Swedish

Detailed Translations for hämma from Swedish to Dutch

hämma:

hämma verb (hämmar, hämmade, hämmat)

 1. hämma (hindra; hejda)
  hinderen; storen; onmogelijk maken
 2. hämma (hindra; hejda)
  verhinderen; belemmeren; beletten
  • verhinderen verb (verhinder, verhindert, verhinderde, verhinderden, verhinderd)
  • belemmeren verb (belemmer, belemmert, belemmerde, belemmerden, belemmerd)
  • beletten verb (belet, belette, beletten, belet)
 3. hämma (försena; retardera; uppehålla; )
  vertragen; temporiseren; rekken
  • vertragen verb (vertraag, vertraagt, vertraagde, vertraagden, vertraagd)
  • temporiseren verb (temporiseer, temporiseert, temporiseerde, temporiseerden, getemporiseerd)
  • rekken verb (rek, rekt, rekte, rekten, gerekt)
 4. hämma (göra omöjlig; hindra; förhindra)
  verhinderen; onmogelijk maken
 5. hämma (erhålla; draga; vinna; inhösta)
  ontlenen; lenen
  • ontlenen verb (ontleen, ontleent, ontleende, ontleenden, ontleend)
  • lenen verb (leen, leent, leende, leenden, geleend)
 6. hämma (stilla; stoppa)
  stillen; stelpen
  • stillen verb (stil, stilt, stilde, stilden, gestild)
  • stelpen verb (stelp, stelpt, stelpte, stelpten, gestelpt)
 7. hämma (stoppa; stanna; hejda)
  ophouden; stopzetten; remmen; tegenhouden; halt houden; tot staan brengen
  • ophouden verb (houd op, houdt op, hield op, hielden op, opgehouden)
  • stopzetten verb (zet stop, zette stop, zetten stop, stopgezet)
  • remmen verb (rem, remt, remde, remden, geremd)
  • tegenhouden verb (houd tegen, houdt tegen, hield tegen, hielden tegen, tegengehouden)
  • halt houden verb (houd halt, houdt halt, hield halt, hielden halt, halt gehouden)
  • tot staan brengen verb (breng tot staan, brengt tot staan, bracht tot staan, brachten tot staan, tot staan gebracht)

Conjugations for hämma:

presens
 1. hämmar
 2. hämmar
 3. hämmar
 4. hämmar
 5. hämmar
 6. hämmar
imperfekt
 1. hämmade
 2. hämmade
 3. hämmade
 4. hämmade
 5. hämmade
 6. hämmade
framtid 1
 1. kommer att hämma
 2. kommer att hämma
 3. kommer att hämma
 4. kommer att hämma
 5. kommer att hämma
 6. kommer att hämma
framtid 2
 1. skall hämma
 2. skall hämma
 3. skall hämma
 4. skall hämma
 5. skall hämma
 6. skall hämma
conditional
 1. skulle hämma
 2. skulle hämma
 3. skulle hämma
 4. skulle hämma
 5. skulle hämma
 6. skulle hämma
perfekt particip
 1. har hämmat
 2. har hämmat
 3. har hämmat
 4. har hämmat
 5. har hämmat
 6. har hämmat
imperfekt particip
 1. hade hämmat
 2. hade hämmat
 3. hade hämmat
 4. hade hämmat
 5. hade hämmat
 6. hade hämmat
blandad
 1. hämma!
 2. hämma!
 3. hämmad
 4. hämmande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for hämma:

NounRelated TranslationsOther Translations
belemmeren förhindra
beletten avspärrning; förhindrande; hinder; stopp
ophouden stoppande
VerbRelated TranslationsOther Translations
belemmeren hejda; hindra; hämma förebygga; förhindra; hindra
beletten hejda; hindra; hämma förebygga; förhindra; hindra; hålla tillbaka; stoppa
halt houden hejda; hämma; stanna; stoppa avstanna; bli stående
hinderen hejda; hindra; hämma blockera; förhindra; hindra; motarbeta; motverka; omöjliggöra
lenen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna låna; låna ut
onmogelijk maken förhindra; göra omöjlig; hejda; hindra; hämma blockera; förhindra; hindra; omöjliggöra
ontlenen draga; erhålla; hämma; inhösta; vinna
ophouden hejda; hämma; stanna; stoppa avhålla; ; dö ut; föra till ett slut; fördröja; ge upp; hålla fram; hålla upp; lägga av; sluta; sluta upp; stoppa; uppehålla; upphöra; överge
rekken bromsa; fördröja; förhala; försena; försinka; hämma; retardera; uppehålla dra; senarelägga; skjuta på; stretcha; sträcka; sträcka på sig; sträcka ut
remmen hejda; hämma; stanna; stoppa bromsa in; bromsa ned; sakta ner; ta det lugnt
stelpen hämma; stilla; stoppa
stillen hämma; stilla; stoppa dämpa; lindra; mildra; släcka
stopzetten hejda; hämma; stanna; stoppa
storen hejda; hindra; hämma blockera; förhindra; hindra; omöjliggöra
tegenhouden hejda; hämma; stanna; stoppa
temporiseren bromsa; fördröja; förhala; försena; försinka; hämma; retardera; uppehålla avhålla; fördröja; stoppa; uppehålla
tot staan brengen hejda; hämma; stanna; stoppa
verhinderen förhindra; göra omöjlig; hejda; hindra; hämma förebygga; förhindra; gäcka; hindra; korsa; motverka
vertragen bromsa; fördröja; förhala; försena; försinka; hämma; retardera; uppehålla avhålla; fördröja; senarelägga; skjuta på; stoppa; uppehålla

Synonyms for "hämma":


Wiktionary Translations for hämma:


Cross Translation:
FromToVia
hämma blokkeren hamper — To put a hamper or fetter on; to shackle; to ensnare; to inveigle
hämma remmen inhibit — to hinder; to restrain
hämma belemmeren hemmen — etwas hindern