Swedish

Detailed Translations for duktighet from Swedish to French

duktighet:

duktighet noun

  1. duktighet (skicklighet; händighet)
    l'art; le savoir-faire; l'aptitude; l'habileté; le savoir; la compétence; la connaissances; la connaissance; la capacité

Translation Matrix for duktighet:

NounRelated TranslationsOther Translations
aptitude duktighet; händighet; skicklighet duglighet; färdighet; förmåga; ha befogenhet; kapabilitet; kompetens; konstskap; kunskap; möjlighet; möjligheten; passad; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet
art duktighet; händighet; skicklighet färdighet; förmåga; konstskap; kunskap; möjligheten; skicklighet
capacité duktighet; händighet; skicklighet duglighet; färdighet; förmåga; innehåll; kapacitet; kompetens; kraft; kunskap; last förmåga; last kapacität; makt; möjligheten att åstadkomma; möjligheter; ork; potential; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet; styrka; tonnage; volym
compétence duktighet; händighet; skicklighet duglighet; färdighet; förmåga; ha befogenhet; kapabilitet; kapacitet; kompetens; kunskap; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet
connaissance duktighet; händighet; skicklighet bekant; bekanting; bekantskap; förmåga; humör; inställning; kapabilitet; kompetens; kunskap; kännedom; lärande; medvetande; sinnesstämning; spöke; spöklik uppenbarelse; temperament; vetenskap; vetskap
connaissances duktighet; händighet; skicklighet lärande; vetenskap
habileté duktighet; händighet; skicklighet duglighet; fiffighet; färdighet; förmåga; kapacitet; knep; kompetens; konstskap; kunskap; möjligheten; möjligheter; påhitt; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet; smarthet; trick
savoir duktighet; händighet; skicklighet färdighet; förmåga; kunskap; lärande; skicklighet; vetenskap
savoir-faire duktighet; händighet; skicklighet duglighet; erfarenhet; färdighet; förmåga; kapacitet; know-how; kompetens; konstskap; kunskap; möjligheten; möjligheter; praktik; rutin; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet; trick
VerbRelated TranslationsOther Translations
savoir känna; vara kapabel; veta
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
connaissance kunskap