Summary


Swedish

Detailed Translations for uppskjutning from Swedish to Spanish

uppskjutning:

uppskjutning [-en] noun

  1. uppskjutning
    la suspensión; el aplazamiento
  2. uppskjutning (senareläggande; försening; frist; uppskjutande)
    la remisión; la demora; el desplazamiento; el descanso; el traslado; el respiro; el aplazamiento

Translation Matrix for uppskjutning:

NounRelated TranslationsOther Translations
aplazamiento frist; försening; senareläggande; uppskjutande; uppskjutning ajournering; anstånd; respit; uppskov
demora frist; försening; senareläggande; uppskjutande; uppskjutning anstånd; försening; respit; uppskov
descanso frist; försening; senareläggande; uppskjutande; uppskjutning anstånd; arbetspaus; avbrott; fristad; intervall; paus; rast; respit; tillflykt; tillflyktsort; uppehåll; uppskov
desplazamiento frist; försening; senareläggande; uppskjutande; uppskjutning avstickare; förtränga; lagt på annan plats; manöver; omkastning; omslag; skenfäktning; växel
remisión frist; försening; senareläggande; uppskjutande; uppskjutning postförsendelse
respiro frist; försening; senareläggande; uppskjutande; uppskjutning andning; anstånd; begär; betänketid; längtan efter; respiration; respit; sug; uppskov; utandning
suspensión uppskjutning annullering; avstänging; avstängning; indragning; strejk; strömsparläge; suspension; överstrykning
traslado frist; försening; senareläggande; uppskjutande; uppskjutning avstickare; efterapning; förfalskning; förflyttning; gymnastik; hushållsflytt; lagt på annan plats; omlastning; transfer; växel; växla om till; ändring; överflyttning; överföring