Swedish

Detailed Translations for uppklarning from Swedish to English

uppklarning:

uppklarning [-en] noun

  1. uppklarning
    the explanation; the clarification; the elucidation; the enlightenment; the explaining; the information; the notice; the clearing; the communication

Translation Matrix for uppklarning:

NounRelated TranslationsOther Translations
clarification uppklarning information; klarna upp
clearing uppklarning evakuering; information; inklarad; klarna upp; utrymning
communication uppklarning kommunikation
elucidation uppklarning förklaring; illustration; klargörande; tolkning; tydning
enlightenment uppklarning information; klarna upp
explaining uppklarning
explanation uppklarning förklaring; information; tolkning; tydning
information uppklarning data; fakta; förklaring; information; informerande; tillkännagivande; upplysning
notice uppklarning avsked; hyresuppsägning; kungörelse; något som är uppmärksammat; tillkännagivande; upplysning; uppsägning; uppsägningsnotis
VerbRelated TranslationsOther Translations
notice ana; bekräfta; bli medveten om; förstå; hitta; hålla isär; känna; lägga märke till; märka; notera; observera; se; skåda; uppfatta; uppmärksamma
OtherRelated TranslationsOther Translations
clarification tillrättaläggande
clearing avduka; clearing; defekation; hygge; ljusning; uthuggning
communication delgivning; samfärdsel; trafikförbindelse
elucidation förtydligande; tillrättaläggande
explanation explikation; motivering
information angivelse; underrättelse
notice avi; beakta; förmärka; märkas; notis; uppsägningstid; varsebli; varsna

Wiktionary Translations for uppklarning:


Cross Translation:
FromToVia
uppklarning clearing up; explanation; solving; enlightenment; clarification Aufklärung — über Sachverhalte, Zusammenhänge und/oder Gefahren informieren