Swedish

Detailed Translations for sakkunskap from Swedish to French

sakkunskap:

sakkunskap [-en] noun

  1. sakkunskap (kompetens)
    la compétence; l'aptitude; la qualification
  2. sakkunskap (kompetens; kapacitet)
    la compétence; la capacité; la compétences; le savoir-faire; l'expertise; l'habileté; la compétence d'un expert
  3. sakkunskap (förmåga; skicklighet; duglighet; sakkunnighet)
    la qualité; la compétence; la capacité; l'aptitude; l'habileté; le savoir-faire

Translation Matrix for sakkunskap:

NounRelated TranslationsOther Translations
aptitude duglighet; förmåga; kompetens; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet duktighet; färdighet; förmåga; ha befogenhet; händighet; kapabilitet; kompetens; konstskap; kunskap; möjlighet; möjligheten; passad; skicklighet
capacité duglighet; förmåga; kapacitet; kompetens; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet duktighet; färdighet; förmåga; händighet; innehåll; kapacitet; kraft; kunskap; last förmåga; last kapacität; makt; möjligheten att åstadkomma; möjligheter; ork; potential; skicklighet; styrka; tonnage; volym
compétence duglighet; förmåga; kapacitet; kompetens; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet duktighet; färdighet; förmåga; ha befogenhet; händighet; kapabilitet; kompetens; kunskap; sakkunnighet; skicklighet
compétence d'un expert kapacitet; kompetens; sakkunskap
compétences kapacitet; kompetens; sakkunskap färdighetsuppsättning
expertise kapacitet; kompetens; sakkunskap godkänna; hantverksskicklighet; intim sammanträde med; konstskicklighet; yrkesskicklighet
habileté duglighet; förmåga; kapacitet; kompetens; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet duktighet; fiffighet; färdighet; förmåga; händighet; knep; kompetens; konstskap; kunskap; möjligheten; möjligheter; påhitt; sakkunnighet; skicklighet; smarthet; trick
qualification kompetens; sakkunskap definition; fras; färdighet; kompetens; kvalification; ordgrupp; passad
qualité duglighet; förmåga; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet beskaffenhet; egenskap; funktion; höghet; kaliber; karaktisera; karaktärestik; karaktärsdrag; kvalitet; särdrag; värdighet; ädelhet
savoir-faire duglighet; förmåga; kapacitet; kompetens; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet duktighet; erfarenhet; färdighet; förmåga; händighet; know-how; konstskap; kunskap; möjligheten; möjligheter; praktik; rutin; skicklighet; trick

Synonyms for "sakkunskap":

  • expertis