Swedish

Detailed Translations for sätta ner from Swedish to Spanish

sätta ner:

sätta ner verb (sätter ner, satte ner, sätt ner)

 1. sätta ner (lägga ner)
 2. sätta ner (placera; ställa; sätta; lägga)

Conjugations for sätta ner:

presens
 1. sätter ner
 2. sätter ner
 3. sätter ner
 4. sätter ner
 5. sätter ner
 6. sätter ner
imperfekt
 1. satte ner
 2. satte ner
 3. satte ner
 4. satte ner
 5. satte ner
 6. satte ner
framtid 1
 1. kommer att sätta ner
 2. kommer att sätta ner
 3. kommer att sätta ner
 4. kommer att sätta ner
 5. kommer att sätta ner
 6. kommer att sätta ner
framtid 2
 1. skall sätta ner
 2. skall sätta ner
 3. skall sätta ner
 4. skall sätta ner
 5. skall sätta ner
 6. skall sätta ner
conditional
 1. skulle sätta ner
 2. skulle sätta ner
 3. skulle sätta ner
 4. skulle sätta ner
 5. skulle sätta ner
 6. skulle sätta ner
perfekt particip
 1. har sätt ner
 2. har sätt ner
 3. har sätt ner
 4. har sätt ner
 5. har sätt ner
 6. har sätt ner
imperfekt particip
 1. hade sätt ner
 2. hade sätt ner
 3. hade sätt ner
 4. hade sätt ner
 5. hade sätt ner
 6. hade sätt ner
blandad
 1. sätt ner!
 2. sätt ner!
 3. sättande ner
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

sätta ner noun

 1. sätta ner
  el colocar; el depositar; el dejar

Translation Matrix for sätta ner:

NounRelated TranslationsOther Translations
colocar sätta ner
dejar sätta ner avse ifrån
depositar sätta ner
derribar skjuta till döds
destinar fristående
publicar publicera; publisera
VerbRelated TranslationsOther Translations
colocar lägga; placera; ställa; sätta; sätta ner anlägga; anordna; anvisa; arrangera; avgränsa; bedra; begränsa; bestämma; binda fast; definiera; fastbinda; fastknyta; fuska; fästa; fästa vid; förlägga; ge sig in i; hålla fängslad; inlåta sig i; inskränka; installera; lura; lägga; lägga ner; markera; narra; ordna; placera; stationera; ställa; ställa till med; svindla; sätta; ta ned; ta ner; tilldela; utstaka
dejar avgå ifrån; avspisa någon; befria; bortse ifrån; dumpa; frige; frigöra; hålla fram; hålla upp; ignorera; inte bry sig om; knäppa upp; lägga av; lämna bakom sig; lämna i sticket; låta; låta gå; lösa upp; negligera; sluta; sluta upp; släppa av någonstans; släppa fri; sno upp; sprätta upp; spänna av; tillåta; upphöra; överge
deponer lägga ner; sätta ner avböja; neka; refusera; skicka; sända
depositar lägga; lägga ner; placera; ställa; sätta; sätta ner avgränsa; avspisa någon; avvisa; begränsa; bestämma; bevara; definiera; deponera; efterskänka; ertappa; fuska; fånga; föra in; hålla fängslad; inskränka; insätta; lagra; lura; lägga; lägga bort; lägga ner; markera; nedlägga; placera; remittera; släppa; ställa; svindla; sätta in; sätta in på konto; sätta ned; utstaka; återvisa; översända
depositar sobre lägga ner; sätta ner lagra; lägga undan; lägga upp; samla på lager; ta ned; ta ner
derribar lägga ner; sätta ner bringa ned; bryta i stycken; dra ner; driva bort; fälla träd; få ner; förstöra; gå sönder; göra sönder; hacka ned; hiva; kantra; kasta; kasta ner; kasta över; knuffa ner; knuffa omkull; kullkasta; låta springa över klivan; nedlägga; omkullstjälpa; sava; skjuta ned; skjuta ner; skära; slänga; slå omkull; snida; sticka ned; störta omkull; stöta omkull; ta bort; ta ned; ta ner; tappa sav ur; tippa; torka bort; utplåna; välta omkull
destinar lägga ner; sätta ner ackomodera; anordna; anvisa; arrangera; bestämma; bjuda någon logi; föra in; förlägga; installera; knäppa upp; lösa upp; ordna; sno upp; sprätta upp; spänna av; stationera; ställa till med; ta ned; ta ner; tilldela
estacionar lägga ner; sätta ner ackomodera; anordna; arrangera; bjuda någon logi; förlägga; installera; ordna; parkera; stationera; ställa till med
mover lägga ner; sätta ner baxa; beröra; blanda; bryta; bända; driva framåt; flytta; flytta bort; knuffa vidare; kärna; lyfta med hävstång; mixa; mobilisera; råka; röra; röra om; skaka upp; ta ned; ta ner; träffa; tränga framåt; åka vidare
poner lägga; lägga ner; placera; ställa; sätta; sätta ner anordna; anvisa; använda; använda sig utav; arrangera; bestämma; föra in; förevisa; lägga; lägga bort; lägga i; lägga ner; lägga ner någonting; lägga något åt sidan; nyttja; ordna; organisera; placera; spela ut; ställa; sätta; sätta fram för visning; ta ned; ta ner; tilldela; tillgodogöra sig; tända på; visa
publicar lägga ner; sätta ner annonsera; anslå; förkunna; förlägga; ge ut; göra bekant; låta bli synlig; låta synas; offentliggöra; proklamera; publicera; ta ned; ta ner; utge
situar lägga ner; sätta ner anlägga; anvisa; bestämma; lägga; lägga bort; lägga ner; placera; ritka rätt; ställa; sätta; ta ned; ta ner; tilldela

Related Translations for sätta ner