Swedish

Detailed Translations for nytt from Swedish to French

nytt:


Translation Matrix for nytt:

NounRelated TranslationsOther Translations
frais arvode; avgift; avsvalkning; förfriskande; kostnad; kostnader; tillägg
froid avståndstagande attityd; distans; kyla; kylighet
naturel infödd; inföding; naturlighet; obundenhet; otvungenhet
nouveau gröngöling; novis; nybörjare; nykomling; rookie
vierge jungfru;
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
entier heltal
OtherRelated TranslationsOther Translations
neuf nio
ModifierRelated TranslationsOther Translations
de fraîche date färskt; ny; nytt
en entier fräscht; nytt; oanvänd; oanvänt; orörd; orört; oöppnad; oöppnat hel; helt; oberört; opåverkad; opåverkat
entier fräscht; nytt; oanvänd; oanvänt; orörd; orört; oöppnad; oöppnat allt; fullständig; fullständigt; hel; hela; helt; intakt; intaktt; inte bortskämd; orört; oskadad; oskadat; sannerlig; sannerligt; sprickfri; sprickfritt
flambant neuf ny; nytt sprittny; sprittnytt
frais färskt; ny; nytt frisk; friskt; fräsch; fräscht; grön; grönt; kallt; kylig; kyligt; kylt; luftigt; nybakad; nybakat; sval; svalt
fraîchement färskt; ny; nytt frisk; friskt; kallt; nybakad; nybakat
froid fräscht; nytt; oanvänd; oanvänt; orörd; orört; oöppnad; oöppnat amper; distanserande; frisk; friskt; frostig; frostigt; frånstötande; hård; hårt; iskall; iskallt; kall; kallt; kallt och fuktigt; kylig; kyligt; kärv; lika; oberört; opåverkad; opåverkat; orädd; råkall; råkallt; stenhårt; sträv; utan grund; överlägset
impassible fräscht; nytt; oanvänd; oanvänt; orörd; orört; oöppnad; oöppnat allvarlig; allvarligt; amper; butter; buttert; envis; fritt; frånstötande; hårt; inte bortskämd; kallt; knarrigt; känslolös; känslolöst; kärv; likgiltig; likgiltigt; lugnt; nedkyld; obehindrad; obehindrat; oberört; okänsligt; opåverkad; opåverkat; orädd; orörd; orört; ostörd; ostört; samlad; samlat; sorglöst; stelnad; sträv; styvsint; torrögt; utan sorger; uttryckslös; uttryckslöst; vresig; vresigt
inaltéré fräscht; nytt; oanvänd; oanvänt; orörd; orört; oöppnad; oöppnat hel; helt; intakt; intaktt; inte bortskämd; oberört; opåverkad; opåverkat; orörd; orört; oskadad; oskadat; oskuldsfullt; ren; rent
inoccupé fräscht; nytt; oanvänd; oanvänt; orörd; orört; oöppnad; oöppnat oanvänd; oanvänt; obebott; outnyttjat; tom; tomt
insensible fräscht; nytt; oanvänd; oanvänt; orörd; orört; oöppnad; oöppnat amper; frånstötande; hård; hårt; immun; immunt; känslolöst; kärv; oberört; opåverkad; opåverkat; ouppmärksamhet; sträv
intact fräscht; nytt; oanvänd; oanvänt; orörd; orört; oöppnad; oöppnat hel; helt; intakt; intaktt; inte bortskämd; jungfruelig; jungfrueligt; kysk; kyskt; oavkortad; oavkortat; obefläckad; obefläckat; oberört; oförstörd; oförstört; opåverkad; opåverkat; orörd; orört; oskadad; oskadat; oskadd; oskatt; oskuldsfullt; ren; rent
intacte fräscht; nytt; oanvänd; oanvänt; orörd; orört; oöppnad; oöppnat intakt; oskadat; oskadd; oskatt
intégral fräscht; nytt; oanvänd; oanvänt; orörd; orört; oöppnad; oöppnat allt; fullständig; fullständigt; integral; integralt; oavkortad; oavkortat; oberört; opåverkad; opåverkat; perfekt
inutilement fräscht; nytt; oanvänd; oanvänt; orörd; orört; oöppnad; oöppnat betydelselöst; fruktlöst; fåfäng; fåfängt; förgäves; gagnlöst; meningslös; meningslöst; oanvänd; oanvänt; onödig; onödigt; onödvändig; onödvändigt; outnyttjat; tom; tomt; överflödigt
naturel fräscht; nytt; oanvänd; oanvänt; orörd; orört; oöppnad; oöppnat ansträngningslös; ansträngningslöst; inhemsk; inhemskt; lätt; medfödd; medfött; naturlig; naturligt; naturligtvis; oberört; okonstlad; okonstlat; opåverkad; opåverkat; orörd utav; orört utav
neuf fräscht; nygjord; nygjort; nytt; oanvänd; oanvänt; orörd; orört; oöppnad; oöppnat
non entamé fräscht; nytt; oanvänd; oanvänt; orörd; orört; oöppnad; oöppnat hel; helt; intakt; intaktt; oskadat
non occupé fräscht; nytt; oanvänd; oanvänt; orörd; orört; oöppnad; oöppnat innehållslös; innehållslöst; oanvänd; oanvänt; outnyttjat; tom; tomt
nouveau fräscht; ny; nygjord; nygjort; nytt; oanvänd; oanvänt; orörd; orört; oöppnad; oöppnat mest avancerad; mest avancerat; sist utkommen; sist utkommet
pur fräscht; nytt; oanvänd; oanvänt; orörd; orört; oöppnad; oöppnat bara; dygdigt; fläckfri; fläckfritt; genuin; inte bortskämd; jungfruelig; jungfrueligt; klar; klart; kysk; kyskt; obefläckad; obefläckat; oberört; oblandat; oförfalskad; oförfalskat; oförstörd; oförstört; okonstlad; okonstlat; opåverkad; opåverkat; orörd; orört; oskuldsfullt; precis; pur; purt; på pricken; ren; rent; sann; verkligt; ärbar; ärbart
qui n'a pas encore servi fräscht; nytt; oanvänd; oanvänt; orörd; orört; oöppnad; oöppnat
spontané fräscht; nytt; oanvänd; oanvänt; orörd; orört; oöppnad; oöppnat oberört; okonstlad; okonstlat; opåverkad; opåverkat
tout neuf ny; nytt senaste
vainement fräscht; nytt; oanvänd; oanvänt; orörd; orört; oöppnad; oöppnat förgäves; oanvänd; oanvänt; outnyttjat; tom; tomt
vierge fräscht; nytt; oanvänd; oanvänt; orörd; orört; oöppnad; oöppnat blank; blankt; innehållslös; innehållslöst; inte bortskämd; jungfruelig; jungfrueligt; oberört; okulitverad; okulitverat; opåverkad; opåverkat; orörd; orört; oskriven; oskrivet; oskuldsfullt; ren; rent; tomt
virginal fräscht; nytt; oanvänd; oanvänt; orörd; orört; oöppnad; oöppnat jungfruelig; jungfrueligt; oberört; opåverkad; opåverkat; orörd; orört; oskuldsfullt; ren; rent

Related Translations for nytt