Summary
Swedish to English:   more detail...
  1. vara ersättning för:


Swedish

Detailed Translations for vara ersättning för from Swedish to English

vara ersättning för:

vara ersättning för verb

  1. vara ersättning för (ersätta)
    substitute; deputize; deputise

Translation Matrix for vara ersättning för:

NounRelated TranslationsOther Translations
substitute avlösning; byta spelare; ersätta; ersättande; ersättare; ersättning; ersättningsmedel; ersättningsprodukt; reservist; ställföreträdare; substitut; suppleant; surrogat; utbyte; vikariera
VerbRelated TranslationsOther Translations
deputise ersätta; vara ersättning för
deputize ersätta; vara ersättning för
substitute ersätta; vara ersättning för ersätta; växla
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
substitute erättnings-; temporär; temporärt; tillfälligt
OtherRelated TranslationsOther Translations
substitute avbytare; substituera

Related Translations for vara ersättning för