Swedish

Detailed Translations for tolka from Swedish to English

tolka:

tolka verb (tolkar, tolkade, tolkat)

 1. tolka (översätta; transkribera)
  to translate; to transcribe; to interpret; to render
  • translate verb (translates, translated, translating)
  • transcribe verb (transcribes, transcribed, transcribing)
  • interpret verb (interprets, interpreted, interpreting)
  • render verb (renders, rendered, rendering)
 2. tolka (översätta)
  to interpret; to translate
  • interpret verb (interprets, interpreted, interpreting)
  • translate verb (translates, translated, translating)
 3. tolka
  to interpret; to understand; to take up
  • interpret verb (interprets, interpreted, interpreting)
  • understand verb (understands, understood, understanding)
  • take up verb (takes up, took up, taking up)
 4. tolka (ge uttryck åt)
  to express; to utter; give expression to; express oneself; to impersonate; to ventilate; reveal oneself; to talk; to speak
 5. tolka (personifiera; representera; förkroppsliga; porträttera)
  to represent; to portray; to interpret; to impersonate; to personify
  • represent verb (represents, represented, representing)
  • portray verb (portrays, portrayed, portraying)
  • interpret verb (interprets, interpreted, interpreting)
  • impersonate verb (impersonates, impersonated, impersonating)
  • personify verb (personifies, personified, personifying)

Conjugations for tolka:

presens
 1. tolkar
 2. tolkar
 3. tolkar
 4. tolkar
 5. tolkar
 6. tolkar
imperfekt
 1. tolkade
 2. tolkade
 3. tolkade
 4. tolkade
 5. tolkade
 6. tolkade
framtid 1
 1. kommer att tolka
 2. kommer att tolka
 3. kommer att tolka
 4. kommer att tolka
 5. kommer att tolka
 6. kommer att tolka
framtid 2
 1. skall tolka
 2. skall tolka
 3. skall tolka
 4. skall tolka
 5. skall tolka
 6. skall tolka
conditional
 1. skulle tolka
 2. skulle tolka
 3. skulle tolka
 4. skulle tolka
 5. skulle tolka
 6. skulle tolka
perfekt particip
 1. har tolkat
 2. har tolkat
 3. har tolkat
 4. har tolkat
 5. har tolkat
 6. har tolkat
imperfekt particip
 1. hade tolkat
 2. hade tolkat
 3. hade tolkat
 4. hade tolkat
 5. hade tolkat
 6. hade tolkat
blandad
 1. tolka!
 2. tolka!
 3. tolkad
 4. tolkande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for tolka:

NounRelated TranslationsOther Translations
talk dialog; konversation; pladder; prat; pratstund; rykte; samspråk; samtal; skvaller; snack
VerbRelated TranslationsOther Translations
express ge uttryck åt; tolka betyga; formulera i ord; förklara; ge röst åt; medge; tillkännagiva; tillstå; trycka ut; uttrycka; verbalisera; yttra
express oneself ge uttryck åt; tolka
give expression to ge uttryck åt; tolka
impersonate förkroppsliga; ge uttryck åt; personifiera; porträttera; representera; tolka personifiera; spela rollen som
interpret förkroppsliga; personifiera; porträttera; representera; tolka; transkribera; översätta förstå
personify förkroppsliga; personifiera; porträttera; representera; tolka förkroppsliga; personifiera
portray förkroppsliga; personifiera; porträttera; representera; tolka avbilda; avmåla; framställa; måla av; porträttera; skildra; teckna
render tolka; transkribera; översätta rendera; återge
represent förkroppsliga; personifiera; porträttera; representera; tolka företräda; representera
reveal oneself ge uttryck åt; tolka
speak ge uttryck åt; tolka anropa; berätta; diskutera; hålla ett tal; kalla på; konversera; pladdra; prata; ropa; skrika; sladdra; snacka; säga; tala; tala om
take up tolka absorbera; dra upp; införliva; suga i sig; suga upp; ta in; ta upp; uppsuga; upptaga
talk ge uttryck åt; tolka berätta; diskutera; hålla ett tal; konversera; pladdra; prata; sladdra; snacka; säga; tala; tala om; vara upptagen
transcribe tolka; transkribera; översätta
translate tolka; transkribera; översätta översätta
understand tolka begripa; fatta; förstå; greppa; inse; se igenom; skaffa sig upplysningar om
utter ge uttryck åt; tolka
ventilate ge uttryck åt; tolka lufta; ta upp något; tillhandhålla; ventilera; ventilera något; vädra
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
utter allt; fruktansvärt; fullkomlig; fullkomligt; fullständigt; oerhörd; oerhört; total; totalt
OtherRelated TranslationsOther Translations
express expresståg; utlåta
interpret tyda; utlägga; uttyda
render återgiva
speak språka
take up frambära; tillträda
talk orda; samspråka; språka; tugg
understand utläsa
utter prångla; utprångla

Synonyms for "tolka":


Wiktionary Translations for tolka:

tolka
verb
 1. to act as an interpreter
 2. to interpret or explain the meaning of something

Cross Translation:
FromToVia
tolka interpret auslegen — etwas auf bestimmte Weise interpretieren
tolka interpret dolmetschen — gesprochenen Text mündlich übersetzen
tolka interpret; play the part; play the role; perform interpréter — désuet|fr traduire d’une langue en une autre.
tolka translate traduire — Faire la traduction d’un texte ou de paroles ou de tout document depuis une langue vers une autre langue.