Swedish

Detailed Translations for konstruera from Swedish to Spanish

konstruera:

Conjugations for konstruera:

presens
 1. konstruerar
 2. konstruerar
 3. konstruerar
 4. konstruerar
 5. konstruerar
 6. konstruerar
imperfekt
 1. konstruerade
 2. konstruerade
 3. konstruerade
 4. konstruerade
 5. konstruerade
 6. konstruerade
framtid 1
 1. kommer att konstruera
 2. kommer att konstruera
 3. kommer att konstruera
 4. kommer att konstruera
 5. kommer att konstruera
 6. kommer att konstruera
framtid 2
 1. skall konstruera
 2. skall konstruera
 3. skall konstruera
 4. skall konstruera
 5. skall konstruera
 6. skall konstruera
conditional
 1. skulle konstruera
 2. skulle konstruera
 3. skulle konstruera
 4. skulle konstruera
 5. skulle konstruera
 6. skulle konstruera
perfekt particip
 1. har konstruerat
 2. har konstruerat
 3. har konstruerat
 4. har konstruerat
 5. har konstruerat
 6. har konstruerat
imperfekt particip
 1. hade konstruerat
 2. hade konstruerat
 3. hade konstruerat
 4. hade konstruerat
 5. hade konstruerat
 6. hade konstruerat
blandad
 1. konstruera!
 2. konstruera!
 3. konstruerad
 4. konstruerande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for konstruera:

NounRelated TranslationsOther Translations
apretar avknipande; fast skruvande; ned skruvande
desarrollar civilserad
fantasear hitt på
inventar hitt på
pensar funderande; grunning; tänker
planear segelflyga
trazar utstickande
VerbRelated TranslationsOther Translations
apretar hitta på; konstruera; uppfinna bita ihop; bli utan; buckla in; fast sammanbinda; fylla; klämma; klämma fast; knipsa av; knyta; komma till korta; komprimera; krama; nypa; nypa av; pressa; pressa hårt samman; proppa; sammanbinda; sammantrycka; skruva; skruva fast; späcka; spänna; stoppa; trycka; trycka fast; trycka ihop; trycka in
armar designa; konstruera; skapa; uppfinna anstifta; bestycka; beväpna; förorsaka; komponera; orsaka; spänna; sträcka; täta; utlösa
compendiar hitta på; konstruera; uppfinna rekapitulera; sammanfatta
compilar designa; konstruera; skapa; uppfinna banka; göra en insättning; kompilera; komponera; samla; sätta in pengar på banken
componer designa; konstruera; skapa; uppfinna ange tonen; anstifta; framkalla; föranleda; förlägga; förorsaka; komponera; medföra; orsaka; stationera; ta ned; ta ner; tonsätta; utlösa; vålla; åstadkomma
comprimir hitta på; konstruera; uppfinna begränsa; besegla; dra samman; inkapsla; innesluta; inskränka; komprimera; kontraktera; omfatta; sammantrycka; trycka ihop; trycka in
concebir designa; konstruera; skapa; uppfinna anordna; arrangera; begripa; fatta; förstå; greppa; gräva upp; gräva ut; göra klart för sig; göra sig en föreställning om; inse; installera; kläcka ut; ordna; skapa; ställa till med; tolka
concentrarse hitta på; konstruera; uppfinna komprimera; sammantrycka; trycka ihop
condensarse hitta på; konstruera; uppfinna förtäta; kondensera
convertirse en designa; konstruera; skapa; uppfinna bli; byta ut; framträda; förändra; gräva upp; gräva ut; härröra; stiga upp; uppkomma; uppstå; utveckla; ändra
crear designa; konstruera; kreera; skapa; uppfinna bygga; göra sig en föreställning om; initiera; installera; påbörja; sammanställa; skapa; starta; sätta igång; sätta ihop; tillsätta
desarrollar designa; konstruera; skapa; uppfinna avslöja; blomstra; byta ut; florera; förverkliga; förändra; gräva upp; gräva ut; realisera; utveckla; utvecklas; veckla ut; vika ut; ändra; åstadkomma
diseñar designa; konstruera; kreera; skapa; uppfinna forma; göra sig en föreställning om; skapa
divagar hitta på; konstruera; uppfinna brådska; driva; försöka; ila; rusa; skynda på; sporra
estrujar hitta på; konstruera; uppfinna gripa om; hålla fast; hålla i; knyckla ihop; komprimera; krama ur; krossa; krumpna; mala sönder; pressa; pressa sönder; sammantrycka; skrynkla; slå sönder; stampa sönder; trycka hårt; trycka ihop
fabricar designa; konstruera; skapa; uppfinna byta ut; fabricera; förändra; göra; producera; ändra
fantasear hitta på; konstruera; uppfinna besinna; betänka; fundera över; överväga
formar designa; konstruera; skapa; uppfinna anordna; anpassa; arrangera; avslå; avvisa; forma; handleda; initiera; installera; instruera; justera; knåda; lära; modellera; nerrösta; ordna; organisera; påbörja; sammanställa; skapa; starta; sätta igång; sätta ihop; tillsätta; träna; undervisa; utbilda; öva
ganar designa; konstruera; skapa; uppfinna erhålla; fatta; framkalla; ; fånga; föranleda; förtjäna; förvärva; gripa; inbringa; inhandla; köpa; medföra; orsaka; ta; tjäna; tjäna lön; tjäna pengar; uppnå; vinna; vinna seger; vålla; åstadkomma
hacer designa; konstruera; skapa; uppfinna fabricera; frambringa; förrätta; göra; knäppa upp; lösa upp; producera; sammanställa; skapa; sno upp; spela ett spratt; sprätta upp; spänna av; sätta ihop; ta ned; ta ner; utföra; uträtta; verkställa
idear hitta på; konstruera; uppfinna besinna; betänka; fundera över; överväga
imaginar hitta på; konstruera; uppfinna
inventar hitta på; konstruera; uppfinna föregiva; hitta på; hyckla; låtsas; simulera; uppfinna
montar designa; konstruera; skapa; uppfinna anordna; arrangera; bestiga; bygga upp; ertappa; fästa ihop; fästa vid; fånga; ge sig in i; inlåta sig i; installera; klättra; komm in; köra; montera; ordna; organisera; samlas; sammanfoga; sammankalla; ställa till med
pensar hitta på; konstruera; uppfinna besinna; betänka; drömma; fundera; fundera över; grubbla; hjälpa; hysa sympati för; ruva; sympatisera; ta hänsyn till; ta i beräkning; tycka; tänka; tänka över; överväga
planear hitta på; konstruera; uppfinna glida; jämna; klassificera; plana; planera; utjämna
producir designa; konstruera; skapa; uppfinna avkasta; fabricera; få till stånd; föranleda; göra; hämta in; inbringa; lägga fram; orsaka; producera; åstadkomma
remendar designa; konstruera; skapa; uppfinna bota; byta ut; fixa; framkalla; föranleda; förändra; godgöra; hjälpa fram; hjälpa upp; iståndsätta; laga; lappa; läka; medföra; orsaka; puffa för; renovera; reparera; restaurera; sanera; skjuta fram; vålla; ändra; åstadkomma; återställa
reparar designa; konstruera; skapa; uppfinna bestämma sig; bli bättre; bota; byta ut; framkalla; föranleda; förbättra; förnya; förändra; godgöra; iståndsätta; kurera; laga; lappa; läka; medföra; orsaka; renovera; reorganisera; reparera; restaurera; rusta upp; rätta till; rättgöra; snabbkorrigering; uppbygga; uppfiffa; vålla; ändra; åstadkomma; återställa; återställa vid god hälsa
trazar designa; konstruera; kreera; skapa; uppfinna följa efter; göra sig en föreställning om; kontrastera; skapa; spåra

Synonyms for "konstruera":


Wiktionary Translations for konstruera:


Cross Translation:
FromToVia
konstruera construir construct — build or form by assembling parts