Swedish

Detailed Translations for ändra from Swedish to French

ändra:

ändra verb (ändrar, ändrade, ändrat)

 1. ändra (revidera)
  revoir; réviser; amender; modifier; retravailler; altérer; transformer; régénérer; réformer
  • revoir verb (revois, revoit, revoyons, revoyez, )
  • réviser verb (révise, révises, révisons, révisez, )
  • amender verb (amende, amendes, amendons, amendez, )
  • modifier verb (modifie, modifies, modifions, modifiez, )
  • retravailler verb (retravaille, retravailles, retravaillons, retravaillez, )
  • altérer verb (altère, altères, altérons, altérez, )
  • transformer verb (transforme, transformes, transformons, transformez, )
  • régénérer verb (régénère, régénères, régénérons, régénérez, )
  • réformer verb (réforme, réformes, réformons, réformez, )
 2. ändra (förändra; byta ut)
  changer; modifier; transformer; alterner; échanger; altérer; varier; permuter
  • changer verb (change, changes, changeons, changez, )
  • modifier verb (modifie, modifies, modifions, modifiez, )
  • transformer verb (transforme, transformes, transformons, transformez, )
  • alterner verb (alterne, alternes, alternons, alternez, )
  • échanger verb (échange, échanges, échangeons, échangez, )
  • altérer verb (altère, altères, altérons, altérez, )
  • varier verb (varie, varies, varions, variez, )
  • permuter verb (permute, permutes, permutons, permutez, )
 3. ändra (förändra; modifiera)
  changer; modifier; transformer; réviser; rectifier; refondre; amender; remanier
  • changer verb (change, changes, changeons, changez, )
  • modifier verb (modifie, modifies, modifions, modifiez, )
  • transformer verb (transforme, transformes, transformons, transformez, )
  • réviser verb (révise, révises, révisons, révisez, )
  • rectifier verb (rectifie, rectifies, rectifions, rectifiez, )
  • refondre verb (refonds, refond, refondons, refondez, )
  • amender verb (amende, amendes, amendons, amendez, )
  • remanier verb (remanie, remanies, remanions, remaniez, )
 4. ändra (modifiera)
  modifier; changer; transformer; réviser; renverser; amender; réformer; restructurer; altérer; remanier; réorganiser; retravailler
  • modifier verb (modifie, modifies, modifions, modifiez, )
  • changer verb (change, changes, changeons, changez, )
  • transformer verb (transforme, transformes, transformons, transformez, )
  • réviser verb (révise, révises, révisons, révisez, )
  • renverser verb (renverse, renverses, renversons, renversez, )
  • amender verb (amende, amendes, amendons, amendez, )
  • réformer verb (réforme, réformes, réformons, réformez, )
  • restructurer verb (restructure, restructures, restructurons, restructurez, )
  • altérer verb (altère, altères, altérons, altérez, )
  • remanier verb (remanie, remanies, remanions, remaniez, )
  • réorganiser verb (réorganise, réorganises, réorganisons, réorganisez, )
  • retravailler verb (retravaille, retravailles, retravaillons, retravaillez, )
 5. ändra (byta; växla)
 6. ändra

Conjugations for ändra:

presens
 1. ändrar
 2. ändrar
 3. ändrar
 4. ändrar
 5. ändrar
 6. ändrar
imperfekt
 1. ändrade
 2. ändrade
 3. ändrade
 4. ändrade
 5. ändrade
 6. ändrade
framtid 1
 1. kommer att ändra
 2. kommer att ändra
 3. kommer att ändra
 4. kommer att ändra
 5. kommer att ändra
 6. kommer att ändra
framtid 2
 1. skall ändra
 2. skall ändra
 3. skall ändra
 4. skall ändra
 5. skall ändra
 6. skall ändra
conditional
 1. skulle ändra
 2. skulle ändra
 3. skulle ändra
 4. skulle ändra
 5. skulle ändra
 6. skulle ändra
perfekt particip
 1. har ändrat
 2. har ändrat
 3. har ändrat
 4. har ändrat
 5. har ändrat
 6. har ändrat
imperfekt particip
 1. hade ändrat
 2. hade ändrat
 3. hade ändrat
 4. hade ändrat
 5. hade ändrat
 6. hade ändrat
blandad
 1. ändra!
 2. ändra!
 3. ändrad
 4. ändrande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for ändra:

VerbRelated TranslationsOther Translations
alterner byta ut; förändra; ändra byta; utbyta; utväxla; växla
altérer byta ut; förändra; modifiera; revidera; ändra byta; böja; förvanska; förvränga; utbyta; utväxla; växla
amender förändra; modifiera; revidera; ändra
changer byta ut; förändra; modifiera; ändra blanda till; byta; byta om; böja; ersätta; flytta; förnya; göra om; konvertera; mixa; ommodellera; omorganisera; omskapa; omvandla; renovera; rusta upp; utbyta; utväxla; vända; växla; växla om; återställa
changer de vitesse byta; växla; ändra
modifier byta ut; förändra; modifiera; revidera; ändra byta; böja; flytta; göra om; konvertera; nuancera; ommodellera; omorganisera; omskapa; omvandla; redigera; växla
passer les vitesses byta; växla; ändra ordna; rangera; reda ut; sortera
permuter byta ut; förändra; ändra Pendla; byta; flytta; växla
rectifier förändra; modifiera; ändra beriktiga; förbättra; korrigera; rätta; rätta till; rättgöra; sätta rätt
refondre förändra; modifiera; ändra sammansmälta
remanier förändra; modifiera; ändra göra om; ommodellera; omorganisera; omskapa; ploga; plöja
renverser modifiera; ändra blåsa ned; bringa ned; böja; dra ner; falla; få ner; hoppa ned; kantra; kasta över; knuffa omkull; kullkasta; köra över; omarbeta; ombearbeta; ombilda; omgjuta; omkullstjälpa; omstöpa; ramla omkull; slå omkull; springa ned; springa omkull; stupa; störta omkull; stöta omkull; ta en störtflygning; tippa; tippa över; tumla över ända; välta omkull; återvända
restructurer modifiera; ändra göra om; ommodellera; omorganisera; omskapa
retravailler modifiera; revidera; ändra göra om; ommodellera; omorganisera; omskapa; ploga; plöja
revoir revidera; ändra förhöra; höra; inspektera; kolla; mötas igen; testa; titta efter; undersöka
réformer modifiera; revidera; ändra reformera
régénérer revidera; ändra bli bättre; börja om; förbättra; förnya; göra ny igen; pånytt föda; renovera; upprusta; väckas till nytt liv; återstarta; återuppliva; återuppta
réorganiser modifiera; ändra göra om; ommodellera; omorganisera; omskapa; reorganisera; sanera; uppbygga
réviser förändra; modifiera; revidera; ändra förhöra; gå igenom; höra; inspektera; kolla; se över; testa; titta efter; undersöka; undersöka noggrant
transformer byta ut; förändra; modifiera; revidera; ändra bringa tillbaka; bygga om; byta; byta strömstyrka; flytta; förarbeta; förnya; förvandla; förvränga ord; göra det mindre; göra om; konvertera; ombyggnad; omforma; ommodellera; omorganisera; omskapa; omvandla; omvända; pånytt föda; transformera; transmogrifi; väckas till nytt liv; vända sig; växla
varier byta ut; förändra; ändra byta; flytta; variera; växla
échanger byta ut; förändra; ändra blanda till; byta; flytta; mixa; utbyta; utväxla; växla
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
modifier ändra

Wiktionary Translations for ändra:

ändra
verb
 1. Rendre différent

Cross Translation:
FromToVia
ändra changer; se transformer; muter change — to become something different
ändra transformer; changer change — to make something into something different
ändra modification; correction edit — a change to the text of a document
ändra modifier; corriger; rediger; éditer edit — to change a text, or a document
ändra échanger switch — To exchange
ändra remanier; modifier; changer abänderntransitiv: etwas ein wenig, meist zum Besseren, verändern/anpassen
ändra changer ändernanders machen

Related Translations for ändra