Swedish

Detailed Translations for skuren from Swedish to French

skuren:

skuren adj

 1. skuren

Translation Matrix for skuren:

NounRelated TranslationsOther Translations
coupé fack; hål
ModifierRelated TranslationsOther Translations
coupé skuren avskuret; genom hackat; genomskuren; genomskuret; klyftad; klyftat; marmorerad; marmorerat

Wiktionary Translations for skuren:


Cross Translation:
FromToVia
skuren coupé; coupés; coupée; coupées cut — having been cut

skuren form of skära:

skära verb (skär, skar, skurit)

 1. skära (klippa; hugga)
  couper; entamer; cisailler; mordre; tailler
  • couper verb (coupe, coupes, coupons, coupez, )
  • entamer verb (entame, entames, entamons, entamez, )
  • cisailler verb (cisaille, cisailles, cisaillons, cisaillez, )
  • mordre verb (mords, mord, mordons, mordez, )
  • tailler verb (taille, tailles, taillons, taillez, )
 2. skära (skära igenom)
  trancher; diviser; entrecouper; cisailler; couper en deux
  • trancher verb (tranche, tranches, tranchons, tranchez, )
  • diviser verb (divise, divises, divisons, divisez, )
  • entrecouper verb (entrecoupe, entrecoupes, entrecoupons, entrecoupez, )
  • cisailler verb (cisaille, cisailles, cisaillons, cisaillez, )
 3. skära (riva; raspa; söndersmula)
  râper; frotter; polir; grincer; raboter; craquer; crisser; racler; croasser; piquer; irriter
  • râper verb (râpe, râpes, râpons, râpez, )
  • frotter verb (frotte, frottes, frottons, frottez, )
  • polir verb (polis, polit, polissons, polissez, )
  • grincer verb (grince, grinces, grinçons, grincez, )
  • raboter verb (rabote, rabotes, rabotons, rabotez, )
  • craquer verb (craque, craques, craquons, craquez, )
  • crisser verb (crisse, crisses, crissons, crissez, )
  • racler verb (racle, racles, raclons, raclez, )
  • croasser verb (croasse, croasses, croassons, croassez, )
  • piquer verb (pique, piques, piquons, piquez, )
  • irriter verb (irrite, irrites, irritons, irritez, )
 4. skära (bita)
  fouetter; cingler
  • fouetter verb (fouette, fouettes, fouettons, fouettez, )
  • cingler verb (cingle, cingles, cinglons, cinglez, )
 5. skära (karva)
 6. skära (tälja)
 7. skära (snida)
  entailler
  • entailler verb (entaille, entailles, entaillons, entaillez, )
 8. skära (tälja; karva)
  couper; entailler; créneler
  • couper verb (coupe, coupes, coupons, coupez, )
  • entailler verb (entaille, entailles, entaillons, entaillez, )
  • créneler verb (crénelle, crénelles, crénelons, crénelez, )
 9. skära (meja; slå)
  faucher
  • faucher verb (fauche, fauches, fauchons, fauchez, )
 10. skära (tälja; klippa; snida)
 11. skära (knipsa; klippa)

Conjugations for skära:

presens
 1. skär
 2. skär
 3. skär
 4. skär
 5. skär
 6. skär
imperfekt
 1. skar
 2. skar
 3. skar
 4. skar
 5. skar
 6. skar
framtid 1
 1. kommer att skära
 2. kommer att skära
 3. kommer att skära
 4. kommer att skära
 5. kommer att skära
 6. kommer att skära
framtid 2
 1. skall skära
 2. skall skära
 3. skall skära
 4. skall skära
 5. skall skära
 6. skall skära
conditional
 1. skulle skära
 2. skulle skära
 3. skulle skära
 4. skulle skära
 5. skulle skära
 6. skulle skära
perfekt particip
 1. har skurit
 2. har skurit
 3. har skurit
 4. har skurit
 5. har skurit
 6. har skurit
imperfekt particip
 1. hade skurit
 2. hade skurit
 3. hade skurit
 4. hade skurit
 5. hade skurit
 6. hade skurit
blandad
 1. skär!
 2. skär!
 3. skuren
 4. skärande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

skära [-en] noun

 1. skära
  l'intersection; la coupure; le recoupement
 2. skära
  la faucille; le faucillon; le croissant
 3. skära
  la serpe; la serpette; l'ébranchoir

Translation Matrix for skära:

NounRelated TranslationsOther Translations
coupure skära anteckning; avbrott; avbrytande; avsnitt; hack; inskuren; inskärat sår; inskärning; kort brev; notering; papperspengar; repa; skär; skärning; skärsår; skåra; stycke; sår; urklipp
croissant skära croissant
faucille skära
faucillon skära
intersection skära gatukorsning; genomskärning; genomsnitt; korsning; sektion; skärningslinje; skärningspunkt
recoupement skära
serpe skära
serpette skära
tailler djup skåra
trancher avskiljning; utsöndring
ébranchoir skära häcksax; sekatör; trädgårdssax
VerbRelated TranslationsOther Translations
cingler bita; skära
cisailler hugga; klippa; skära; skära igenom klippa av; skiva; skiva upp; skära av
couper hugga; karva; klippa; skära; tälja beskära; beskära bort; blanda med vatten; dela; föra till ett slut; förstöra; förtunna; glesa ut; göra sönder; hacka; hacka av; hugga av; klippa av; klippa kort; klippa ut; klyva; riva lös; separera; skära av; skära bort; skära efter mått; skära fri; skära loss; skära upp; slita loss; släcka; snitta någons hår; spela trumf; sticka; stänga av; sy åt; sära; trimma bort; trumfa; tunna ut
couper en deux skära; skära igenom halvera; skiva; skiva upp
craquer raspa; riva; skära; söndersmula braka; brista; byrta ned; dra isär; dra sönder; gå av; gå sönder; ha ett sammanbrott; knaka; knastra; riva i bitar; spraka; spricka
crisser raspa; riva; skära; söndersmula finfördela med rivjärn; frasa; prassla; riva; smattra
croasser raspa; riva; skära; söndersmula
créneler karva; skära; tälja
diviser skära; skära igenom dela upp; dela ut; distribuera; fördela; skicka runt; skiva; skiva upp
entailler karva; skära; snida; tälja göra skåror; göra skåror i; hacka; karva; skåra
entamer hugga; klippa; skära acceptera; anta; begynna; börja; emotta; föda upp; föra på tal; föreslå; förutsätta; ge sig in i; inlåta sig i; lova att göra; postulera; resa upp; starta; ta upp; ta upp ett ämne; åtaga
entrecouper skära; skära igenom skiva; skiva upp
faire des entailles skära; tälja
faire un clic klippa; knipsa; skära
faucher meja; skära; slå gå och tigga; lägga ner; rafsa åt sig; rycka till sig; smickra; snylta; stjäla; tigga
fouetter bita; skära bestraffa; disciplinera; fostra; hamra; klå upp; piska; slå; slå hårt; smälla; spöa
frotter raspa; riva; skära; söndersmula avputsa; blanka; bona; elda; glätta; gnida ren; jämna; polera; putsa; riva; rykta; skrubba; skura; slipa av
graver sur bois karva; skära; tälja
grincer raspa; riva; skära; söndersmula finfördela med rivjärn; pipa; riva
irriter raspa; riva; skära; söndersmula enervera; förarga; förstöra; irritera; reta; sabotera; störa; tjata
jouer avec effet klippa; skära; snida; tälja
mordre hugga; klippa; skära bita; fräta på; gnaga
piquer raspa; riva; skära; söndersmula bita; egga; ertappa; festa; fira; fräta på; fånga; förarga; gnaga; gå och tigga; injicera; irritera; knycka; knycka bort; nypa; rafsa åt sig; reta; rycka; rycka till sig; smickra; sno; snylta; sticka; stinga; stjäla; störa; ta ifrån; tigga; uppväcka; väcka till liv
polir raspa; riva; skära; söndersmula avputsa; bryna; damma av; gnida ren; jämna; jämna till; klara; polera; rykta; slipa; slipa av; slipa bort; släta ut
raboter raspa; riva; skära; söndersmula ge en avhyvling
racler raspa; riva; skära; söndersmula ge en avhyvling; klösa av; riva; riva av
râper raspa; riva; skära; söndersmula
sculpter sur bois karva; skära
tailler hugga; klippa; skära begränsa; beskära; bryna; göra skåror; hack ur; hacka; hålla fängslad; inskränka; kanta; karva; karva ur; klippa av; klippa kort; skära av; skära efter mått; skära ur; skåra; slipa; snitta någons hår; sy åt; trimma
trancher skära; skära igenom dela; hacka av; hugga av; klyva; snida; sticka; uthugga; utskära
ModifierRelated TranslationsOther Translations
croissant stigandet; tilltagande; tilltagandet; växande; växandet; ökandet

Synonyms for "skära":


Wiktionary Translations for skära:

skära
verb
 1. Couper, utiliser, façonner, de certaines façons, en parlant des étoffes, des viandes, et plus généralement ce que l’on coupe ou tranche avec art.

Cross Translation:
FromToVia
skära inciser; couper cut — to perform an incision
skära couper cut — to divide with a sharp instrument
skära faucille sickle — agricultural implement
skära faucille Sichel — Werkzeug zum Schneiden von Getreide oder Gras, im Gegensatz zur Sense ohne langen Stiel
skära couper schneiden — (transitiv) mit einem Schneidewerkzeug (wie einem Messer) einen Gegenstand oder einen Teil von ihm abtrennen

Related Translations for skuren