Swedish

Detailed Translations for installera from Swedish to Spanish

installera:

installera verb (installerar, installerade, installerat)

 1. installera (tillsätta)
 2. installera (anordna; ordna; arrangera; ställa till med)
 3. installera (insätta i ämbetet)
 4. installera

Conjugations for installera:

presens
 1. installerar
 2. installerar
 3. installerar
 4. installerar
 5. installerar
 6. installerar
imperfekt
 1. installerade
 2. installerade
 3. installerade
 4. installerade
 5. installerade
 6. installerade
framtid 1
 1. kommer att installera
 2. kommer att installera
 3. kommer att installera
 4. kommer att installera
 5. kommer att installera
 6. kommer att installera
framtid 2
 1. skall installera
 2. skall installera
 3. skall installera
 4. skall installera
 5. skall installera
 6. skall installera
conditional
 1. skulle installera
 2. skulle installera
 3. skulle installera
 4. skulle installera
 5. skulle installera
 6. skulle installera
perfekt particip
 1. har installerat
 2. har installerat
 3. har installerat
 4. har installerat
 5. har installerat
 6. har installerat
imperfekt particip
 1. hade installerat
 2. hade installerat
 3. hade installerat
 4. hade installerat
 5. hade installerat
 6. hade installerat
blandad
 1. installera!
 2. installera!
 3. installerad
 4. installerande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for installera:

NounRelated TranslationsOther Translations
arreglar arrangerad; avgörande; fastställande; ordnat
colocar sätta ner
comenzar börja
destinar fristående
VerbRelated TranslationsOther Translations
arreglar anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med anordna; arrangera; bereda; conformera sig; efterbetala; fixa; forma; förbereda; förlika; förnya; försona; godgöra; gottgöra; göra i ordning; göra redo; göra upp; hitta igen; iståndsätta; klara upp; koka; laga; modellera; möblera; ordna; organisera; preparera; reglera; renovera; reparera; restaurera; sanera; se till; skapa; ställa till rätta; upprusta; återställa
colocar anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med anlägga; anvisa; avgränsa; bedra; begränsa; bestämma; binda fast; definiera; fastbinda; fastknyta; fuska; fästa; fästa vid; förlägga; ge sig in i; hålla fängslad; inlåta sig i; inskränka; lura; lägga; lägga ner; markera; narra; placera; stationera; ställa; svindla; sätta; sätta ner; ta ned; ta ner; tilldela; utstaka
colocarse anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med föra in; förlägga; smyga in; snika sig in; stationera; ta ned; ta ner
comenzar anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med anordna; använda sig utav; arrangera; begynna; brinna upp; börja; falla in; ge sig i väg; ge sig in i; inlåta sig i; introducera; komma in; lova att göra; lära; ordna; organisera; presentera; starta; sticka ifrån; studera; sätta i eld; tända en cigarett; åtaga
concebir anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med begripa; designa; fatta; förstå; greppa; gräva upp; gräva ut; göra klart för sig; göra sig en föreställning om; inse; kläcka ut; konstruera; skapa; tolka; uppfinna
constituir anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med etablera; forma; grunda; skapa
construir anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med anordna; arrangera; bebygga; bygga; bygga på; bygga till; bygga upp; bygga ut; lägga till; mejsla; montera; mura; ordna; organisera; sammanställa; sammansätta; sätta ihop; utvidga; vidga
crear installera; tillsätta bygga; designa; göra sig en föreställning om; initiera; konstruera; kreera; påbörja; sammanställa; skapa; starta; sätta igång; sätta ihop; uppfinna
destinar anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med ackomodera; anvisa; bestämma; bjuda någon logi; föra in; förlägga; knäppa upp; lägga ner; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av; stationera; sätta ner; ta ned; ta ner; tilldela
establecer anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med; tillsätta anordna; anvisa; arrangera; bestämma; bosätta sig; bygga; etablera; grunda; initiera; inrätta; kolonisera; ordna; organisera; placera; påbörja; slå sig ner; starta; sätta igång; tilldela; upprätta
estacionar anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med ackomodera; bjuda någon logi; förlägga; lägga ner; parkera; stationera; sätta ner
estrenar installera; insätta i ämbetet
estructurar anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med anordna; arrangera; ordna; organisera; strukturera
formar installera; tillsätta anordna; anpassa; arrangera; avslå; avvisa; designa; forma; handleda; initiera; instruera; justera; knåda; konstruera; lära; modellera; nerrösta; ordna; organisera; påbörja; sammanställa; skapa; starta; sätta igång; sätta ihop; träna; undervisa; uppfinna; utbilda; öva
inaugurar installera; insätta i ämbetet föra på tal; förebåda; förkunna; helga; inleda; introducera; presentera; proklamera; ta upp; välsigna
instalar anordna; arrangera; installera; insätta i ämbetet; ordna; ställa till med; tillsätta anpassa; förlägga; ge sig in i; initiera; inlåta sig i; justera; påbörja; starta; stationera; sätta igång
montar anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med anordna; arrangera; bestiga; bygga upp; designa; ertappa; fästa ihop; fästa vid; fånga; ge sig in i; inlåta sig i; klättra; komm in; konstruera; köra; montera; ordna; organisera; samlas; sammanfoga; sammankalla; skapa; uppfinna
nombrar installera; tillsätta benämna; betänka; kalla; klandra; lista; nämna; påpeka; rekommendera; råda; tala om; tankeställa; utse; åberopa; överväga

Wiktionary Translations for installera:


Cross Translation:
FromToVia
installera instalar install — set something up for use
installera instalar installieren — eine technische Vorrichtung einbauen