Swedish

Detailed Translations for begrepp from Swedish to French

begrepp:

begrepp [-ett] noun

  1. begrepp (idé)
    la compréhension; l'entendement; la notion; la conception; la conscience; la pensée; l'idée; le concept; l'opinion; la réflexion
  2. begrepp (uppfattning; aning; föreställning)
    la notion; la comprenette
  3. begrepp (intelligens; föstånd)
    la compréhension; la conception; l'intelligence; l'intellect

Translation Matrix for begrepp:

NounRelated TranslationsOther Translations
comprenette aning; begrepp; föreställning; uppfattning
compréhension begrepp; föstånd; idé; intelligens aning; begriplig; förmåga att förstå; förstående; förstånd; hjärnan; idé; insikt; intelligens; klokhet; medvetenhet; sinnelag; själ; skarpsinne; skarpsinnighet; slughet; tankesätt
concept begrepp; idé föreställning; idé; intryck; mening; syn; tanke; tankesätt; åsikt
conception begrepp; föstånd; idé; intelligens föreställning; förmåga att förstå; idé; insikt; intryck; mening; ståndpunkt; syn; tanke; tankesätt; åsikt; övertygelse
conscience begrepp; idé aning; förstånd; idé; medvetenhet; samvete
entendement begrepp; idé förmåga att förstå
idée begrepp; idé aning; föreställning; förmåga att förstå; förstånd; hallucination; idé; inblick; intryck; medvetenhet; mening; syn; tanke; tankesätt; vision; åsikt
intellect begrepp; föstånd; intelligens förstånd; förståndsgåvor; humör; insikt; inställning; intellekt; intelligens; mental förmåga; mental kapacitet; sinnesstämning; spöke; spöklik uppenbarelse; temperament
intelligence begrepp; föstånd; intelligens begåvning; fiffighet; färmitet; förmåga att förstå; förstånd; förståndsgåvor; handlingskraft; humör; insikt; inställning; intellekt; intelligens; klokhet; mental förmåga; mental kapacitet; sinnesstämning; skarpsinne; skarpsinnighet; skyndsamhet; slagfärdighet; slagkraft; slughet; smarthet; spöke; spöklik uppenbarelse; temperament
notion aning; begrepp; föreställning; idé; uppfattning aning; föreställning; förmåga att förstå; förstånd; idé; insikt; intryck; medvetenhet; mening; syn; tanke; tankesätt; åsikt
opinion begrepp; idé föreställning; idé; inblick; mening; position; ställning; ståndpunkt; syn; tanke; tankesätt; uppfattning; vision; åsikt; övertygelse
pensée begrepp; idé argumentering; föreställning; idé; intryck; mening; resonemang; syn; tanke; tankegång; tankegångssätt; tankesätt; åsikt
réflexion begrepp; idé avvägning; bekymrande; betraktelse; dagdrömmande; efterljud; eftertanke; funderande; fundering; föreställning; genomtänkande; genomtänkt åsikt; grubbel; grubblande; grubbleri; idé; kontemplation; mening; pinsamhet; plågsamhet; reflektering; reflektion; reflexion; slavgöra; spegelbild; tanke; tankesätt; ånger; åsikt; återspegling; övervägning

Synonyms for "begrepp":


Wiktionary Translations for begrepp:


Cross Translation:
FromToVia
begrepp notion; concept concept — something understood and retained in the mind
begrepp terme; mot; expression term — word or phrase, especially one from a specialised area of knowledge
begrepp concept; idée Begriff — eine Semantik Einheit im Unterschied zum Wort oder zur Wortgruppe als sprachlicher Einheit
begrepp notion Begriffklare Vorstellung, Auffassung, Meinung

Related Translations for begrepp