Summary


Swedish

Detailed Translations for förteckning from Swedish to Spanish

förteckning:

förteckning [-en] noun

  1. förteckning (register)
    el índice; la tabla; la carpeta; el registro; el fuelle; el catastro; el libro principal
  2. förteckning (lista; uppteckning; protokoll)
    la especificación; la lista; el inventario; el catálogo
  3. förteckning
    el repertorio

Translation Matrix for förteckning:

NounRelated TranslationsOther Translations
carpeta förteckning; register arkiv; klippbindning; manschett; manschettknapp; mapp; pärm; skaller; skramla; skrammel; skrivportfölj; skrivskiva; telefonregister
catastro förteckning; register fastighetsregister; fastighetsregistrerare; jordregistrerare; register av tomter
catálogo förteckning; lista; protokoll; uppteckning bord; filförteckning; katalog; register
especificación förteckning; lista; protokoll; uppteckning beskrivning; känt faktum; närmare beskrivning; polisbeskrivning; signalement; specificering
fuelle förteckning; register blåsbälg; kvinlig skvallerbytta; kvinnlig angivare
inventario förteckning; lista; protokoll; uppteckning inventarium; inventering; lager; lösegendomsförteckning; möbler och husgeråd; överblicka
libro principal förteckning; register fastighetsregistrerare; jordregistrerare
lista förteckning; lista; protokoll; uppteckning bord; lista; resumé; sammandrag; översikt
registro förteckning; register allusion; anspelning; bord; eftersökning; händelseloggning; hänsyftning; igenom sökande; index; innehållsförteckning; inregistrering; inskrivning; letande; logg; loggning; post; publicitet; register; registration; registrering; reservation; skoj; skrivportfölj; sökning; telefonregister; upptåg
repertorio förteckning repertoar; uppslagsbok; uppslagsverk
tabla förteckning; register bjälkar; bord; bräda; hylla; ljudnivå; lycklig sammanträff; planka; reglar; skärm; ställ; ställning; tabell; torkställ; tvärbalkar; volym
índice förteckning; register index; indextal; innehållsförteckning; lycklig sammanträff; pekfinger; rikttal; skaller; skramla; skrammel

Synonyms for "förteckning":


Wiktionary Translations for förteckning:


Cross Translation:
FromToVia
förteckning índice index — alphabetical listing
förteckning registro roll — an official or public document
förteckning lista de la compra Verzeichnis — eine übersichtliche, meist nach bestimmten Strukturen gegliederte, listenmäßige Anordnung von Informationen