Swedish

Detailed Translations for makt from Swedish to French

makt:

makt [-en] noun

 1. makt (förmåga; färdighet; kraft; ork)
  la capacité
 2. makt
  la puissance; la forces
 3. makt (auktoritet; myndighet)
  l'autorité; la puissance; le pouvoir
 4. makt (herravälde; myndighet; övervälde)
  l'autorité; le pouvoir; la puissance; la domination
 5. makt (kontroll; myndighet; herravälde; bestämmanderätt)
  le niveau de capacité; le contrôle; la maîtrise

Translation Matrix for makt:

NounRelated TranslationsOther Translations
autorité auktoritet; herravälde; makt; myndighet; övervälde auktoritet; befogenhet; expert; ha befogenhet; härskare; kontroll; makthavare; myndighet; regering; regim; riksdag; sakkunnig; specialist; staten; styrelse
capacité färdighet; förmåga; kraft; makt; ork duglighet; duktighet; färdighet; förmåga; händighet; innehåll; kapacitet; kompetens; kunskap; last förmåga; last kapacität; möjligheten att åstadkomma; möjligheter; potential; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet; styrka; tonnage; volym
contrôle bestämmanderätt; herravälde; kontroll; makt; myndighet administration; besiktning; bevakning; förmunderskap; inspektion; karantän; kontroll; kontrollera; mönstring; observation; proberingskontor; prov; själv behärskning; test; tillsyn; tyglande; undersökning; uppsikt; vaktande; validering; vård; återhållande; överinseende; övervakning
domination herravälde; makt; myndighet; övervälde dominans; förtryck
forces makt krafter; starkström
maîtrise bestämmanderätt; herravälde; kontroll; makt; myndighet doktorsgrad; herravälde; kontroll; själv behärskning; övertag
niveau de capacité bestämmanderätt; herravälde; kontroll; makt; myndighet
pouvoir auktoritet; herravälde; makt; myndighet; övervälde auktoritet; fullmakt; ha befogenhet; kontroll; makthavare; mandera; styrka
puissance auktoritet; herravälde; makt; myndighet; övervälde auktoritet; enfluerande; ha befogenhet; härskare; inflytande; kraft; styrka
VerbRelated TranslationsOther Translations
pouvoir ; ha tillåtelse; tillåtas att; vara kapabel; våga göra

Synonyms for "makt":


Wiktionary Translations for makt:

makt
noun
 1. Pouvoirs reconnus par la loi
 2. action de dominer par la puissance, l’autorité. Il se dit tant au propre qu’au figuré.
 3. rare|fr droit|fr résultat de l’habilitation, aptitude.
 4. pouvoir d’imposer son autorité.

Cross Translation:
FromToVia
makt pouvoir Gewalt — Fähigkeit oder Möglichkeit, über jemanden zu bestimmen
makt puissance Macht — Fähigkeit, auf andere Einfluss ausüben zu können, auch gegen deren Willen
makt pouvoir power — influence

Related Translations for makt