Swedish

Detailed Translations for starta from Swedish to French

starta:

starta verb (startar, startade, startat)

 1. starta (börja; begynna)
  commencer; commencer à; démarrer; lancer; mettre en marche; prendre; faire; débuter; entamer; envoyer; partir; entrer en vigueur; donner le signal du départ pour; engager; entreprendre; ouvrir; se mettre en mouvement; amorcer; toucher; activer; s'activer
  • commencer verb (commence, commences, commençons, commencez, )
  • démarrer verb (démarre, démarres, démarrons, démarrez, )
  • lancer verb (lance, lances, lançons, lancez, )
  • prendre verb (prends, prend, prenons, prenez, )
  • faire verb (fais, fait, faisons, faites, )
  • débuter verb (débute, débutes, débutons, débutez, )
  • entamer verb (entame, entames, entamons, entamez, )
  • envoyer verb (envoie, envoies, envoyons, envoyez, )
  • partir verb (pars, part, partons, partez, )
  • engager verb (engage, engages, engageons, engagez, )
  • entreprendre verb (entreprends, entreprend, entreprenons, entreprenez, )
  • ouvrir verb (ouvre, ouvres, ouvrons, ouvrez, )
  • amorcer verb (amorce, amorces, amorçons, amorcez, )
  • toucher verb (touche, touches, touchons, touchez, )
  • activer verb (active, actives, activons, activez, )
  • s'activer verb
 2. starta (ge sig i väg; sticka ifrån; börja)
  commencer; se mettre en mouvement; démarrer; se mettre en marche
  • commencer verb (commence, commences, commençons, commencez, )
  • démarrer verb (démarre, démarres, démarrons, démarrez, )
 3. starta (sparka)
  démarer; déclencher; mettre en marche
  • démarer verb
  • déclencher verb (déclenche, déclenches, déclenchons, déclenchez, )
 4. starta (påbörja; initiera; sätta igång)
  activer
  • activer verb (active, actives, activons, activez, )
 5. starta (upprätta; inrätta)
  construire; mettre quelque chose debout; dresser; ériger; édifier; bâtir
  • construire verb (construis, construit, construisons, construisez, )
  • dresser verb (dresse, dresses, dressons, dressez, )
  • ériger verb (érige, ériges, érigeons, érigez, )
  • édifier verb (édifie, édifies, édifions, édifiez, )
  • bâtir verb (bâtis, bâtit, bâtissons, bâtissez, )
 6. starta
 7. starta
  lancer
  • lancer verb (lance, lances, lançons, lancez, )

Conjugations for starta:

presens
 1. startar
 2. startar
 3. startar
 4. startar
 5. startar
 6. startar
imperfekt
 1. startade
 2. startade
 3. startade
 4. startade
 5. startade
 6. startade
framtid 1
 1. kommer att starta
 2. kommer att starta
 3. kommer att starta
 4. kommer att starta
 5. kommer att starta
 6. kommer att starta
framtid 2
 1. skall starta
 2. skall starta
 3. skall starta
 4. skall starta
 5. skall starta
 6. skall starta
conditional
 1. skulle starta
 2. skulle starta
 3. skulle starta
 4. skulle starta
 5. skulle starta
 6. skulle starta
perfekt particip
 1. har startat
 2. har startat
 3. har startat
 4. har startat
 5. har startat
 6. har startat
imperfekt particip
 1. hade startat
 2. hade startat
 3. hade startat
 4. hade startat
 5. hade startat
 6. hade startat
blandad
 1. starta!
 2. starta!
 3. startad
 4. startande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

starta

 1. starta
  démarrer
  • démarrer verb (démarre, démarres, démarrons, démarrez, )
 2. starta
  le lancement

Translation Matrix for starta:

NounRelated TranslationsOther Translations
lancement starta avlöningskuvert; frisläppning; lansering; lönekuvert; start
lancer kräkas upp
toucher effekt; följd; inverkan; kontakta; känna av sig; känselsinne; rörning
VerbRelated TranslationsOther Translations
activer begynna; börja; initiera; påbörja; starta; sätta igång accelerera; aktivera; blåsa; blåsa upp; driva på; fläkta; främja; ingiva mod; introducera någon; motivera; motivera någon; peta; påskynda; röra; röra om; skjuta på; sköta elden; stimulera; underblåsa; uppmana; uppmuntra
amorcer begynna; börja; starta introducera någon;
bâtir inrätta; starta; upprätta bebygga; bygga; bygga på; bygga till; bygga upp; bygga ut
commencer begynna; börja; ge sig i väg; starta; sticka ifrån anordna; arrangera; begynna; börja; förebåda; förkunna; ge sig in i; inleda; inlåta sig i; lova att göra; ordna; organisera; proklamera; åtaga
commencer à begynna; börja; starta introducera någon
construire inrätta; starta; upprätta anordna; arrangera; bygga; bygga till; bygga upp; bygga ut; designa; konstruera; lägga till; montera; ordna; organisera; sammanställa; sammansätta; skapa; sätta ihop; uppfinna; utvidga; vidga
donner le signal du départ pour begynna; börja; starta introducera någon
dresser inrätta; starta; upprätta anordna; arrangera; bli högre; bygga; dressera; etablera; grunda; höjas; lägga grunderna; montera; ordna; organisera; resa; resa upp; räta upp; stiga; stiga upp; ställa upp; sätta ihop; tama; öka
débuter begynna; börja; starta begynna; börja; debutera; ge sig in i; inlåta sig i; lova att göra; åtaga
déclencher sparka; starta kedja loss; utlösa
démarer sparka; starta
démarrer begynna; börja; ge sig i väg; starta; sticka ifrån accelerera; begynna; börja; föra på tal; förebåda; förkunna; ge sig in i; inleda; inlåta sig i; kasta loss; köra en sväng; lova att göra; proklamera; påskynda; spurta; ta en biltur; ta upp; åtaga; öka hastigheten
engager begynna; börja; starta acceptera; anknyta sig till; anropa; anställa; använda; avsparka; bjuda; emotta; engagera; gå in i; gå med i; hyra; inbjuda; inropa; insvepa; invitera; kalla över; komma in; lova att göra; mobilisera; nyttja; pantsätta; påpeka; rekrytera; ropa; slå in; tillgodogöra sig; veckla in; åkalla; åtaga
entamer begynna; börja; starta acceptera; anta; begynna; börja; emotta; föda upp; föra på tal; föreslå; förutsätta; ge sig in i; hugga; inlåta sig i; klippa; lova att göra; postulera; resa upp; skära; ta upp; ta upp ett ämne; åtaga
entreprendre begynna; börja; starta begynna; börja; lova att göra; ta i sin hand; vara sträng emot; åtaga
entrer en vigueur begynna; börja; starta begynna; börja; börja fungera; gå in; kliva in; komma in; träda i kraft
envoyer begynna; börja; starta avsända; efterskänka; hänvisa till; introducera någon; remittera; skicka; skicka in; skicka runt; sända; tillsända; återvisa; översända
faire begynna; börja; starta anstifta; använda; avsluta; begå; designa; frambringa; framkalla; färdigställa; föranleda; förorsaka; förrätta; föröva; göra; konstruera; medföra; orsaka; praktisera; skapa; tillämpa; uppfinna; utföra; utlösa; uträtta; verkställa; vålla; åstadkomma
initialiser initiera
lancer begynna; börja; starta anordna; anta; arrangera; avskjuta; begynna; bygga upp; börja; framlägga; framställa; föra på tal; förebåda; föreslå; föreställa; förkunna; förlägga; förutsätta; hiva; inleda; introducera någon; kasta; kasta av; kasta ner; kasta upp; kasta uppåt; komma fram med; lancera; låta flyga; offentliggöra; ordna; organisera; postulera; proklamera; publicera; skjuta raket; slunga; slunga ut; slänga; slänga in; slänga upp; slänga upp i luften; släppa; ta upp; utge
mettre en marche begynna; börja; sparka; starta arbeta; begynna; börja; driva på; fortsätta; fungera; föra på tal; förebåda; förkunna; inleda; koppla in; koppla på; lova att göra; proklamera; slå på; ta upp; tända på; veva i gång; åtaga
mettre quelque chose debout inrätta; starta; upprätta
ouvrir begynna; börja; starta avslöja; befria; begynna; börja; dra upp; dra öppet; frisläppa; föra på tal; genomborra; göra hål i; göra vägen fri; introducera; knäppa upp; låsa upp; lösa; offentliggöra; presentera; publicera; skruva på; släppa; släppa på; släppa ut; sticka; sätta på; ta av; ta upp; trycka upp; utveckla; utvecklas; veckla ut; vika ut; vrida på; öppna; öppna sig; öppnas
partir begynna; börja; starta avgå; avgå ifrån; avlida; avresa; avsegla; avstå från; begynna; bli dödad; bryta upp; börja; ; ge sig iväg; ; gå bort; gå iväg; gå till; hissa segel; lämna; resa iväg; röra; segla bort; åka iväg
prendre begynna; börja; starta absorbera; acceptera; acceptera en gåva; angripa; använda; arrestera; belägga; beröva; emotta; fascinera; fatta; fatta tag i; frånta; fängsla; få ihop; fånga; föredra; förövra; greppa; gripa; gripa tag i; göra oåtkombar; hysa agg till någon; hämta något; hämta upp; kedja; kedja fast; klandra någon; knycka bort; lova att göra; lyckas få tag på; lägga beslag på; plocka upp; rekrytera; samla; samla ihop; samla in; servera sig själv; snappa upp; stjäla; suga upp; ta; ta av; ta emot; ta emot en gåva; ta fast; ta fasta på; ta i besittning; ta ifrån; ta tag i; ta ut; välja; åtaga; överväldigad av
s'activer begynna; börja; starta begynna; börja
se mettre en marche börja; ge sig i väg; starta; sticka ifrån avmarschera; avtåga
se mettre en mouvement begynna; börja; ge sig i väg; starta; sticka ifrån begynna; börja
toucher begynna; börja; starta angränsa; angå; bekymra; beröra; bära på; erhålla; gränsa; gränsa till; gälla; hämta sig; influera; komma på fötter igen; känna; lova att göra; lyckats få; mäta sig med; möta; nå upp till; påverka; råka; röra; samla in pengar; snudda vid; tillfriskna; tjäna lön; träffa; vidröra; åtaga
édifier inrätta; starta; upprätta anordna; arrangera; bygga; bygga upp; etablera; grunda; lägga grunderna; ordna; organisera
ériger inrätta; starta; upprätta anordna; arrangera; bygga; bygga upp; etablera; grunda; lägga grunderna; ordna; organisera
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
activer aktivera
initialiser starta

Synonyms for "starta":


Wiktionary Translations for starta:


Cross Translation:
FromToVia
starta se débrouiller bootstrap — to help (oneself) without the aid of others

Related Translations for starta