 5. hade täckt
 6. hade täckt
blandad
 1. täck!
 2. täck!
 3. täckt
 4. täckande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

täcka adj

 1. täcka (övertäckt)

täcka

 1. täcka (bestryka; klä)
  coat
  – cover or provide with a coat 1

Translation Matrix for täcka:

NounRelated TranslationsOther Translations
coat jacka; kappa; mantel; päls; rock; skinn; överrock
cover betäckning; bokomslag; emballage; förpackning; hölje; inbindning; kuvert; lock; omslag; omslag av en platta; penfodral; skal; skydd; sängöverkast; täckande; täcke; täcke 6-tak; överkast; övertäckning
fence in stängsel
fence off stängsel
surface yta
VerbRelated TranslationsOther Translations
arch over bilda tak över; förse med tak; täcka
clothe bekläda; hölja; isolera; klä; täcka
coat bestryka; klä; täcka
cover bekläda; betäcka; bilda tak över; förse med tak; hölja; isolera; klä; skydda; täcka; täcka över; övertäcka berätta; besegla; beskriva; dölja; förklara; ; inkapsla; innesluta; kamouflera; promenera; rapportera; skildra; skyla; täcka över; välva; återberätta
fence in skydda; täcka avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; inhägna; markera; stängsla in; utstaka
fence off skydda; täcka avgränsa; begränsa; bestämma; definiera; inhägna; markera; plombera; plugga igen; stoppa igen; stängsla in; tamponera; utstaka
furnish bekläda; hölja; isolera; klä; täcka förse; förskaffa; ge; införskaffa; klä sig fin; klä sig på; leverera; lämna; lämna ut; lämna över; möblera; skicka; tillhandahålla; överlämna
lock up skydda; täcka fängsla; fångsla; gömma undan; låsa; låsa in; spärra in; stänga; sätta bakom galler; sätta i fängelse
pave bekläda; stenlägga; täcka
protect skydda; täcka alarmera; beskydda; bevaka; bevara; dra tillbaka; förse med alarmsystem; skydda; underhålla; upprätthålla; vakta; vakta över
roof in bilda tak över; förse med tak; täcka
surface bekläda; stenlägga; täcka
upholster bekläda; hölja; isolera; klä; täcka
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
covered täcka; övertäckt beslöjat; betäckad; betäckat; dold; dolt; förklätt; täckad; täckat; täckt; övertäckad; övertäckat
OtherRelated TranslationsOther Translations
coat bestrykning
cover beklä; bekosta; gardera; konvolut; omhölje; skynke; tillryggalägga; täckelse; ytterhölje; överkläda; överskyla; översålla
covered beväxt
fence in kringgärda; omhägna
furnish furnera
lock up bura
protect freda; hägna; värna

Synonyms for "täcka":


Wiktionary Translations for täcka:

täcka
verb
 1. cover the inside surface of (something)
 2. protect by shooting
 3. mention
 4. to conceal or protect
 5. to cover as a coat
 6. to cover with a coat of some material

Cross Translation:
FromToVia
täcka roof bedachen — mit einem Dach versehen. Veraltet und dichterisch auch im Sinne von bedeckenvergleiche Bedeutung bei Adelung (um 1800, siehe Referenz Grammatisch-kritisches Wörterbuch) und Literatur | Autor=Theodor Däubler | Titel=Das Nordlicht | Band=Teil 2 | Auflage= | Verlag= | Ort=München/Leipzig | Jahr=1910 | ISBN= | Sei
täcka cover bedecken — etwas über etwas/jemanden legen (oft zum Schutze vor z.B. Kälte oder Blicken)
täcka cover; overspread; spread; bespread; overlay bedecken — auf etwas liegen
täcka roof; tile decken — (Dach) mit der wasserabweisenden Außenschicht versehen
täcka cover decken — poetisch für bedecken, zudecken
täcka shelter decken — (von Landschaftselementen) vor feindlichen Blicken und Angriffen schützen
täcka cover; overlay; lag; plate; protect; coat; back; wrap up recouvrir — Couvrir de nouveau. (Sens général)

Related Translations for täcka