Most Recent Swedish Words:

mysa skadelidande bunta var vår bägare utexaminerad belöning ta tår slum skollärande e-postadress härligt ort ört arsle mums mumsa övning vall beskrivning ruva plutt hets annorlunda knisprig frilla bästa basta krya slick hänga hängt gubbe man män mån dig avundas frodas dagas brottas stegras brännas förbittras förenas stärkas förskräckas stötas förstärkas försoffas avbrytas befordras just undra person bild snygg glömma styra styr äga lösa vårda varda begå återberätta finaste oxe vem pärla sago värst kind onkel öga spela mus gemenskap hemmansägare spelare förlåta snuskhummer homosexuell rotation kök kok virkning välmåga mera prutt flitig fågel varsågod brakskit upplösning avbryta Avbryt snusk klänningssläp djur lattjo okej önska fin spöke nostalgi begrepp säkring avvara löt äta åter barnläkare avlida avleda underrätta tag tåg huvudvärk huvudvärd klappa påstå pasta inse uppmärksamhet skicka kräva levnad varning uppgå överträffa ånyo vedertagen utvidga utmaning ursinnig uppmana tillsyn oumbärlig oförskämd medelmåttig ihållande folksamhälle förödmjuka ask förvaltnig bagare förtrogen förmaning burk företeelse förbise förbiseende enformig bistånd besegra bedriva avspänd anhörig täcka tacka förefalla åskådare åskadare råda rätt ratt rått visserligen väder bjuda lämplighet kunder diska slit äldreomsorg skönt sträva dricka bedöma skolplikt däck de öde lita smälla smäll kraftig krock vara utesluta gemensamt nästan viss förvisso

Most Recent Dutch Words:

middag spreekbeurt water wateren deurslot toe morgen wat voegen voeg voeger doorsturen riolering e-mailadres werkman rechtstreeks geborgenheid toevoeging zijn was wassen WAS handig wapperen buurt buurten wandelstok wakker kever spijt spijten waggelen benauwd benauwdheid malen maal ricocheren wachter waarschuwing waarheen aanmaning grootmoeder koek koekje waardebepaling haag hagen vriend stelpost waren waar rechtvaardigen verzetten verzet eikel vrijbuiter platteland vrijspreken bedoeling vuur vuren anderzijds vrolijk zelfstandig bijten bijtend bijt vullen dienstbode deken dek vreemd spellen beest vormgeven periode vordering aanwijzing theelepel voorzien gunnen zonder voorzetsel vaststaan voorvoelen overlopen overloop vooruitsteken vooruitstekend speelstuk ontspannen tijd voortspruiten gevaar voortdrijven zeggen voorstellen voorstel particulier voorschrijven dagloner gang voorraad voornemen gezicht hartsgeheim uitzicht voorlopen ontkomen voorgeven berg bergen boerenknecht nar voorleggen voorkomen voorkomend slaan geslagen slagen slag tekenen teken voordoen tranig Mauritius bewust voordeel fonds familienaam boekhouding voorbij voorbehoud voorbehouden overlijden overleden eigendom Eigendom vooraleer affaire voor vrijen gelijktijdig gelijktijdigheid doorzoeken jammer jammeren begraven lukken vomeren voltrekken voltrokken weglopen zucht zuchten wijzen wee wees volslank verdwijnen verdwenen verwelkomen douche volmaakt volmaken sterrenbeeld douchen eigenwijs volk ontvangen volgorde ezel koppelnet voldoening vernietigbaar nietig volgen volgens voldoen verhuizen sluiten ijsblokje ijsblok dompelen voet goed varen voeren voer zorgeloos kruidenierswinkel voedingsmiddel vod duizelig duizeligheid afstemmen vloer vloeren onafhankelijk onafhankelijkheid