Swedish

Detailed Translations for anslående from Swedish to French

anslående:


Translation Matrix for anslående:

NounRelated TranslationsOther Translations
caractéristique igenkänningstecken; karaktisera; karaktärestik; karaktärsdrag; särdrag
notable bemärkt person; dignitär; notabilitet
voyant klärvoayant; kontrollampa; medium; röd lampa
ModifierRelated TranslationsOther Translations
avoué anslående; frapperande; imponerande; markant; slående
caractéristique anslående; frapperande; imponerande; markant; slående betecknande; betecknandet; bisarrt; charactiristiskt; exentrisk; exentriskt; karakteriserande; kuriös; kuriöst; kännetecknande; kännetecknandet; typiskt; udda; urskiljande
clair anslående; frapperande; imponerande; markant; slående alldagligt; begripbart; begriplig; begripligt; bländande; distinkt; enkel; enkelt; fattbar; fattbart; förklarande; förklarandet; förståbarr; förståelig; förståeligt; förtydligad; förtydligat; genomlysande; genomskinlig; genomskinligt; glansigt; glaserad; glaserat; glasklar; glasklart; glaslik; glaslikt; klar; klargjord; klargjort; klarläggandet; klarnat; klart; kristallklart; ljus; ljust; molnfritt; ofelbart; okonstlad; okonstlat; otvedydig; otvedydigt; otvekbart; otvetydig; otvetydigt; ren; rent; spegelblankt; stark; starkt; städad; städat; tydlig; tydligt; uppenbar; uppenbart; utpräglad; uttalad; vanlig; vanligt
considérable anslående; frapperande; imponerande; markant; slående allsidig; allsidigt; ambitiös; ambitiöst; ansenligt; avsevärd; avsevärt; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; betydlig; betydligt; enorm; enormt; fyllig; fylligt; i rikligt mått; mångsidigt; nämnesvärd; omfattande; riklig; rikligt; rymligt; stort; uttömmandet; vid; viktig; viktigt; väsentligt; ymnigt
considérablement anslående; frapperande; imponerande; markant; slående ansenligt; avsevärd; avsevärt; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; betydlig; betydligt; enorm; enormt; i högsta grad; nämnesvärd; stort; väsentligt
frappant anslående; frapperande; imponerande; markant; slående extremt; framstående; lämplig; lämpligt; passande; typiskt; överdriven; överdrivet
marquant anslående; frapperande; imponerande; markant; slående framstående; nödvändigt för imaget utav
notable anslående; frapperande; imponerande; markant; slående ansenligt; avsevärd; avsevärt; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; betydelsefullt; betydlig; betydligt; enorm; enormt; ledande; populär; populärt; stort; viktig; viktigt; väsentligt
notablement anslående; frapperande; imponerande; markant; slående ansenligt; avsevärd; avsevärt; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; betydlig; betydligt; enorm; enormt; stort; väsentligt
ostensiblement anslående; frapperande; imponerande; markant; slående extremt; ostentativ; ostentativt; överdriven; överdrivet
particulier anslående; frapperande; imponerande; markant; slående bisarrt; charactiristiskt; enskilt; excentriskt; exentrisk; exentriskt; exeptionellt; extremt; individuell; individuellt; karaktäristisk; karaktäristiskt; konstig; konstigt; kuriös; kuriöst; merkvärdigt; oregelbundet; ovanlig; ovanligt; separat; separerat; skild från; skilt från; specialt; specifik; specifikt; sällsamt; sällsynt; särad; särat; särskild; udda; underlig; underligt; urskiljande; överdriven; överdrivet
particulièrement anslående; frapperande; imponerande; markant; slående bisarrt; exentrisk; exentriskt; exeptionellt; extremt; konstig; konstigt; kuriös; kuriöst; merkvärdigt; ovanlig; ovanligt; speciell; speciellt; sällsamt; udda; underlig; underligt; överdriven; överdrivet
remarquable anslående; frapperande; imponerande; markant; slående ansenligt; avsevärd; avsevärt; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; betydlig; betydligt; enorm; enormt; stort; väsentligt
représentatif anslående; frapperande; imponerande; markant; slående betecknande; betecknandet; bisarrt; charactiristiskt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; kännetecknande; kännetecknandet; representant; representativ; representativt; typiskt; udda; urskiljande
saillant anslående; frapperande; imponerande; markant; slående extremt; stor; storartat; storslagen; storslaget; stort; väldigt; överdriven; överdrivet
sans équivoque anslående; frapperande; imponerande; markant; slående distinkt; ofelbart; otvedydig; otvedydigt; otvekbart; otvetydig; otvetydigt; uppenbar; uppenbart; utpräglad; uttalad
spécifique anslående; frapperande; imponerande; markant; slående bisarrt; charactiristiskt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; specifikt; udda; urskiljande; utmärkande; utmärkandet
substantiel anslående; frapperande; imponerande; markant; slående ansenlig; ansenligt; avsevärd; avsevärt; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; betydlig; betydligt; enorm; enormt; nämnesvärd; stort; väsentligt
surprenant anslående; frapperande; imponerande; markant; slående förvånande; häpnadsväckande; underbar; underbart
typique anslående; frapperande; imponerande; markant; slående annorlunda; beskrivning; betecknande; betecknandet; bisarrt; charactiristiskt; excentriskt; exentrisk; exentriskt; exotiskt; främmande; konstig; konstigt; kuriös; kuriöst; kännetecknande; kännetecknandet; oregelbundet; sällsynt; typiskt; udda; underlig; underligt; urskiljande
typiquement anslående; frapperande; imponerande; markant; slående bisarrt; charactiristiskt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; udda; urskiljande
voyant anslående; frapperande; imponerande; markant; slående
évidemment anslående; frapperande; imponerande; markant; slående distinkt; effektiv; effektivt; faktisk; faktiskt; förnimbar; identifierbar; identifierbart; märkbar; märkbart; naturligtvis; påtaglig; påtagligt; sebar; sebart; synbart; synlig; synligt; tydligt; uppenbart; utpräglad; uttalad; verkligt
évident anslående; frapperande; imponerande; markant; slående alldagligt; avbördad; avbördat; avlastat; begriplig; begripligt; distinkt; enkel; enkelt; förnimbar; identifierbar; identifierbart; klar; klart; ljus; ljust; lättad; lättat; märkbar; märkbart; naturligtvis; ofelbart; okonstlad; okonstlat; otvedydig; otvedydigt; otvekbart; otvetydig; otvetydigt; påtaglig; påtagligt; sebar; sebart; självfallet; självklar; självklart; synbart; synlig; synligt; tydlig; tydligt; uppenbar; uppenbart; utpräglad; uttalad; vanlig; vanligt; visning

Synonyms for "anslående":

 • iögonenfallande

Wiktionary Translations for anslående:

anslående
adjective
 1. Relatif à la sympathie.

Cross Translation:
FromToVia
anslående gracieux graceful — showing grace

anslå:

anslå verb (anslår, anslog, anslagit)

 1. anslå (omfördela; tilldela)
  remembrer
  • remembrer verb (remembre, remembres, remembrons, remembrez, )
 2. anslå
  publier; publier sur Facebook; publier sur
  • publier verb (publie, publies, publions, publiez, )
 3. anslå
  épingler
  • épingler verb (épingle, épingles, épinglons, épinglez, )

Conjugations for anslå:

presens
 1. anslår
 2. anslår
 3. anslår
 4. anslår
 5. anslår
 6. anslår
imperfekt
 1. anslog
 2. anslog
 3. anslog
 4. anslog
 5. anslog
 6. anslog
framtid 1
 1. kommer att anslå
 2. kommer att anslå
 3. kommer att anslå
 4. kommer att anslå
 5. kommer att anslå
 6. kommer att anslå
framtid 2
 1. skall anslå
 2. skall anslå
 3. skall anslå
 4. skall anslå
 5. skall anslå
 6. skall anslå
conditional
 1. skulle anslå
 2. skulle anslå
 3. skulle anslå
 4. skulle anslå
 5. skulle anslå
 6. skulle anslå
perfekt particip
 1. har anslagit
 2. har anslagit
 3. har anslagit
 4. har anslagit
 5. har anslagit
 6. har anslagit
imperfekt particip
 1. hade anslagit
 2. hade anslagit
 3. hade anslagit
 4. hade anslagit
 5. hade anslagit
 6. hade anslagit
blandad
 1. anslå!
 2. anslå!
 3. anslagen
 4. anslående
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for anslå:

VerbRelated TranslationsOther Translations
publier anslå avslöja; förlägga; ge ut; göra bekant; göra känt; informera; lancera; offentliggöra; publicera; släppa; upplysa; utge
publier sur anslå
publier sur Facebook anslå
remembrer anslå; omfördela; tilldela
épingler anslå fastnåla; fastsätta med knappnål; fästa med knappnål; nåla fast; nåla upp; sätta fast; ta ned något uppnålat
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
Publier une note anslå

Synonyms for "anslå":