Summary
Swedish to Spanish:   more detail...
  1. förmedlare:


Swedish

Detailed Translations for förmedlare from Swedish to Spanish

förmedlare:

förmedlare [-en] noun

  1. förmedlare (medlare; agenter)
    el intermediarios; el mediadores
  2. förmedlare (medium)
    el intermediario; el médium
  3. förmedlare (mellanhand; mellanliggare)
    el intermediario

Translation Matrix for förmedlare:

NounRelated TranslationsOther Translations
intermediario förmedlare; medium; mellanhand; mellanliggare kontaktman; mellanhandlare
intermediarios agenter; förmedlare; medlare agenter; ombud
mediadores agenter; förmedlare; medlare
médium förmedlare; medium
ModifierRelated TranslationsOther Translations
intermediario mellanliggande