Swedish

Detailed Translations for beräkning from Swedish to French

beräkning:

beräkning [-en] noun

 1. beräkning
  le calcul; l'estimation; l'évaluation; la taxation
 2. beräkning (räkning)
  le décompte; le compte; le règlement de compte
 3. beräkning (list; skärpa; smarthet)
  la pertinence; le tranchant; la finesse; la pointe aiguë; l'esprit d'à-propos; la promptitude à la riposte; la concission
 4. beräkning (uppskattning; uträkning)
  l'estimation; la supposition; la calculation

Translation Matrix for beräkning:

NounRelated TranslationsOther Translations
calcul beräkning
calculation beräkning; uppskattning; uträkning
compte beräkning; räkning Windows Live-konto; betalning; debitering; konto; redovisning; räkenskaper; räkning; sammanräkning; slutsumma; uppräkning
concission beräkning; list; skärpa; smarthet
décompte beräkning; räkning avdrag; avräkning; betalning; nerräkning; redovisning
esprit d'à-propos beräkning; list; skärpa; smarthet färmitet; handlingskraft; klokhet; skarphet; skarpsinne; skarpsinnighet; slagfärdighet; slagkraft; slughet; spetsighet; vasshet
estimation beräkning; uppskattning; uträkning aktning; anbud; beskattning; erkännande; förslag; gissning; högaktning; iakttagande; prissättande; respekt; taxering; uppskattning; vördnadsfull uppmärksamhet
finesse beräkning; list; skärpa; smarthet elegans; fiffighet; finess; finhet; känslighet; listighet; skirhet; slughet; spädhet; vekhet; ömtålighet
pertinence beräkning; list; skärpa; smarthet passande; relevans; sannolikhet; skarphet; spetsighet; träffande; vasshet
pointe aiguë beräkning; list; skärpa; smarthet klokhet; skarphet; skarpsinne; skarpsinnighet; slughet; spetsighet; vasshet
promptitude à la riposte beräkning; list; skärpa; smarthet färmitet; handlingskraft; klokhet; skarphet; skarpsinne; skarpsinnighet; slagfärdighet; slagkraft; slughet; spetsighet; vasshet
règlement de compte beräkning; räkning betalning; redovisning
supposition beräkning; uppskattning; uträkning föraning; förklarelse; förkänsla; förmoda; gissning; hypotes; misstanke; påståelse; påstående
taxation beräkning beskattning; taxering
tranchant beräkning; list; skärpa; smarthet skarphet; snittyta; spetsighet; vasshet
évaluation beräkning beskattning; klassificering; taxering; uppskattning
ModifierRelated TranslationsOther Translations
tranchant hackig; hackigt; knivskarpt; rakbladsvass; rakbladsvasst; räfflat; skarp; skarpeggad; skarpeggat; skarpt; smart; spetsigt; vasst; väldigt vass; väldigt vasst

Synonyms for "beräkning":


Wiktionary Translations for beräkning:

beräkning
noun
 1. assemblage de plusieurs choses disposées deux à deux, ou de plusieurs choses disposées entre elles dans un certain ordre. Il se dit tant au sens physique qu’au sens moral.

Cross Translation:
FromToVia
beräkning calcul RechnungMathematik: mathematische Operation oder Berechnung
beräkning compte Abrechnung — Berechnung der Kosten, des Aufwandes

Related Translations for beräkning