Swedish

Detailed Translations for taxering from Swedish to French

taxering:

taxering [-en] noun

  1. taxering (beskattning)
    l'estimation; l'évaluation; la taxation; l'appréciation
  2. taxering (beskattning)
    l'imposition; la cote; la feuille d'impôts; le montant de l'impôt
  3. taxering (skatter; skatt)
    l'impôts; la taxes; la taxe; l'impôt; la contribution

Translation Matrix for taxering:

NounRelated TranslationsOther Translations
appréciation beskattning; taxering prissättande; uppskattande; uppskattning
contribution skatt; skatter; taxering avbetalning; betalning; medlemsavgift; överlämna
cote beskattning; taxering anteckning; bestämmelsebord; börskurstabell; börslista; kurs lista; notering
estimation beskattning; taxering aktning; anbud; beräkning; erkännande; förslag; gissning; högaktning; iakttagande; prissättande; respekt; uppskattning; uträkning; vördnadsfull uppmärksamhet
feuille d'impôts beskattning; taxering skattebesked; skattekort
imposition beskattning; taxering skatt; skattekontor; uppläggning
impôt skatt; skatter; taxering skatt; skattekontor; statsskatt; vägskatt
impôts skatt; skatter; taxering skatt; skattekontor; statlig skatt
montant de l'impôt beskattning; taxering
taxation beskattning; taxering beräkning
taxe skatt; skatter; taxering moms; skattekontor; vägskatt
taxes skatt; skatter; taxering skatt; skattekontor
évaluation beskattning; taxering beräkning; klassificering; uppskattning