Summary


Swedish

Detailed Translations for bundet from Swedish to French

bundet:


Translation Matrix for bundet:

NounRelated TranslationsOther Translations
attaché attaché; binda fast vid
lié binda fast vid
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
lié bunden; bundet; fastbunden; fastbundet; ofri; ofritt; tvunget; upptagen; upptaget ansluten; anslutet; fastgjord; fastgjort; forma en enhet; fästat; förbunden; förbundet; förenad; förenat; obligatoriskt; tvungen; tvunget
occupé bunden; bundet; ofritt; tvunget; upptagen; upptaget arbetssam; arbetssamt; engagerat; flitig; flitigt; företagsamt; förlovad; ockuperat; upptagen; upptagen, upptaget; upptaget
ModifierRelated TranslationsOther Translations
amarré bundet; fastbunden; fastbundet
attaché bundet; fastbunden; fastbundet ansluten; anslutet; bifogad; bifogat; efterhängsen; efterhängset; fastgjord; fastgjort; fäst; fäst vid; fästat; förenat; hopfästad; hopfästat; sammanfogad; sammanfogat; tillgiven; tillgivet; uppbunden; uppbundet
enchaîné bundet; fastbunden; fastbundet fastkedjad; kedjad; ledad
engagé bunden; bundet; ofri; ofritt; tvunget; upptagen; upptaget obligatoriskt; tvungen; tvunget
fixé bundet; fastbunden; fastbundet ansluten; anslutet; bifogad; bifogat; fastgjord; fastgjort; fastklistrad; fastklistrat; fokuserad; fäst; fästat; förenat; hopfästad; hopfästat; koncentrerad; koncentrerat; sammanfogad; sammanfogat; uppklistrat
noué bundet; fastbunden; fastbundet bandprydd; bandprytt; fastgjord; fastgjort; forma en enhet; fästat
obligé bunden; bundet; ofritt; tvunget; upptagen; upptaget obligatoriskt; tacksam; tacksamt; tvungen; tvunget; uppskattandet
soumis bundet; ofri; ofritt fjäskandet; foglig; fogligt; förslavad; förslavat; inställsam; inställsamt; krypande; krypandet; läraktig; läraktigt; lätthanterligt; servil; slavisk; slaviskt; tam; trälaktigt; undergiven; undergivet; underordnad; underordnat
tenu bunden; bundet; ofritt; tvunget; upptagen; upptaget obligatoriskt; tvungen; tvunget