Swedish

Detailed Translations for förstå from Swedish to French

förstå:

förstå verb (förstår, förstod, förstått)

 1. förstå (begripa; inse; greppa; fatta)
  comprendre; saisir; se rendre compte; voir; piger; concevoir; réaliser
  • comprendre verb (comprends, comprend, comprenons, comprenez, )
  • saisir verb (saisis, saisit, saisissons, saisissez, )
  • voir verb (vois, voit, voyons, voyez, )
  • piger verb (pige, piges, pigeons, pigez, )
  • concevoir verb (conçois, conçoit, concevons, concevez, )
  • réaliser verb (réalise, réalises, réalisons, réalisez, )
 2. förstå
  comprendre; concevoir; saisir
  • comprendre verb (comprends, comprend, comprenons, comprenez, )
  • concevoir verb (conçois, conçoit, concevons, concevez, )
  • saisir verb (saisis, saisit, saisissons, saisissez, )
 3. förstå
  interpréter; servir d'interprète
  • interpréter verb (interprète, interprètes, interprétons, interprétez, )
 4. förstå (se igenom)
  comprendre; concevoir; saisir; entendre; piger
  • comprendre verb (comprends, comprend, comprenons, comprenez, )
  • concevoir verb (conçois, conçoit, concevons, concevez, )
  • saisir verb (saisis, saisit, saisissons, saisissez, )
  • entendre verb (entends, entend, entendons, entendez, )
  • piger verb (pige, piges, pigeons, pigez, )
 5. förstå (känna; märka; ana; uppfatta)
  voir; apercevoir; percevoir; se rendre compte de; remarquer; observer; constater; distinguer; s'apercevoir de; s'aviser de
  • voir verb (vois, voit, voyons, voyez, )
  • apercevoir verb (aperçois, aperçoit, apercevons, apercevez, )
  • percevoir verb (perçois, perçoit, percevons, percevez, )
  • remarquer verb (remarque, remarques, remarquons, remarquez, )
  • observer verb (observe, observes, observons, observez, )
  • constater verb (constate, constates, constatons, constatez, )
  • distinguer verb (distingue, distingues, distinguons, distinguez, )

Conjugations for förstå:

presens
 1. förstår
 2. förstår
 3. förstår
 4. förstår
 5. förstår
 6. förstår
imperfekt
 1. förstod
 2. förstod
 3. förstod
 4. förstod
 5. förstod
 6. förstod
framtid 1
 1. kommer att förstå
 2. kommer att förstå
 3. kommer att förstå
 4. kommer att förstå
 5. kommer att förstå
 6. kommer att förstå
framtid 2
 1. skall förstå
 2. skall förstå
 3. skall förstå
 4. skall förstå
 5. skall förstå
 6. skall förstå
conditional
 1. skulle förstå
 2. skulle förstå
 3. skulle förstå
 4. skulle förstå
 5. skulle förstå
 6. skulle förstå
perfekt particip
 1. har förstått
 2. har förstått
 3. har förstått
 4. har förstått
 5. har förstått
 6. har förstått
imperfekt particip
 1. hade förstått
 2. hade förstått
 3. hade förstått
 4. hade förstått
 5. hade förstått
 6. hade förstått
blandad
 1. förstå!
 2. förstå!
 3. förstådd
 4. förstående
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for förstå:

VerbRelated TranslationsOther Translations
apercevoir ana; förstå; känna; märka; uppfatta ana i förväg; bevittna; bli medveten om; förvänta sig; hitta; känna på sig; lägga märke till; lära; märka; notera; närvara; observera; se; skåda; uppmärksamma; vänta sig; övervara
comprendre begripa; fatta; förstå; greppa; inse; se igenom begränsa; bestå utav; hysa sympati för; inkludera; inskränka; omfatta; räkna in; räkna med; se igenom; sympatisera; ta upp plats; titta igenom
concevoir begripa; fatta; förstå; greppa; inse; se igenom bedöma; designa; fatta; göra klart för sig; göra sig en föreställning om; inse; konstruera; kreera; planera; skapa; skatta; uppfinna; uppskatta
constater ana; förstå; känna; märka; uppfatta bestämma; bli medveten om; fastställa; förvissa sig om; konstatera; lägga märke till; märka; notera; observera; se; skåda; uppmärksamma
distinguer ana; förstå; känna; märka; uppfatta bevittna; bli medveten om; dekorera; hålla isär; notera; närvara; observera; pryda; pynta; se; skåda; uppmärksamma; urskilja; övervara
entendre förstå; se igenom fatta; fånga; gripa; göra klart för sig; höra; höra på; inse; lyssna; lyssna på; lära; mena; sikta på; ta fast; tolka
interpréter förstå berätta; beskriva; förklara; förkroppsliga; ge uttryck åt; personifiera; porträttera; rapportera; representera; skildra; spela en roll; spela rollen som; spela teater; tolka; transkribera; uppträda; återberätta; översätta
observer ana; förstå; känna; märka; uppfatta besiktiga; betrakta; bevaka; bevittna; bli medveten om; följa; följa efter; ge akt på; ha uppsikt över; hitta; hålla ett öga på; hålla vakt; högakta; iaktta; kasta en blick på; kolla; kontrolera; notera; närvara; observera; patrullera; se; skåda; snegla; tillse; titta på; uppmärksamma; åse; åskåda; övervaka; övervara
percevoir ana; förstå; känna; märka; uppfatta bevittna; bli medveten om; erhålla; fatta; fordra; göra anspråk på; göra klart för sig; hitta; inse; kräva; känna; lyckats få; notera; närvara; observera; samla in pengar; se; skåda; uppmärksamma; övervara
piger begripa; fatta; förstå; greppa; inse; se igenom se igenom; titta igenom
remarquer ana; förstå; känna; märka; uppfatta bevittna; bli medveten om; erfara; hitta; känna; lägga märke till; märka; notera; närvara; observera; se; skåda; uppleva; uppmärksamma; övervara
réaliser begripa; fatta; förstå; greppa; inse angripa; arbeta; capitalisera; designa; fatta; frambringa; framkalla; fullborda; fullgöra; föranleda; förrätta; förtjäna; förverkliga; gripa; göra; hända; inträffa; konstruera; medföra; orsaka; realisera; rikta; skapa; ske; ta fasta på; uppfinna; utföra; uträtta; verkställa; vinna; vålla; åstadkomma
s'apercevoir de ana; förstå; känna; märka; uppfatta erfara; känna; lägga märke till; märka; notera; uppleva
s'aviser de ana; förstå; känna; märka; uppfatta lägga märke till; märka; notera
saisir begripa; fatta; förstå; greppa; inse; se igenom angripa; arrestera; beslagta; fascinera; fatta; fatta tag i; frappera; fängsla; få tag i; få tag på; fånga; fånga på vägen; greppa; gripa; gripa om; gripa tag i; göra klart för sig; hålla fast; hålla i; inse; kedja; kedja fast; konfiskera; lägga vantarna på; motta; mottaga; omsluta med händerna; se igenom; servera sig själv; slå; stöta; ta; ta fast; ta fasta på; ta tag i; tillfångata; titta igenom; träffa; överväldigad av
se rendre compte begripa; fatta; förstå; greppa; inse fatta; göra klart för sig; inse
se rendre compte de ana; förstå; känna; märka; uppfatta ana i förväg; bevittna; förvänta sig; känna på sig; lägga märke till; märka; notera; närvara; observera; uppmärksamma; vänta sig; övervara
servir d'interprète förstå
voir ana; begripa; fatta; förstå; greppa; inse; känna; märka; uppfatta besiktiga; betrakta; bevittna; bli medveten om; fatta; gå igenom; göra klart för sig; hitta; inse; kasta en blick på; kontrolera; notera; närvara; observera; se; skåda; snegla; titta på; uppmärksamma; åse; övervara

Synonyms for "förstå":


Wiktionary Translations for förstå:

förstå
verb
 1. Saisir le sens

Cross Translation:
FromToVia
förstå appréhender apprehend — to understand; to recognize
förstå expliquer; comprendre construe — to interpret or explain the meaning of something
förstå recevoir read — be able to hear (in a radio communication)
förstå voir see — understand
förstå comprendre; entendre understand — to be aware of the meaning of
förstå comprendre verstaan — begrijpen van een uiting
förstå piger; capter kapierentransitiv: (umgangssprachlich): verstehen

Related Translations for förstå