Swedish

Detailed Translations for skicklighet from Swedish to French

skicklighet:

skicklighet [-en] noun

 1. skicklighet (förmåga; färdighet)
  la capacité; l'habileté; le savoir-faire; la dextérité; l'adresse
 2. skicklighet (händighet; duktighet)
  l'art; le savoir-faire; l'aptitude; l'habileté; le savoir; la compétence; la connaissances; la connaissance; la capacité
 3. skicklighet (förmåga; duglighet; sakkunskap; sakkunnighet)
  la qualité; la compétence; la capacité; l'aptitude; l'habileté; le savoir-faire
 4. skicklighet (talang; begåvning)
  l'aptitudes; le talents; le dons; la bosses
 5. skicklighet (förmåga; duglighet)
  le biens; la fortune; l'avoir
 6. skicklighet (kunskap; förmåga; färdighet)
  le savoir-faire; la compétence; le savoir; l'aptitude; la capacité; l'habileté; l'art

Translation Matrix for skicklighet:

NounRelated TranslationsOther Translations
adresse färdighet; förmåga; skicklighet adress; e-postadress; knep; kompetens; konstskap; möjligheten; möjligheter; påhitt; sakkunnighet; trick
aptitude duglighet; duktighet; färdighet; förmåga; händighet; kunskap; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet förmåga; ha befogenhet; kapabilitet; kompetens; konstskap; möjlighet; möjligheten; passad; sakkunskap
aptitudes begåvning; skicklighet; talang
art duktighet; färdighet; förmåga; händighet; kunskap; skicklighet konstskap; möjligheten
avoir duglighet; förmåga; skicklighet balans; behållning; bokslut; kreditfaktura; saldo
biens duglighet; förmåga; skicklighet artiklar; besittning; besittningar; egendom; egendommar; gods; grejor; handelsvaror; möbler och husgeråd; råvaror; saker; tillgångar; varor
bosses begåvning; skicklighet; talang bucklor; knölar; pucklar
capacité duglighet; duktighet; färdighet; förmåga; händighet; kunskap; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet färdighet; förmåga; innehåll; kapacitet; kompetens; kraft; last förmåga; last kapacität; makt; möjligheten att åstadkomma; möjligheter; ork; potential; sakkunskap; styrka; tonnage; volym
compétence duglighet; duktighet; färdighet; förmåga; händighet; kunskap; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet förmåga; ha befogenhet; kapabilitet; kapacitet; kompetens; sakkunnighet; sakkunskap
connaissance duktighet; händighet; skicklighet bekant; bekanting; bekantskap; förmåga; humör; inställning; kapabilitet; kompetens; kunskap; kännedom; lärande; medvetande; sinnesstämning; spöke; spöklik uppenbarelse; temperament; vetenskap; vetskap
connaissances duktighet; händighet; skicklighet lärande; vetenskap
dextérité färdighet; förmåga; skicklighet konstskap; möjligheten; möjligheter
dons begåvning; skicklighet; talang gåva; present; skänkningar
fortune duglighet; förmåga; skicklighet förmögenhet; gladhet; kapital; lycka; lyx; prakt; rikedom; stort kapital; större summa pengar; vara glad; välsignelse; överdåd; överflöd
habileté duglighet; duktighet; färdighet; förmåga; händighet; kunskap; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet fiffighet; kapacitet; knep; kompetens; konstskap; möjligheten; möjligheter; påhitt; sakkunnighet; sakkunskap; smarthet; trick
qualité duglighet; förmåga; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet beskaffenhet; egenskap; funktion; höghet; kaliber; karaktisera; karaktärestik; karaktärsdrag; kvalitet; särdrag; värdighet; ädelhet
savoir duktighet; färdighet; förmåga; händighet; kunskap; skicklighet kunskap; lärande; vetenskap
savoir-faire duglighet; duktighet; färdighet; förmåga; händighet; kunskap; sakkunnighet; sakkunskap; skicklighet erfarenhet; kapacitet; know-how; kompetens; konstskap; kunskap; möjligheten; möjligheter; praktik; rutin; sakkunskap; trick
talents begåvning; skicklighet; talang
VerbRelated TranslationsOther Translations
avoir bedra; besitta; ha; lura; svindla; äga
savoir känna; vara kapabel; veta
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
connaissance kunskap

Synonyms for "skicklighet":


Wiktionary Translations for skicklighet:

skicklighet
noun
 1. Capacité, compétence, disposition naturelle à faire quelque chose.

Cross Translation:
FromToVia
skicklighet dextérité dexterity — skill in performing tasks, especially with the hands
skicklighet habileté; dextérité; adresse prowess — skillfulness and manual ability; adroitness or dexterity
skicklighet habileté; don; capacité skill — capacity to do something well
skicklighet habileté Geschicklichkeit — die Fähigkeit, eine Sache schnell und ohne großen Aufwand zu erledigen