Swedish

Detailed Translations for betalning from Swedish to French

betalning:

betalning [-en] noun

 1. betalning (lön)
  le paiement; le règlement
 2. betalning
  le paiement; le versement
 3. betalning
 4. betalning
  le paiement
 5. betalning
 6. betalning (avbetalning)
  le paiement; le remboursement; le règlement; la contribution; l'acquittement
 7. betalning (avgift)
  la paie; l'appointements; la solde; le salaire; la paye
 8. betalning (lön; inkomst; avlöning)
  le salaire; la rémunération; l'honoraire; la paie; le revenu; la paye; le traitement; la solde; la prime; la récompense; la rétribution; le gages; le cachet; l'appointements
 9. betalning (lön; inkomst)
  le salaire; le revenus; la paye; la ressources; la solde; le gages; la récompense
 10. betalning (redovisning)
  le compte; le règlement de compte; le décompte
 11. betalning (uppgörelse; bebyggelse; avtal; )
  la satisfaction; la réparation

Translation Matrix for betalning:

NounRelated TranslationsOther Translations
acquittement avbetalning; betalning avbetalning; avbetalningsköp; avlossande; avräkning; avslutning; avveckling; befrielse; frigivning; frikännande; fullgörande; gottgörelse; klarerande; kompensation; kvitto; likvidering; skadeersättning; skuld avlösning; uppgörelse
appointements avgift; avlöning; betalning; inkomst; lön avlöning; belöning; frukten av ens arbete; inkomst; lön
cachet avlöning; betalning; inkomst; lön avstämplande; belöning; karaktärestik; kontrollstämpel; sigillstamp; sigillstampning; stämpel; särdrag; vaxförsegling; vaxsigill
compte betalning; redovisning Windows Live-konto; beräkning; debitering; konto; räkenskaper; räkning; sammanräkning; slutsumma; uppräkning
contribution avbetalning; betalning medlemsavgift; skatt; skatter; taxering; överlämna
décompte betalning; redovisning avdrag; avräkning; beräkning; nerräkning; räkning
gages avlöning; betalning; inkomst; lön avlöning; belöning; garanti; lön; pant; säkerhet
honoraire avlöning; betalning; inkomst; lön belöning
paie avgift; avlöning; betalning; inkomst; lön
paiement avbetalning; betalning; lön avbetalning; avlossande; befrielse; frigivning; kvitto; skuld avlösning
paiement complet betalning
paye avgift; avlöning; betalning; inkomst; lön avlöning; frukten av ens arbete; inkomst; lön
prime avlöning; betalning; inkomst; lön belöning; bonus; dividendbetalning; extra; försäkringspremie; gratifikation; heder 6-ärebetygelse; något extra; ära; överskott
remboursement avbetalning; betalning annullering; avbeställning; avbetalning; ersättning; gottgörelse; täckning; vederlag; återbetalning; återbäring; återlämnande; återställande
ressources betalning; inkomst; lön finans medel; förmögenhet; inkomst; pengar
revenu avlöning; betalning; inkomst; lön inkomst; intäkt; intäkter; statsinkomster
revenus betalning; inkomst; lön frukten av ens arbete; inkomst
règlement avbetalning; betalning; lön anspråks uppgöring; arrangemang; avbetalning; avbetalningsköp; avgörande; avräkning; avslutning; avtal; avveckling; beslutsamhet; disciplin; fastställande; frihetsbrev; föreskrift; förordning; handbok; klarerande; koncession; kontrakt; kvittning; likvidering; officiell föreskrift; ordning; privilegiebrev; regel; reglemente; skuld avlösning; stadga; urkund
règlement de compte betalning; redovisning beräkning; räkning
récompense avlöning; betalning; inkomst; lön belöning; frukten av ens arbete; gengäld; inkomst; lön; vedergällning
rémunération avlöning; betalning; inkomst; lön avlöning; belöning; frukten av ens arbete; gengäld; inkomst; kompensation; lön; vedergällning
réparation avtal; bebyggelse; betalning; livränta; lösning; sättning; uppgörelse ersättning; förbättring; gottgörelse; kompensation; korrektion; lagning; lön; ombyggnad; reparation; skadeersättning; tillfredställelse; täckning; återbetalning; återställande
rétribution avlöning; betalning; inkomst; lön avlöning; belöning; frukten av ens arbete; inkomst; lön
salaire avgift; avlöning; betalning; inkomst; lön avlöning; belöning; frukten av ens arbete; inkomst; lön; produktionskostnad; tillverkningskostnad
satisfaction avtal; bebyggelse; betalning; livränta; lösning; sättning; uppgörelse behag; belåten; förnöjsamhet; gladhet; munterhet; njutning; nöjd; nöjdhet; nöje; skoj; tillfredsställelse; tillfredställd; tillfredställelse; tillfredställning; tillräcklighet; vara nöjd med; välfarande; åtnjutande
solde avgift; avlöning; betalning; inkomst; lön avlöning; balans; billigt köp; bokslut; erbjudande; fynd; lön; saldo; soldatlön; tillgodohavande
traitement avlöning; betalning; inkomst; lön avlöning; batch; bearbetning; behandlande; behandling; belöning; bevakning; förädling; inkomst; lön; manipulation; observation; preparering; terapi; tillhörande information; tillsyn; uppsikt; vaktande; överinseende; övervakning
versement betalning inbetalning
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
charge utile betalning
solde kontosaldo
OtherRelated TranslationsOther Translations
charge utile nyttolast
ModifierRelated TranslationsOther Translations
honoraire formell; formellt; heders-; obetald; titulärt-

Synonyms for "betalning":


Wiktionary Translations for betalning:

betalning
noun
 1. finan|fr Mention mise au bas ou au dos d'un acte portant obligation pour constater la libération du débiteur.
 2. action d’acquitter, en parlant de dette ou d’engagements.
 3. Action de payer.
 4. salaire ou rémunération d’un travail.
 5. finance|fr action de verser de l’argent dans une caisse.

Cross Translation:
FromToVia
betalning payement; paiement Bezahlung — Dinge von Wert (meist Geld), die man für eine Leistung bekommt
betalning rémunération Vergütung — Geldsumme, mit der etwas vergütet wird; zum Beispiel Geld als Gegenleistung für eine Arbeit, Ware, Entschädigung oder ein Nutzungsrecht
betalning paiement betaling — het onderhandigen of overboeken van geld in ruil voor goed of dienst

Related Translations for betalning