Swedish

Detailed Translations for växla from Swedish to French

växla:

växla verb (växlar, växlade, växlat)

 1. växla (utbyta; byta; utväxla)
  changer; échanger; changer de place; faire un échange; échanger contre; alterner; substituer; altérer
  • changer verb (change, changes, changeons, changez, )
  • échanger verb (échange, échanges, échangeons, échangez, )
  • alterner verb (alterne, alternes, alternons, alternez, )
  • substituer verb (substitue, substitues, substituons, substituez, )
  • altérer verb (altère, altères, altérons, altérez, )
 2. växla (flytta; byta)
  confondre; échanger; renvoyer; troquer; changer; troquer contre; faire un échange; transformer; varier; substituer; permuter; modifier; annuler; embarrasser; tourner en sens contraire
  • confondre verb (confonds, confond, confondons, confondez, )
  • échanger verb (échange, échanges, échangeons, échangez, )
  • renvoyer verb (renvoie, renvoies, renvoyons, renvoyez, )
  • troquer verb (troque, troques, troquons, troquez, )
  • changer verb (change, changes, changeons, changez, )
  • transformer verb (transforme, transformes, transformons, transformez, )
  • varier verb (varie, varies, varions, variez, )
  • substituer verb (substitue, substitues, substituons, substituez, )
  • permuter verb (permute, permutes, permutons, permutez, )
  • modifier verb (modifie, modifies, modifions, modifiez, )
  • annuler verb (annule, annules, annulons, annulez, )
  • embarrasser verb (embarrasse, embarrasses, embarrassons, embarrassez, )
 3. växla (byta)
  échanger; changer; permuter; faire un échange; troquer; changer de place
  • échanger verb (échange, échanges, échangeons, échangez, )
  • changer verb (change, changes, changeons, changez, )
  • permuter verb (permute, permutes, permutons, permutez, )
  • troquer verb (troque, troques, troquons, troquez, )
 4. växla (byta)
  échanger; changer
  • échanger verb (échange, échanges, échangeons, échangez, )
  • changer verb (change, changes, changeons, changez, )
 5. växla
  échanger; changer; faire un échange; troquer; convertir; troquer contre; substituer; permuter
  • échanger verb (échange, échanges, échangeons, échangez, )
  • changer verb (change, changes, changeons, changez, )
  • troquer verb (troque, troques, troquons, troquez, )
  • convertir verb (convertis, convertit, convertissons, convertissez, )
  • substituer verb (substitue, substitues, substituons, substituez, )
  • permuter verb (permute, permutes, permutons, permutez, )
 6. växla (byta; ändra)
 7. växla (ersätta)
  remplacer; renouveler; replacer; changer; se substituer à; innover; remettre en place; rénover; remettre
  • remplacer verb (remplace, remplaces, remplaçons, remplacez, )
  • renouveler verb (renouvelle, renouvelles, renouvelons, renouvelez, )
  • replacer verb (replace, replaces, replaçons, replacez, )
  • changer verb (change, changes, changeons, changez, )
  • innover verb (innove, innoves, innovons, innovez, )
  • rénover verb (rénove, rénoves, rénovons, rénovez, )
  • remettre verb (remets, remet, remettons, remettez, )

Conjugations for växla:

presens
 1. växlar
 2. växlar
 3. växlar
 4. växlar
 5. växlar
 6. växlar
imperfekt
 1. växlade
 2. växlade
 3. växlade
 4. växlade
 5. växlade
 6. växlade
framtid 1
 1. kommer att växla
 2. kommer att växla
 3. kommer att växla
 4. kommer att växla
 5. kommer att växla
 6. kommer att växla
framtid 2
 1. skall växla
 2. skall växla
 3. skall växla
 4. skall växla
 5. skall växla
 6. skall växla
conditional
 1. skulle växla
 2. skulle växla
 3. skulle växla
 4. skulle växla
 5. skulle växla
 6. skulle växla
perfekt particip
 1. har växlat
 2. har växlat
 3. har växlat
 4. har växlat
 5. har växlat
 6. har växlat
imperfekt particip
 1. hade växlat
 2. hade växlat
 3. hade växlat
 4. hade växlat
 5. hade växlat
 6. hade växlat
blandad
 1. växla!
 2. växla!
 3. växlad
 4. växlande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

växla [-ett] noun

 1. växla (byta)
  l'échange

Translation Matrix for växla:

NounRelated TranslationsOther Translations
annuler återkommande
échange byta; växla affärer; avlösning; byte; byteshandel; bythandel idkande; bytning utav; ersättande; ersättning; förvandling; förändring; handel; kommers; marknad; ombyte; omvändelse; omväxling; utbyte; växel; växla om till; växling; ändring
VerbRelated TranslationsOther Translations
alterner byta; utbyta; utväxla; växla byta ut; förändra; ändra
altérer byta; utbyta; utväxla; växla byta ut; böja; förvanska; förvränga; förändra; modifiera; revidera; ändra
annuler byta; flytta; växla annulera; annulera en avtal att träffas; annullera; avbeställa; avboka; avbryta; beställa av; inställa; komma tillbaka; minska; ogiltigförklara; slakna; slappa; släppa på; ställa in; säga upp; säga återbud; ta bort; tacka; upphäva; ångra; återkalla; återkomma
changer byta; ersätta; flytta; utbyta; utväxla; växla blanda till; byta om; byta ut; böja; förnya; förändra; göra om; konvertera; mixa; modifiera; ommodellera; omorganisera; omskapa; omvandla; renovera; rusta upp; vända; växla om; ändra; återställa
changer de place byta; utbyta; utväxla; växla
changer de vitesse byta; växla; ändra
confondre byta; flytta; växla
convertir växla förarbeta; förvandla; konvertera; omforma; omvandla; räkna om; svänga; vända; vända sig; återuppbygga
embarrasser byta; flytta; växla besvära; genera; hejda; hindra; hämma; motarbeta; plåga; trakassera
faire un échange byta; flytta; utbyta; utväxla; växla
innover ersätta; växla
modifier byta; flytta; växla byta ut; böja; förändra; göra om; konvertera; modifiera; nuancera; ommodellera; omorganisera; omskapa; omvandla; redigera; revidera; ändra
passer les vitesses byta; växla; ändra ordna; rangera; reda ut; sortera
permuter byta; flytta; växla Pendla; byta ut; förändra; ändra
remettre ersätta; växla ajournera; avsända; dela ut; distribuera; efterlämna; flytta fram; fylla på; fylla tanken; förse; ge; ge tillbaka; inleverera; komma tillbaka; leverera; lämna i arv; lämna in; lämna tillbaka; lämna över; returnera; räcka; skicka; skicka vidare; sända; sätta tillbaka; tillföra; återbetala; återkomma; återställa; återvända; överlämna; överräcka
remettre en place ersätta; växla degradera; sätta tillbaka; trycka in; återställa
remplacer ersätta; växla ersätta; hoppa in i; hoppa ned i; skriva över; stiga in i; vara ersättning för; växla om; åsidosätta
renouveler ersätta; växla bli bättre; börja om; friska upp; förbättra; förfriska; förnya; godgöra; göra ny igen; iståndsätta; laga; renovera; reparera; rusta upp; uppfriska; uppliva; upprusta; väcka till liv; återstarta; återställa; återuppliva; återuppta
renvoyer byta; flytta; växla ajournera; avfärda; avlägsna; avmarschera; avskeda; avskräcka; avsända; avtåga; eka; flytta fram; hänvisa till; kasta till; komma tillbaka; lasta av skepp; lossa; reflektera; senarelägga; skicka; skicka tillbaka; skjuta på; sparka; sända; ta bort; återbetala; återkasta; återkomma; återspegla
replacer ersätta; växla degradera; sätta tillbaka; återanställa; återställa; återvälja
rénover ersätta; växla bli bättre; förbättra; förnya; godgöra; göra ny igen; iståndsätta; laga; nyskapa; ombyggnad; renovera; reparera; restaurera; rusta upp; sanera; upprusta; återställa; återuppliva
se substituer à ersätta; växla förnya; renovera; rusta upp; återställa
substituer byta; flytta; utbyta; utväxla; växla blanda till; mixa; åsidosätta
tourner en sens contraire byta; flytta; växla minska; slakna; slappa; släppa på
transformer byta; flytta; växla bringa tillbaka; bygga om; byta strömstyrka; byta ut; förarbeta; förnya; förvandla; förvränga ord; förändra; göra det mindre; göra om; konvertera; modifiera; ombyggnad; omforma; ommodellera; omorganisera; omskapa; omvandla; omvända; pånytt föda; revidera; transformera; transmogrifi; väckas till nytt liv; vända sig; ändra
troquer byta; flytta; växla
troquer contre byta; flytta; växla
varier byta; flytta; växla byta ut; förändra; variera; ändra
échanger byta; flytta; utbyta; utväxla; växla blanda till; byta; byta ut; förändra; mixa; ändra
échanger contre byta; utbyta; utväxla; växla
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
modifier ändra

Synonyms for "växla":


Wiktionary Translations for växla:

växla
verb
 1. Convertir des pièces de monnaie
 2. métamorphoser, donner à une personne ou à une chose une autre forme que celle qui lui est propre ou qu’elle avait précédemment.

Cross Translation:
FromToVia
växla alterner alternate — to vary by turns
växla commuter switch — To change (something) to the specified state using a switch
växla coupler schalten — einen Schalter betätigen

Related Translations for växla