Swedish

Detailed Translations for god uppfostran from Swedish to Spanish

god uppfostran:

god uppfostran noun

  1. god uppfostran (etikett; artighet)
    la cortesía; la conveniencia; el orden; la elegancia; el buenos modales; el buen humor; la jovialidad; la alegría apacible; la galantería; el genio festivo; la buena educación

Translation Matrix for god uppfostran:

NounRelated TranslationsOther Translations
alegría apacible artighet; etikett; god uppfostran frankhet; ordentlighet; ordning; rakhet; ärlighet; öppenhet; öppenhjärtlighet
buen humor artighet; etikett; god uppfostran frankhet; förlustelse; gladhet; munter; munterhet; nöje; nöjsamhet; rakhet; rolighet; skojighet; ärlighet; öppenhet; öppenhjärtlighet
buena educación artighet; etikett; god uppfostran
buenos modales artighet; etikett; god uppfostran frankhet; fullkomlighet; fulländning; ofelbarhet; ordentlighet; ordning; rakhet; ärlighet; öppenhet; öppenhjärtlighet
conveniencia artighet; etikett; god uppfostran aktningsvärdig; användbarhet; avans; avkastning; frankhet; fullkomlighet; fulländning; förmånlighet; förtjänst; klädsamhet; nytta; ofelbarhet; ordentlighet; ordning; passad; passande; profit; properhet; rakhet; rådlighet; vinning; vinst; ärlighet; önskevärdigt; önskvärdighet; öppenhet; öppenhjärtlighet; överskott
cortesía artighet; etikett; god uppfostran anständig; anständighet; etikett; etikettsregler; exakthet; hövlighet; korrekthet; respektabilitet; riktighet; stadskaraktär; urbanitet; vänlighet; älskvärdhet
elegancia artighet; etikett; god uppfostran anständighet; barmhärtighet; distingeradhet; elegans; finess; frankhet; fullkomlighet; fulländning; förbarmande; graciös; hövlighet; kännetecken; mildhet; ofelbarhet; ordentlighet; ordning; rakhet; respektabilitet; skillnad; ståtlighet; särdrag; vänlighet; ärlighet; öppenhet; öppenhjärtlighet
galantería artighet; etikett; god uppfostran vänlighet; älskvärdhet
genio festivo artighet; etikett; god uppfostran frankhet; förlustelse; gladhet; munterhet; nöje; nöjsamhet; rakhet; rolighet; skojighet; ärlighet; öppenhet; öppenhjärtlighet
jovialidad artighet; etikett; god uppfostran anständighet; frankhet; fullkomlighet; fulländning; förlustelse; gladhet; hjärtlighet; hövlighet; munterhet; nöje; nöjsamhet; ofelbarhet; rakhet; respektabilitet; rolighet; skojighet; vänlighet; vänskaplighet; älskvärdhet; ärlighet; öppenhet; öppenhjärtlighet
orden artighet; etikett; god uppfostran anständighet; anvisning; befallning; beslutsamhet; byggnad; disciplin; frankhet; fullkomlighet; fulländning; följd; föreskrift; förordning; hövlighet; ihop blandning; instruktion; kedja; kommando; konstruktion; kungörelse; led; länga; mixt; ofelbarhet; ordentlighet; order; ordning; orosmakeri; orosstiftning; rad; rakhet; regel; regelbundenhet; regelmässighet; reglemente; reglering; respektabilitet; räcka; rådande ordning; röra; sekvens; serie; stadga; sträng; tillkännagivande; undervisning; ärlighet; öppenhet; öppenhjärtlighet
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
orden Z-ordning; z-ordning

Related Translations for god uppfostran