Swedish

Detailed Translations for frambringa from Swedish to French

frambringa:

frambringa verb (frambringar, frambringade, frambringat)

 1. frambringa (göra; utföra; verkställa; förrätta; uträtta)
  faire; accomplir; exécuter; réaliser; s'acquitter de
  • faire verb (fais, fait, faisons, faites, )
  • accomplir verb (accomplis, accomplit, accomplissons, accomplissez, )
  • exécuter verb (exécute, exécutes, exécutons, exécutez, )
  • réaliser verb (réalise, réalises, réalisons, réalisez, )
 2. frambringa (introducera; presentera)
  avancer des arguments; avancer
  • avancer verb (avance, avances, avançons, avancez, )
 3. frambringa (föda upp; uppfostra; uppföda)
  élever; faire l'élevage de
  • élever verb (élève, élèves, élevons, élevez, )
 4. frambringa (ta fram)
 5. frambringa (ta fram; visa; producera)
  montrer; mettre au jour; sortir pour montrer
  • montrer verb (montre, montres, montrons, montrez, )

Conjugations for frambringa:

presens
 1. frambringar
 2. frambringar
 3. frambringar
 4. frambringar
 5. frambringar
 6. frambringar
imperfekt
 1. frambringade
 2. frambringade
 3. frambringade
 4. frambringade
 5. frambringade
 6. frambringade
framtid 1
 1. kommer att frambringa
 2. kommer att frambringa
 3. kommer att frambringa
 4. kommer att frambringa
 5. kommer att frambringa
 6. kommer att frambringa
framtid 2
 1. skall frambringa
 2. skall frambringa
 3. skall frambringa
 4. skall frambringa
 5. skall frambringa
 6. skall frambringa
conditional
 1. skulle frambringa
 2. skulle frambringa
 3. skulle frambringa
 4. skulle frambringa
 5. skulle frambringa
 6. skulle frambringa
perfekt particip
 1. har frambringat
 2. har frambringat
 3. har frambringat
 4. har frambringat
 5. har frambringat
 6. har frambringat
imperfekt particip
 1. hade frambringat
 2. hade frambringat
 3. hade frambringat
 4. hade frambringat
 5. hade frambringat
 6. hade frambringat
blandad
 1. frambringa!
 2. frambringa!
 3. frambringad
 4. frambringande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for frambringa:

NounRelated TranslationsOther Translations
avancer trycka framåt
VerbRelated TranslationsOther Translations
accomplir frambringa; förrätta; göra; utföra; uträtta; verkställa avrätta; avsluta; fullborda; fullgöra; färdigställa; förverkliga; ; promenera; realisera; utföra; uträtta; verkställa; åstadkomma
avancer frambringa; introducera; presentera anta; arbeta sig fram; avancera; befordra; befordras; befrämja; bli befordrad; demonstera; dra in pengar; driva framåt; flytta framåt; flytta upp; fortsätta; framdriva; framlägga; frammarschera; framrycka; framställa; föra på tal; förbättra; föreslå; föreställa; förklara; förutsätta; ge uttryck åt; gå framåt; gå vidare; göra ett förslag; göra framsteg; introducera; kämpa sig fram; låtsas; nominera; närma sig; postulera; pressa sig fram; påskynda; ta det längre; ta upp; tjäna pengar; tolka; trycka framåt; träda framåt; utvecklas; visa; åka vidare
avancer des arguments frambringa; introducera; presentera
avancer qc frambringa; ta fram
exécuter frambringa; förrätta; göra; utföra; uträtta; verkställa arbeta; avrätta; avsluta; begå; eliminera; fullgöra; färdigställa; föröva; köra; uppfylla; utföra; uträtta; verkställa dödsdom; åstadkomma
faire frambringa; förrätta; göra; utföra; uträtta; verkställa anstifta; använda; avsluta; begynna; begå; börja; designa; framkalla; färdigställa; föranleda; förorsaka; föröva; konstruera; medföra; orsaka; praktisera; skapa; starta; tillämpa; uppfinna; utlösa; vålla; åstadkomma
faire l'élevage de frambringa; föda upp; uppfostra; uppföda
mettre au jour frambringa; producera; ta fram; visa ta fram; visa
mettre qc en avance frambringa; ta fram
montrer frambringa; producera; ta fram; visa belägga; bevisa; bevittna; demonstrera; dra uppmärksamhet till; förevisa; förlägga; ge ut; indikera; intyga; komma fram med; lysa upp; noggrant ange; peka; peka på; peka ut; precisera; presentera; publicera; ställa ut; sätta fingret på; sätta fram för visning; utställa; vara vittne till; verifiera; visa; visa fram; visa ut; visa vad du menar
réaliser frambringa; förrätta; göra; utföra; uträtta; verkställa angripa; arbeta; begripa; capitalisera; designa; fatta; framkalla; fullborda; fullgöra; föranleda; förstå; förtjäna; förverkliga; greppa; gripa; hända; inse; inträffa; konstruera; medföra; orsaka; realisera; rikta; skapa; ske; ta fasta på; uppfinna; utföra; uträtta; verkställa; vinna; vålla; åstadkomma
s'acquitter de frambringa; förrätta; göra; utföra; uträtta; verkställa avsluta; betala; efterbetala; fullgöra; färdigställa; göra upp; klara upp; slå sig ner; uppfylla; utföra
sortir pour montrer frambringa; producera; ta fram; visa
élever frambringa; föda upp; uppfostra; uppföda bli högre; etablera; föda; grunda; hissa upp; höjas; lyfta upp; lägga grunderna; resa sig; resa upp; stegras; stiga; stiga upp

Synonyms for "frambringa":


Wiktionary Translations for frambringa:


Cross Translation:
FromToVia
frambringa produire hervorbringen — etwas mündlich sagen