Summary


Swedish

Detailed Translations for skadeersättning from Swedish to French

skadeersättning:

skadeersättning [-en] noun

  1. skadeersättning
    l'indemnité; le dédit
  2. skadeersättning
  3. skadeersättning (kompensation; gottgörelse)
    la compensation; l'indemnité; la participation aux frais; le dédommagement; la restitution; la réparation; l'acquittement
  4. skadeersättning (ersättning; gottgörelse)

Translation Matrix for skadeersättning:

NounRelated TranslationsOther Translations
acquittement gottgörelse; kompensation; skadeersättning avbetalning; avbetalningsköp; avlossande; avräkning; avslutning; avveckling; befrielse; betalning; frigivning; frikännande; fullgörande; klarerande; kvitto; likvidering; skuld avlösning; uppgörelse
compensation gottgörelse; kompensation; skadeersättning ersättning; gentjänst; gottgörelse; göra upp för; kompensation; lön; tillfredställelse; återbetalning
dédit skadeersättning höjande
dédommagement gottgörelse; kompensation; skadeersättning ersättning; gottgörelse; göra upp för; kompensation; lön; skadestånd; tillfredställelse
indemnisation skadeersättning ersättning; kompensation; tillfredställelse
indemnité gottgörelse; kompensation; skadeersättning bonus; dividendbetalning; ersättning; gottgörelse; göra upp för; kompensation; lön; skadestånd; underhåll
participation aux frais gottgörelse; kompensation; skadeersättning underhåll
restitution gottgörelse; kompensation; skadeersättning ersättning; gottgörelse; täckning; vederlag; återbetalning; återbäring; återlämnande; återställande
réparation gottgörelse; kompensation; skadeersättning avtal; bebyggelse; betalning; ersättning; förbättring; gottgörelse; kompensation; korrektion; lagning; livränta; lön; lösning; ombyggnad; reparation; sättning; tillfredställelse; täckning; uppgörelse; återbetalning; återställande
valeur de rachat ersättning; gottgörelse; skadeersättning omköpnings värde

Wiktionary Translations for skadeersättning:

skadeersättning
noun
  1. Dommages et intérêts