Swedish

Detailed Translations for frapperande from Swedish to French

frapperande:


Translation Matrix for frapperande:

NounRelated TranslationsOther Translations
caractéristique igenkänningstecken; karaktisera; karaktärestik; karaktärsdrag; särdrag
notable bemärkt person; dignitär; notabilitet
voyant klärvoayant; kontrollampa; medium; röd lampa
ModifierRelated TranslationsOther Translations
avoué anslående; frapperande; imponerande; markant; slående
caractéristique anslående; frapperande; imponerande; markant; slående betecknande; betecknandet; bisarrt; charactiristiskt; exentrisk; exentriskt; karakteriserande; kuriös; kuriöst; kännetecknande; kännetecknandet; typiskt; udda; urskiljande
clair anslående; frapperande; imponerande; markant; slående alldagligt; begripbart; begriplig; begripligt; bländande; distinkt; enkel; enkelt; fattbar; fattbart; förklarande; förklarandet; förståbarr; förståelig; förståeligt; förtydligad; förtydligat; genomlysande; genomskinlig; genomskinligt; glansigt; glaserad; glaserat; glasklar; glasklart; glaslik; glaslikt; klar; klargjord; klargjort; klarläggandet; klarnat; klart; kristallklart; ljus; ljust; molnfritt; ofelbart; okonstlad; okonstlat; otvedydig; otvedydigt; otvekbart; otvetydig; otvetydigt; ren; rent; spegelblankt; stark; starkt; städad; städat; tydlig; tydligt; uppenbar; uppenbart; utpräglad; uttalad; vanlig; vanligt
considérable anslående; frapperande; imponerande; markant; slående allsidig; allsidigt; ambitiös; ambitiöst; ansenligt; avsevärd; avsevärt; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; betydlig; betydligt; enorm; enormt; fyllig; fylligt; i rikligt mått; mångsidigt; nämnesvärd; omfattande; riklig; rikligt; rymligt; stort; uttömmandet; vid; viktig; viktigt; väsentligt; ymnigt
considérablement anslående; frapperande; imponerande; markant; slående ansenligt; avsevärd; avsevärt; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; betydlig; betydligt; enorm; enormt; i högsta grad; nämnesvärd; stort; väsentligt
frappant anslående; frapperande; imponerande; markant; slående extremt; framstående; lämplig; lämpligt; passande; typiskt; överdriven; överdrivet
marquant anslående; frapperande; imponerande; markant; slående framstående; nödvändigt för imaget utav
notable anslående; frapperande; imponerande; markant; slående ansenligt; avsevärd; avsevärt; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; betydelsefullt; betydlig; betydligt; enorm; enormt; ledande; populär; populärt; stort; viktig; viktigt; väsentligt
notablement anslående; frapperande; imponerande; markant; slående ansenligt; avsevärd; avsevärt; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; betydlig; betydligt; enorm; enormt; stort; väsentligt
ostensiblement anslående; frapperande; imponerande; markant; slående extremt; ostentativ; ostentativt; överdriven; överdrivet
particulier anslående; frapperande; imponerande; markant; slående bisarrt; charactiristiskt; enskilt; excentriskt; exentrisk; exentriskt; exeptionellt; extremt; individuell; individuellt; karaktäristisk; karaktäristiskt; konstig; konstigt; kuriös; kuriöst; merkvärdigt; oregelbundet; ovanlig; ovanligt; separat; separerat; skild från; skilt från; specialt; specifik; specifikt; sällsamt; sällsynt; särad; särat; särskild; udda; underlig; underligt; urskiljande; överdriven; överdrivet
particulièrement anslående; frapperande; imponerande; markant; slående bisarrt; exentrisk; exentriskt; exeptionellt; extremt; konstig; konstigt; kuriös; kuriöst; merkvärdigt; ovanlig; ovanligt; speciell; speciellt; sällsamt; udda; underlig; underligt; överdriven; överdrivet
remarquable anslående; frapperande; imponerande; markant; slående ansenligt; avsevärd; avsevärt; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; betydlig; betydligt; enorm; enormt; stort; väsentligt
représentatif anslående; frapperande; imponerande; markant; slående betecknande; betecknandet; bisarrt; charactiristiskt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; kännetecknande; kännetecknandet; representant; representativ; representativt; typiskt; udda; urskiljande
saillant anslående; frapperande; imponerande; markant; slående extremt; stor; storartat; storslagen; storslaget; stort; väldigt; överdriven; överdrivet
sans équivoque anslående; frapperande; imponerande; markant; slående distinkt; ofelbart; otvedydig; otvedydigt; otvekbart; otvetydig; otvetydigt; uppenbar; uppenbart; utpräglad; uttalad
spécifique anslående; frapperande; imponerande; markant; slående bisarrt; charactiristiskt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; specifikt; udda; urskiljande; utmärkande; utmärkandet
substantiel anslående; frapperande; imponerande; markant; slående ansenlig; ansenligt; avsevärd; avsevärt; beaktansvärd; beaktansvärt; betydande; betydandet; betydlig; betydligt; enorm; enormt; nämnesvärd; stort; väsentligt
surprenant anslående; frapperande; imponerande; markant; slående förvånande; häpnadsväckande; underbar; underbart
typique anslående; frapperande; imponerande; markant; slående annorlunda; beskrivning; betecknande; betecknandet; bisarrt; charactiristiskt; excentriskt; exentrisk; exentriskt; exotiskt; främmande; konstig; konstigt; kuriös; kuriöst; kännetecknande; kännetecknandet; oregelbundet; sällsynt; typiskt; udda; underlig; underligt; urskiljande
typiquement anslående; frapperande; imponerande; markant; slående bisarrt; charactiristiskt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; udda; urskiljande
voyant anslående; frapperande; imponerande; markant; slående
évidemment anslående; frapperande; imponerande; markant; slående distinkt; effektiv; effektivt; faktisk; faktiskt; förnimbar; identifierbar; identifierbart; märkbar; märkbart; naturligtvis; påtaglig; påtagligt; sebar; sebart; synbart; synlig; synligt; tydligt; uppenbart; utpräglad; uttalad; verkligt
évident anslående; frapperande; imponerande; markant; slående alldagligt; avbördad; avbördat; avlastat; begriplig; begripligt; distinkt; enkel; enkelt; förnimbar; identifierbar; identifierbart; klar; klart; ljus; ljust; lättad; lättat; märkbar; märkbart; naturligtvis; ofelbart; okonstlad; okonstlat; otvedydig; otvedydigt; otvekbart; otvetydig; otvetydigt; påtaglig; påtagligt; sebar; sebart; självfallet; självklar; självklart; synbart; synlig; synligt; tydlig; tydligt; uppenbar; uppenbart; utpräglad; uttalad; vanlig; vanligt; visning

Synonyms for "frapperande":


Wiktionary Translations for frapperande:


Cross Translation:
FromToVia
frapperande frappant frappant — in Erstaunen versetzend, auffallend, frappierend
frapperande frappant frappierend — in Erstaunen versetzend; auch: frappant

frapperande form of frappera:

frappera verb (frapperar, frapperade, frapperat)

 1. frappera (slå)
  étonner; saisir; frapper; impressionner; attirer; produire une vive impression
  • étonner verb (étonne, étonnes, étonnons, étonnez, )
  • saisir verb (saisis, saisit, saisissons, saisissez, )
  • frapper verb (frappe, frappes, frappons, frappez, )
  • impressionner verb (impressionne, impressionnes, impressionnons, impressionnez, )
  • attirer verb (attire, attires, attirons, attirez, )

Conjugations for frappera:

presens
 1. frapperar
 2. frapperar
 3. frapperar
 4. frapperar
 5. frapperar
 6. frapperar
imperfekt
 1. frapperade
 2. frapperade
 3. frapperade
 4. frapperade
 5. frapperade
 6. frapperade
framtid 1
 1. kommer att frappera
 2. kommer att frappera
 3. kommer att frappera
 4. kommer att frappera
 5. kommer att frappera
 6. kommer att frappera
framtid 2
 1. skall frappera
 2. skall frappera
 3. skall frappera
 4. skall frappera
 5. skall frappera
 6. skall frappera
conditional
 1. skulle frappera
 2. skulle frappera
 3. skulle frappera
 4. skulle frappera
 5. skulle frappera
 6. skulle frappera
perfekt particip
 1. har frapperat
 2. har frapperat
 3. har frapperat
 4. har frapperat
 5. har frapperat
 6. har frapperat
imperfekt particip
 1. hade frapperat
 2. hade frapperat
 3. hade frapperat
 4. hade frapperat
 5. hade frapperat
 6. hade frapperat
blandad
 1. frappera!
 2. frappera!
 3. frapperad
 4. frapperande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for frappera:

VerbRelated TranslationsOther Translations
attirer frappera; slå charma; fascinera; fresta; förleda; locka; lura; narra; rekrytera
frapper frappera; slå banka; bulta; dunka; hammra; hamra; klampa; klappra; klippa till någon; knacka; slå; slå hårt; smälla
impressionner frappera; slå inge vördnad; injaga respekt
produire une vive impression frappera; slå
saisir frappera; slå angripa; arrestera; begripa; beslagta; fascinera; fatta; fatta tag i; fängsla; få tag i; få tag på; fånga; fånga på vägen; förstå; greppa; gripa; gripa om; gripa tag i; göra klart för sig; hålla fast; hålla i; inse; kedja; kedja fast; konfiskera; lägga vantarna på; motta; mottaga; omsluta med händerna; se igenom; servera sig själv; slå; stöta; ta; ta fast; ta fasta på; ta tag i; tillfångata; titta igenom; träffa; överväldigad av
étonner frappera; slå förbluffa; förvåna; överraska
OtherRelated TranslationsOther Translations
attirer fria till

Wiktionary Translations for frappera:

frappera
verb
 1. Faire de l'impression

Cross Translation:
FromToVia
frappera frapper; surprendre frappieren — stutzig machen, in Erstaunen versetzen, erstaunen, verblüffen, überraschen