Swedish

Detailed Translations for examen from Swedish to French

examen:

examen noun

  1. examen (förprov)
    le test; l'épreuve écrite; l'examen; l'interrogation écrite; la composition
  2. examen (komputerprov; prov)

Translation Matrix for examen:

NounRelated TranslationsOther Translations
composition examen; förprov arrangemang; artikel; avhandling; bit; byggande; byggnad; del; essä; examensskrivning; grundlag; intonation; komposition; konstitution; konstruktion; montage; ram; sammanlagning; sammanställning; sammansättning; skrift; skriftlig prov; slutexamen; slutexamens uppgift; strukturering; stycke; system; sättnings arbete; tonfall; uppsats
examen examen; förprov kontroll; prov; test; undersökning
interrogation écrite examen; förprov
test examen; förprov ansträngning; experiment; försök; prov; provkörning; provtur; test; test 6- el.
épreuve examen; komputerprov; prov avhandling; bot; botgöring; examensskrivning; korrektur; prov; prov sida; provtryck; prövande; prövning; skrift; skriftlig prov; slutexamen; slutexamens uppgift; undervisningsövning; uppsats
épreuve d'ordinateur examen; komputerprov; prov
épreuve écrite examen; förprov; komputerprov; prov förundersökning

Wiktionary Translations for examen:


Cross Translation:
FromToVia
examen diplôme degree — academic award
examen examen Examen — Prüfungen zum Abschluss einer Ausbildung oder eines bestimmten Abschnitts einer Ausbildung
examen examen; épreuve Prüfung — eine meist offizielle Abfrage mündlich oder schriftlich in einem Fachgebiet

Related Translations for examen