Swedish

Detailed Translations for utföra from Swedish to English

utföra:

utföra verb (utför, utförde, utfört)

 1. utföra (göra; verkställa; förrätta; frambringa; uträtta)
  to accomplish; to do; to act
  • accomplish verb (accomplishes, accomplished, accomplishing)
  • do verb (does, did, doing)
  • act verb (acts, acted, acting)
 2. utföra (fullgöra; uppfylla)
  acquit o.s.; to discharge
 3. utföra (avrätta)
  to execute; to carry out
  • execute verb (executes, executed, executing)
  • carry out verb (carry out, carried out, carrying out)
 4. utföra (fullborda; verkställa)
  to accomplish; to achieve; to attain
  – to gain with effort 1
  • accomplish verb (accomplishes, accomplished, accomplishing)
  • achieve verb (achieves, achieved, achieving)
   • she achieved her goal despite setbacks1
  • attain verb (attains, attained, attaining)
  to bring about
  • bring about verb (brings about, brought about, bringing about)
 5. utföra (uträtta)
  to accomplish; to succeed
  • accomplish verb (accomplishes, accomplished, accomplishing)
  • succeed verb (succeeds, succeeded, succeeding)

Conjugations for utföra:

presens
 1. utför
 2. utför
 3. utför
 4. utför
 5. utför
 6. utför
imperfekt
 1. utförde
 2. utförde
 3. utförde
 4. utförde
 5. utförde
 6. utförde
framtid 1
 1. kommer att utföra
 2. kommer att utföra
 3. kommer att utföra
 4. kommer att utföra
 5. kommer att utföra
 6. kommer att utföra
framtid 2
 1. skall utföra
 2. skall utföra
 3. skall utföra
 4. skall utföra
 5. skall utföra
 6. skall utföra
conditional
 1. skulle utföra
 2. skulle utföra
 3. skulle utföra
 4. skulle utföra
 5. skulle utföra
 6. skulle utföra
perfekt particip
 1. har utfört
 2. har utfört
 3. har utfört
 4. har utfört
 5. har utfört
 6. har utfört
imperfekt particip
 1. hade utfört
 2. hade utfört
 3. hade utfört
 4. hade utfört
 5. hade utfört
 6. hade utfört
blandad
 1. utför!
 2. utför!
 3. utförd
 4. utförande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

utföra noun

 1. utföra
  the carrying out; the obeying; the accepting

Translation Matrix for utföra:

NounRelated TranslationsOther Translations
accepting utföra acceptering; adoption
act agerande; akt; dåd; handling
carrying out utföra
discharge avlastning; avlopp; avlossande; avsked; befrielse; bortskickande; entledigande; frigivning; frisläppande; fullgörande; kvitto; plötslig explosion; slänga ut; urladdning; utflöde; utgående; utströmning; uttömning; vattenavlopp
obeying utföra
VerbRelated TranslationsOther Translations
accomplish frambringa; fullborda; förrätta; göra; utföra; uträtta; verkställa avsluta; besitta; färdigställa; innehava; uppfylla; åstadkomma
achieve fullborda; utföra; verkställa åstadkomma något
acquit o.s. fullgöra; uppfylla; utföra
act frambringa; förrätta; göra; utföra; uträtta; verkställa agera; föregiva; låtsa; spela teater; ta tag om; uppträda
attain fullborda; utföra; verkställa
bring about fullborda; utföra; verkställa framkalla; få till stånd; föranleda; förorsaka; förverkliga; medföra; orsaka; realisera; vålla; åstadkomma
carry out avrätta; fullgöra; utföra bära ut
discharge fullgöra; uppfylla; utföra avleda; avskeda; entlediga; last ur; lasta av skepp; lossa; låta avrinna; låta gå; släppa; sparka; säga upp; tvinga att avgå; tömma; uttappa
do frambringa; förrätta; göra; utföra; uträtta; verkställa arbeta; ; promenera
execute avrätta; fullgöra; utföra avrätta; executera; köra; verkställa dödsdom
succeed utföra; uträtta åstadkomma något
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
accepting mottagande
OtherRelated TranslationsOther Translations
accomplish effektuera; fullborda; prestera
achieve ernå; prestera
act förfara
attain ernå
bring about utverka; åvägabringa
carry out effektuera; genomföra
carrying out förrättning
discharge ansvarsbefrielse; avfyra; avfyras; avfyring; avfyrning; avlossa; fluss; lossning; mynna; skottlossning; utmynna; utsläpp
do bestyra; duga; fullborda
execute effektuera; exekvera
succeed efterträda; lyckas

Synonyms for "utföra":


Wiktionary Translations for utföra:


Cross Translation:
FromToVia
utföra process abarbeiten — die sequenzielle Durchführung von Programmschritten durch einen Computer
utföra execute; undertake ausführentransitiv: so handeln, dass dadurch eine Anweisung befolgt wird; auftragsgemäß durchführen
utföra export exportieren — Dinge aus einem Land in ein anderes Land einführen
utföra do machenumgangssprachlich: tun, tätigen, handeln, ausführen, erledigen
utföra succeed; manage; pass réussir — Avoir une bonne ou une mauvaise issue.

Related Translations for utföra