Swedish

Detailed Translations for börja from Swedish to French

börja:

börja verb (börjar, började, börjat)

 1. börja (begynna; starta)
  commencer; commencer à; démarrer; lancer; mettre en marche; prendre; faire; débuter; entamer; envoyer; partir; entrer en vigueur; donner le signal du départ pour; engager; entreprendre; ouvrir; se mettre en mouvement; amorcer; toucher; activer; s'activer
  • commencer verb (commence, commences, commençons, commencez, )
  • démarrer verb (démarre, démarres, démarrons, démarrez, )
  • lancer verb (lance, lances, lançons, lancez, )
  • prendre verb (prends, prend, prenons, prenez, )
  • faire verb (fais, fait, faisons, faites, )
  • débuter verb (débute, débutes, débutons, débutez, )
  • entamer verb (entame, entames, entamons, entamez, )
  • envoyer verb (envoie, envoies, envoyons, envoyez, )
  • partir verb (pars, part, partons, partez, )
  • engager verb (engage, engages, engageons, engagez, )
  • entreprendre verb (entreprends, entreprend, entreprenons, entreprenez, )
  • ouvrir verb (ouvre, ouvres, ouvrons, ouvrez, )
  • amorcer verb (amorce, amorces, amorçons, amorcez, )
  • toucher verb (touche, touches, touchons, touchez, )
  • activer verb (active, actives, activons, activez, )
  • s'activer verb
 2. börja (begynna)
  ouvrir; commencer; partir; lancer; démarrer; entreprendre; se mettre en mouvement; débuter; entamer; étrenner; mettre en marche; entrer en vigueur; s'activer; s'y mettre
  • ouvrir verb (ouvre, ouvres, ouvrons, ouvrez, )
  • commencer verb (commence, commences, commençons, commencez, )
  • partir verb (pars, part, partons, partez, )
  • lancer verb (lance, lances, lançons, lancez, )
  • démarrer verb (démarre, démarres, démarrons, démarrez, )
  • entreprendre verb (entreprends, entreprend, entreprenons, entreprenez, )
  • débuter verb (débute, débutes, débutons, débutez, )
  • entamer verb (entame, entames, entamons, entamez, )
  • étrenner verb
  • s'activer verb
  • s'y mettre verb
 3. börja (komma igång; börja arbeta)
 4. börja (ge sig i väg; starta; sticka ifrån)
  commencer; se mettre en mouvement; démarrer; se mettre en marche
  • commencer verb (commence, commences, commençons, commencez, )
  • démarrer verb (démarre, démarres, démarrons, démarrez, )

Conjugations for börja:

presens
 1. börjar
 2. börjar
 3. börjar
 4. börjar
 5. börjar
 6. börjar
imperfekt
 1. började
 2. började
 3. började
 4. började
 5. började
 6. började
framtid 1
 1. kommer att börja
 2. kommer att börja
 3. kommer att börja
 4. kommer att börja
 5. kommer att börja
 6. kommer att börja
framtid 2
 1. skall börja
 2. skall börja
 3. skall börja
 4. skall börja
 5. skall börja
 6. skall börja
conditional
 1. skulle börja
 2. skulle börja
 3. skulle börja
 4. skulle börja
 5. skulle börja
 6. skulle börja
perfekt particip
 1. har börjat
 2. har börjat
 3. har börjat
 4. har börjat
 5. har börjat
 6. har börjat
imperfekt particip
 1. hade börjat
 2. hade börjat
 3. hade börjat
 4. hade börjat
 5. hade börjat
 6. hade börjat
blandad
 1. börja!
 2. börja!
 3. börjad
 4. börjande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

börja [-en] noun

 1. börja
  le commencement; le début

Translation Matrix for börja:

NounRelated TranslationsOther Translations
commencement börja början; början av brevet; ingångsperiod; ingångstid; initialperiod; inledning; inledning av ett brev; källa; rötter; startande; starttid; ursprung
début börja början; början av brevet; debut; första framträdande; inledning; inledning av ett brev; startande; starttid
lancer kräkas upp
toucher effekt; följd; inverkan; kontakta; känna av sig; känselsinne; rörning
VerbRelated TranslationsOther Translations
activer begynna; börja; starta accelerera; aktivera; blåsa; blåsa upp; driva på; fläkta; främja; ingiva mod; initiera; introducera någon; motivera; motivera någon; peta; påbörja; påskynda; röra; röra om; skjuta på; sköta elden; starta; stimulera; sätta igång; underblåsa; uppmana; uppmuntra
amorcer begynna; börja; starta introducera någon;
commencer begynna; börja; ge sig i väg; starta; sticka ifrån anordna; arrangera; förebåda; förkunna; ge sig in i; inleda; inlåta sig i; lova att göra; ordna; organisera; proklamera; åtaga
commencer à begynna; börja; starta introducera någon
commencer à travailler börja; börja arbeta; komma igång
donner le signal du départ pour begynna; börja; starta introducera någon
débuter begynna; börja; starta debutera; ge sig in i; inlåta sig i; lova att göra; åtaga
démarrer begynna; börja; ge sig i väg; starta; sticka ifrån accelerera; föra på tal; förebåda; förkunna; ge sig in i; inleda; inlåta sig i; kasta loss; köra en sväng; lova att göra; proklamera; påskynda; spurta; starta; ta en biltur; ta upp; åtaga; öka hastigheten
engager begynna; börja; starta acceptera; anknyta sig till; anropa; anställa; använda; avsparka; bjuda; emotta; engagera; gå in i; gå med i; hyra; inbjuda; inropa; insvepa; invitera; kalla över; komma in; lova att göra; mobilisera; nyttja; pantsätta; påpeka; rekrytera; ropa; slå in; tillgodogöra sig; veckla in; åkalla; åtaga
entamer begynna; börja; starta acceptera; anta; emotta; föda upp; föra på tal; föreslå; förutsätta; ge sig in i; hugga; inlåta sig i; klippa; lova att göra; postulera; resa upp; skära; ta upp; ta upp ett ämne; åtaga
entreprendre begynna; börja; starta lova att göra; ta i sin hand; vara sträng emot; åtaga
entrer en vigueur begynna; börja; starta börja fungera; gå in; kliva in; komma in; träda i kraft
envoyer begynna; börja; starta avsända; efterskänka; hänvisa till; introducera någon; remittera; skicka; skicka in; skicka runt; sända; tillsända; återvisa; översända
faire begynna; börja; starta anstifta; använda; avsluta; begå; designa; frambringa; framkalla; färdigställa; föranleda; förorsaka; förrätta; föröva; göra; konstruera; medföra; orsaka; praktisera; skapa; tillämpa; uppfinna; utföra; utlösa; uträtta; verkställa; vålla; åstadkomma
lancer begynna; börja; starta anordna; anta; arrangera; avskjuta; bygga upp; framlägga; framställa; föra på tal; förebåda; föreslå; föreställa; förkunna; förlägga; förutsätta; hiva; inleda; introducera någon; kasta; kasta av; kasta ner; kasta upp; kasta uppåt; komma fram med; lancera; låta flyga; offentliggöra; ordna; organisera; postulera; proklamera; publicera; skjuta raket; slunga; slunga ut; slänga; slänga in; slänga upp; slänga upp i luften; släppa; starta; ta upp; utge
mettre en marche begynna; börja; starta arbeta; driva på; fortsätta; fungera; föra på tal; förebåda; förkunna; inleda; koppla in; koppla på; lova att göra; proklamera; slå på; sparka; starta; ta upp; tända på; veva i gång; åtaga
ouvrir begynna; börja; starta avslöja; befria; dra upp; dra öppet; frisläppa; föra på tal; genomborra; göra hål i; göra vägen fri; introducera; knäppa upp; låsa upp; lösa; offentliggöra; presentera; publicera; skruva på; släppa; släppa på; släppa ut; sticka; sätta på; ta av; ta upp; trycka upp; utveckla; utvecklas; veckla ut; vika ut; vrida på; öppna; öppna sig; öppnas
partir begynna; börja; starta avgå; avgå ifrån; avlida; avresa; avsegla; avstå från; bli dödad; bryta upp; ; ge sig iväg; ; gå bort; gå iväg; gå till; hissa segel; lämna; resa iväg; röra; segla bort; åka iväg
prendre begynna; börja; starta absorbera; acceptera; acceptera en gåva; angripa; använda; arrestera; belägga; beröva; emotta; fascinera; fatta; fatta tag i; frånta; fängsla; få ihop; fånga; föredra; förövra; greppa; gripa; gripa tag i; göra oåtkombar; hysa agg till någon; hämta något; hämta upp; kedja; kedja fast; klandra någon; knycka bort; lova att göra; lyckas få tag på; lägga beslag på; plocka upp; rekrytera; samla; samla ihop; samla in; servera sig själv; snappa upp; stjäla; suga upp; ta; ta av; ta emot; ta emot en gåva; ta fast; ta fasta på; ta i besittning; ta ifrån; ta tag i; ta ut; välja; åtaga; överväldigad av
s'activer begynna; börja; starta
s'y mettre begynna; börja
se mettre en marche börja; ge sig i väg; starta; sticka ifrån avmarschera; avtåga
se mettre en mouvement begynna; börja; ge sig i väg; starta; sticka ifrån
toucher begynna; börja; starta angränsa; angå; bekymra; beröra; bära på; erhålla; gränsa; gränsa till; gälla; hämta sig; influera; komma på fötter igen; känna; lova att göra; lyckats få; mäta sig med; möta; nå upp till; påverka; råka; röra; samla in pengar; snudda vid; tillfriskna; tjäna lön; träffa; vidröra; åtaga
étrenner begynna; börja
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
activer aktivera

Synonyms for "börja":


Wiktionary Translations for börja:

börja
verb
 1. engager une action ; entreprendre une tâche.
 2. commencer.
 3. Commencer.
 4. Commencer, mettre en route, débuter.

Cross Translation:
FromToVia
börja commencer begin — To start, to initiate or take the first step into something.
börja commencer commence — To begin, start
börja commencer start — of an activity, to begin
börja commencer beginnen — aanvangen
börja entamer; commencer anbrechen — Etwas, das beginnt
börja commencer anfangen(intransitiv), zeitlich: beginnen, seinen Ausgangszeitpunkt haben
börja commencer anfangen(transitiv): etwas anfangen: etwas beginnen
börja commencer; débuter beginnen — (transitiv) etwas in Gang setzen, etwas starten, etwas anfangen

Related Translations for börja