Swedish

Detailed Translations for växel from Swedish to Spanish

växel:

växel [-en] noun

 1. växel
 2. växel
  la letra de cambio; el cambio
 3. växel
  el traslado; el cambio; el desplazamiento
 4. växel
 5. växel
  el conmutador
 6. växel
 7. växel (utväxlingsmekanism; kugghjul; drev; mekanism)
  la velocidad; la caja de cambios
 8. växel (växelspak)

Translation Matrix for växel:

NounRelated TranslationsOther Translations
caja de cambios drev; kugghjul; mekanism; utväxlingsmekanism; växel geringslåda; skärlåda
cambio växel byte; bythandel idkande; bytning utav; böjelse; böjning; deklination; evolution; förbättring; förvandling; förändring; helvändning; kasusböjning; kris; lopp för koppel; modifiering; mutation; ombyte; omlastning; omstigning; omvändning; omväxling; rotation; sväng; u-sväng; utbyte; utveckling; valutakors; vändning; vändpunkt; växelkurs; växla om till; växling; ändring; överflyttning; övergång
conmutador växel kommutator; omvändare; strömbrytare; strömomkastare; strömväxlare; vändare
desplazamiento växel avstickare; frist; försening; förtränga; lagt på annan plats; manöver; omkastning; omslag; senareläggande; skenfäktning; uppskjutande; uppskjutning
letra de cambio växel böjelse; pengar växlare; växling
palanca de cambio växel; växelspak växelspak
rueda de engranaje växel sporre för kalkering
rueda dentada växel kjedhjul; kvarn
traslado växel avstickare; efterapning; frist; förfalskning; förflyttning; försening; gymnastik; hushållsflytt; lagt på annan plats; omlastning; senareläggande; transfer; uppskjutande; uppskjutning; växla om till; ändring; överflyttning; överföring
velocidad drev; kugghjul; mekanism; utväxlingsmekanism; växel fart; friskhet; full fart; full rulle; hastighet; livlighet; munterhet; snabbhet; tempo
OtherRelated TranslationsOther Translations
título de crédito växel

Wiktionary Translations for växel:


Cross Translation:
FromToVia
växel cambio; calderilla; chatarra; morralla; sencillo; suelto; menudo; feria; vuelto change — small denominations of money given in exchange for a larger denomination
växel marcha; cambio gear — motor car transmission
växel aguja switch — movable section of railroad track
växel cuadro de distribución; tablero switchboard — electronic panel used to direct telephone calls
växel marcha GangTechnik: eine Schaltstufe eines Getriebes
växel suelto; calderilla KleingeldGeldstück beziehungsweise Münzgeld von geringem Wert
växel conmutador SwitchInformationstechnik: ein Gerät, mit dem mehrere Geräte verbunden werden können

Related Translations for växel