Swedish

Detailed Translations for ske from Swedish to French

ske:

ske verb (sker, skedde, skett)

 1. ske (hända; inträffa)
  se passer; avoir lieu; se faire; arriver; survenir; se produire; advenir
  • se passer verb
  • avoir lieu verb
  • se faire verb
  • arriver verb (arrive, arrives, arrivons, arrivez, )
  • survenir verb (surviens, survient, survenons, survenez, )
  • advenir verb
 2. ske (hända)
 3. ske (passera; förgå; gå förbi; hända)
  expirer; se passer; passer; parvenir; réussir; se terminer par; se terminer; descendre; aboutir; terminer; aboutir à; atterrir; se retrouver; atteindre; stopper; prendre fin; aborder; arriver; finir; s'arrêter; s'achever; s'écouler; arriver à; parvenir à; tomber dans
  • expirer verb (expire, expires, expirons, expirez, )
  • se passer verb
  • passer verb (passe, passes, passons, passez, )
  • parvenir verb (parviens, parvient, parvenons, parvenez, )
  • réussir verb (réussis, réussit, réussissons, réussissez, )
  • descendre verb (descends, descend, descendons, descendez, )
  • aboutir verb (aboutis, aboutit, aboutissons, aboutissez, )
  • terminer verb (termine, termines, terminons, terminez, )
  • aboutir à verb
  • atterrir verb (atterris, atterrit, atterrissons, atterrissez, )
  • atteindre verb (atteins, atteint, atteignons, atteignez, )
  • stopper verb (stoppe, stoppes, stoppons, stoppez, )
  • aborder verb (aborde, abordes, abordons, abordez, )
  • arriver verb (arrive, arrives, arrivons, arrivez, )
  • finir verb (finis, finit, finissons, finissez, )
  • s'arrêter verb
  • s'achever verb
  • s'écouler verb
  • arriver à verb
 4. ske (inträffa; hända)
  réaliser
  • réaliser verb (réalise, réalises, réalisons, réalisez, )

Conjugations for ske:

presens
 1. sker
 2. sker
 3. sker
 4. sker
 5. sker
 6. sker
imperfekt
 1. skedde
 2. skedde
 3. skedde
 4. skedde
 5. skedde
 6. skedde
framtid 1
 1. kommer att ske
 2. kommer att ske
 3. kommer att ske
 4. kommer att ske
 5. kommer att ske
 6. kommer att ske
framtid 2
 1. skall ske
 2. skall ske
 3. skall ske
 4. skall ske
 5. skall ske
 6. skall ske
conditional
 1. skulle ske
 2. skulle ske
 3. skulle ske
 4. skulle ske
 5. skulle ske
 6. skulle ske
perfekt particip
 1. har skett
 2. har skett
 3. har skett
 4. har skett
 5. har skett
 6. har skett
imperfekt particip
 1. hade skett
 2. hade skett
 3. hade skett
 4. hade skett
 5. hade skett
 6. hade skett
blandad
 1. ske!
 2. ske!
 3. skedd
 4. skeende
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for ske:

NounRelated TranslationsOther Translations
arriver händelse; ta plats
avoir lieu händelse; ta plats
s'arrêter komma till stillastånd
se passer händelse; ta plats
VerbRelated TranslationsOther Translations
aborder förgå; gå förbi; hända; passera; ske anropa; avancera; avsluta; föra på tal; föreslå; förtöja; gå ombord; göra ett förslag; kalla på; närma sig; ropa; ropa till; skrika; skrika åt; sluta vid; ta upp; ta upp ett ämne; ta upp något; ventilera något; äntra
aboutir förgå; gå förbi; hända; passera; ske
aboutir à förgå; gå förbi; hända; passera; ske arta sig; avsluta; ha till följd; komma fram till; leda till; resultera i; sluta; sluta med; sluta vid; upphöra; vara på väg mot; visa sig att
advenir hända; inträffa; ske hända; inträffa
arriver förgå; gå förbi; hända; inträffa; passera; ske ankomma; anlända; avsluta; blåsa över; finnas; fullborda; få känslan; förekomma; gå förbi; hända någon; komma fort; komma fram; komma kvick; kungöra; lägga sig; råka ske; sluta; synas; upphöra; uppträda; utföra; uträtta; överkommande
arriver à förgå; gå förbi; hända; passera; ske avsluta; ge; klara av; komma till saken; ; räcka; sluta vid; sträcka; utföra; uträtta
atteindre förgå; gå förbi; hända; passera; ske ankomma; anlända; avsluta; bekymra; beröra; förtjäna; ge; ha till följd; leda till; ; resultera i; räcka; råka; röra; sluta vid; sträcka; träffa; vinna
atterrir förgå; gå förbi; hända; passera; ske avsluta; komma ner; landa; landa på flygplats; sluta vid; åka ner
avoir lieu hända; inträffa; ske anlägga; ha plats; lägga; placera; ställa; sätta
descendre förgå; gå förbi; hända; passera; ske avfyra skott mot; avrätta; avspisa någon; bli färdig; bli lägre; bli mindre; bära ner; döda; förödmjuka; glida av; glida ner; gå av; gå ned; gå ner; gå ner sig; gå under; göra ner; ha ihjäl; hämta ner; häröra från; kliva av; kliva ned; klättra ner; komma ifrån; komma ner; krympa; köra ner; landa; lyfta ner; låta springa över klivan; mörda; nedlägga; nerstiga; sjunka; skjuta ned; skjuta ner; skjuta på; sticka ned; stiga ner; sänka; sänkas; sätta lägre; ta ned; ta ner; verkställa dödsdom
expirer förgå; gå förbi; hända; passera; ske andas ut; avsluta; förfalla; gå ut; löpa ut; sluta med; upphöra
finir förgå; gå förbi; hända; passera; ske använda upp; avbrytas; avsluta; besluta; bestämma; bli avbruten; bli färdig med; bryta upp; bättra på; dricka; dricka upp; fixa; fullfölja tävlingen; färdigställa; få det gjort; få det ur världen; föra till ett slut; göra fullständig; göra i ordning; göra klart; komma i mål; komma till en ände; komma till ett slut; komplettera; konsumera; käka; runda av; sluta med; slutföra; spisa; ta kål på; tömma; äta; äta upp
parvenir förgå; gå förbi; hända; passera; ske avsluta; ejakulera; få det gjort; få det ur världen; göra klart; komma; slutföra; utföra; uträtta; vara framgångsrik
parvenir à förgå; gå förbi; hända; passera; ske förtjäna; utföra; uträtta; vinna
passer förgå; gå förbi; hända; passera; ske besöka; dela ut; dra till; förse; genomkorsa; gå förbi; gå igenom; gå över; komma; komma förbi; komma igenom; komma på besök; korsa; leverera; lämna över; passera; resa igenom; räcka; segla förbi; skicka; stoppa om; tillbringa; tillföra; trycka igenom; tränga igenom; åka igenom
prendre fin förgå; gå förbi; hända; passera; ske avbrytas; avsluta; besluta; bestämma; bli avbruten; färdigställa; föra till ett slut; komma till en ände; komma till ett slut
réaliser hända; inträffa; ske angripa; arbeta; begripa; capitalisera; designa; fatta; frambringa; framkalla; fullborda; fullgöra; föranleda; förrätta; förstå; förtjäna; förverkliga; greppa; gripa; göra; inse; konstruera; medföra; orsaka; realisera; rikta; skapa; ta fasta på; uppfinna; utföra; uträtta; verkställa; vinna; vålla; åstadkomma
réussir förgå; gå förbi; hända; passera; ske avsluta; bestämma sig; blomma; blomstra; fixa; frodas; få det gjort; få det ur världen; klara; klara av; komma till högkonjunktur; orka; orka med; passera; uppfiffa; utföra; uträtta; vara framgångsrik
s'achever förgå; gå förbi; hända; passera; ske avsluta; färdigställa; föra till ett slut; komma till ro
s'arrêter förgå; gå förbi; hända; passera; ske avstanna; bli stående; dröja sig kvar; falla stil; släntra; stå stilla; tystna
s'écouler förgå; gå förbi; hända; passera; ske fly; flykta; flyta; forsa; rinna; rinna bort; strömma; strömma ner; ösa ner; ösregna
se faire hända; inträffa; ske bli; ha plats; uppkomma; uppstå
se passer förgå; gå förbi; hända; inträffa; passera; ske finnas; förekomma; ha plats; hända; inträffa; uppträda
se produire hända; inträffa; ske finnas; förekomma; personifiera; spela en roll; spela rollen som; uppträda
se retrouver förgå; gå förbi; hända; passera; ske avsluta; komma ner; landa; sluta; sluta vid; upphöra
se terminer förgå; gå förbi; hända; passera; ske avsluta; färdigställa; föra till ett slut; komma till ett slut; sluta med
se terminer par förgå; gå förbi; hända; passera; ske
stopper förgå; gå förbi; hända; passera; ske ajournera; avstanna; besluta; bestämma; bli stående; bringa till stillastående; flytta fram; föra till ett slut; hejda; hindra; hämma; hålla tillbaka; komma till en ände; motarbeta; skjuta upp; stanna; stoppa
survenir hända; inträffa; ske finnas; förekomma; uppträda
terminer förgå; gå förbi; hända; passera; ske avsluta; besluta; bestämma; bli färdig med; bära ut; dricka; dricka upp; fixa; fullfölja tävlingen; färdigställa; föra till ett slut; göra i ordning; komma i mål; komma till en ände; komma till ro; sluta; ta kål på
tomber dans förgå; gå förbi; hända; passera; ske avsluta; sluta; sluta vid; upphöra
OtherRelated TranslationsOther Translations
s'écouler komma; strömma ut

Synonyms for "ske":


Wiktionary Translations for ske:


Cross Translation:
FromToVia
ske être be — occur, take place
ske advenir; se passer; se produire; arriver happen — to occur
ske se produire; avoir lieu occur — to take place
ske passer; produire; arriver geschehen — (intransitiv) sich ereignen; zutragen
ske passer; avoir lieu; produire passierenHilfsverb sein: geschehen, stattfinden

Related Translations for ske