Summary


Swedish

Detailed Translations for fastbunden from Swedish to French

fastbunden:


fastbinda:

fastbinda verb (fastbinder, fastband, fastbundit)

 1. fastbinda (fästa; fastknyta)
  fixer; lier; attacher; mettre; ficeler; mettre à l'attache
  • fixer verb (fixe, fixes, fixons, fixez, )
  • lier verb (lie, lies, lions, liez, )
  • attacher verb (attache, attaches, attachons, attachez, )
  • mettre verb (mets, met, mettons, mettez, )
  • ficeler verb (ficelle, ficelles, ficelons, ficelez, )
 2. fastbinda
  lier; relier; fermer; boucler; clore; ficeler
  • lier verb (lie, lies, lions, liez, )
  • relier verb (relie, relies, relions, reliez, )
  • fermer verb (ferme, fermes, fermons, fermez, )
  • boucler verb (boucle, boucles, bouclons, bouclez, )
  • clore verb (clos, clot, closent, clorai, )
  • ficeler verb (ficelle, ficelles, ficelons, ficelez, )

Conjugations for fastbinda:

presens
 1. fastbinder
 2. fastbinder
 3. fastbinder
 4. fastbinder
 5. fastbinder
 6. fastbinder
imperfekt
 1. fastband
 2. fastband
 3. fastband
 4. fastband
 5. fastband
 6. fastband
framtid 1
 1. kommer att fastbinda
 2. kommer att fastbinda
 3. kommer att fastbinda
 4. kommer att fastbinda
 5. kommer att fastbinda
 6. kommer att fastbinda
framtid 2
 1. skall fastbinda
 2. skall fastbinda
 3. skall fastbinda
 4. skall fastbinda
 5. skall fastbinda
 6. skall fastbinda
conditional
 1. skulle fastbinda
 2. skulle fastbinda
 3. skulle fastbinda
 4. skulle fastbinda
 5. skulle fastbinda
 6. skulle fastbinda
perfekt particip
 1. har fastbundit
 2. har fastbundit
 3. har fastbundit
 4. har fastbundit
 5. har fastbundit
 6. har fastbundit
imperfekt particip
 1. hade fastbundit
 2. hade fastbundit
 3. hade fastbundit
 4. hade fastbundit
 5. hade fastbundit
 6. hade fastbundit
blandad
 1. fastbind!
 2. fastbind!
 3. fastbunden
 4. fastbindande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for fastbinda:

NounRelated TranslationsOther Translations
fixer fixa; häftande; sätta fast sig
VerbRelated TranslationsOther Translations
attacher fastbinda; fastknyta; fästa ansluta; bakbinda; besanna; binda; binda fast; binda fast vid ett rep; binda ihop; binda in böcker; binda om; binda samman; binda upp; bränna fast; brännas; exponera; fastsurra; fixera; fjättra; fästa; fästa vid; förbinda; förena; hopkoppla; hoplimma; häfta; häfta ihop; intyga; klibba; klistra; klistra ihop; knyta; knyta igen; knyta ihop; knyta samman; knyta till; knäppa; koppla; limma; piska; prygla; sammanbinda; sammanlänka; spänna; stränga; surra; svänga runt; sätta fast; överdra med skorpa
boucler fastbinda bomma igen; dra till; fästa med spänne; knäppa; krusa; locka; locka håret; låsa; sluta till; spänna; spänna på sig; stänga; stänga till; sätta spolar i håret
clore fastbinda avgränsa; avsluta; bomma igen; dra till; inhägna; låsa; sluta; sluta till; stänga; stänga av; stänga till; stängsla in
fermer fastbinda annullera; avgränsa; avsluta; avspärra; avvända; begränsa; bestämma; blockera; bomma igen; definiera; dra till; låsa; markera; sluta; sluta till; ställa in; stänga; stänga av; stänga till; stänga till ordentligt; utstaka; vrida av; vända bort
ficeler fastbinda; fastknyta; fästa bakbinda; binda fast; binda ihop; binda upp; fjättra; knyta igen
fixer fastbinda; fastknyta; fästa ansluta; bakbinda; besanna; betrakta; binda; binda fast; fastsurra; fjättra; fästa; fästa vid; förbinda; förena; föreslå; föreställa; hoplimma; häfta ihop; inspektera; intyga; klistra; knyta; koppla; limma; låsa; låsa in; observera; piska; prygla; se på; skruva fast; spänna; spärra in; surra; sätta fast; ta ned; ta ner; titta; tänka över; åse; överväga
lier fastbinda; fastknyta; fästa anknyta sig till; bakbinda; besanna; binda; binda fast; binda fast vid ett rep; binda ihop; binda in böcker; binda upp; fascinera; fastsurra; fixera; fjättra; fängsla; fästa; fästa vid; föra samman; förena; gå in i; gå med i; häfta ihop; intyga; kedja; kedja fast; knyta; knyta igen; knäppa; komma in; koppla; piska; prygla; sammanföra; sammanlänka; surra; sätta fast
mettre fastbinda; fastknyta; fästa anlägga; dra till; förlägga; klä sig; lägga; lägga bort; lägga ner; lägga ner någonting; lägga något åt sidan; lägga på; låtsa; montera; orsaka; placera; servera; slå på; stationera; ställa; sätta; sätta ihop; sätta ner; sätta på; ta ned; ta ner; utdela; utspisa; öka
mettre à l'attache fastbinda; fastknyta; fästa binda; binda fast vid ett rep; fästa
relier fastbinda bakbinda; binda fast; binda ihop; binda upp; fascinera; fjättra; fängsla; förbinda; förena; kedja; kedja fast; knyta igen; knyta ihop; koppla ihop; länka; matcha; sammanbinda; sammanfoga; sammanlänka

Related Translations for fastbunden