Swedish

Detailed Translations for passande from Swedish to Dutch

passande:

passande noun

 1. passande (relevans)
  de toepasbaarheid; de toepasselijkheid
 2. passande (klädsamhet; properhet)

Translation Matrix for passande:

NounRelated TranslationsOther Translations
toepasbaarheid passande; relevans
toepasselijkheid passande; relevans
voegzaamheid klädsamhet; passande; properhet
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
adequaat lämplig; lämpligt; passande; riktigt; tillbörlig; tillbörligt
gelegen fårmånligt; läglig; lägligt; lämpligt; passande; praktisk; praktiskt beläget; situerad; situerat
gepast lämplig; lämpligt; ordentligt; passande; passandet; prydlig; prydligt; riktigt; tillbörlig; tillbörligt bra; egendomlig; lämplig; lämpligt; relevant
geschikt lämplig; lämpligt; passande; riktigt; tillbörlig; tillbörligt behändighet; bra; egendomlig; fantastiskt; frisk för arbete; friskt för arbete; härligt; kapabelt; lämplig; lämpligt; relevant; rimlig; rimligt; skäligt; tillräcklig; tillräckligt; underbar; underbart; utmärkt
juist lämplig; lämpligt; passande; riktigt; tillbörlig; tillbörligt bara för en minut sedan; exak; exakt; helt riktig; just; just nu; korrekt; precis; precist; riktig; riktighet; riktigt
keurig ordentligt; passande; passandet; prydlig; prydligt felfri; felfritt; korrekt; ofelbart; oklanderligt; ordningssamt; prydlig; prydligt; respektabel; respektabelt; städad; städat; syndfri; syndfritt; ärbart
passend lämplig; lämpligt; passande; riktigt; tillbörlig; tillbörligt avpassad; avpassat; bra; egendomlig; lämplig; lämpligt; passandet; relevant; tillräcklig; tillräckligt; träffande; träffandet
toepasselijk lämplig; lämpligt; passande
treffend lämplig; lämpligt; passande anslående; frapperande; imponerande; markant; slående
voegzaam passande; passandet; tillbörligt
AdverbRelated TranslationsOther Translations
netjes ordentligt; passande; passandet; prydlig; prydligt anständig; anständigt; artig; artigt; civiliserad; civiliserat; hövligt; medborgerlig; medborgerligt; ordningssamt; prydlig; prydligt; ren; rent; rätt skick; städad; städat; tillbörligt; världsligt; ärbar; ärbart
ModifierRelated TranslationsOther Translations
gevoeglijk klädsamt; passande
passende passande
van pas fårmånligt; läglig; lägligt; lämpligt; passande; praktisk; praktiskt

Synonyms for "passande":


Wiktionary Translations for passande:


Cross Translation:
FromToVia
passande toepasselijk applicable — suitable for application; relevant
passande passend; gepast; toepasselijk apt — fit or fitted; suited; suitable; appropriate
passande goed; juist; gepast; geschikt proper — fit, suitable
passande keurig; goed; net; deugdelijk proper — following the established standards of behavior or manners
passande evenredig entsprechend — zu einer Sache passend
passande passend gemäßAdjektiv: jemandem oder einer Sache angemessen sein
passande bruikbaar; geschikt; doelmatig; gemakkelijk; gepast; passend; betamelijk; toepasselijk; behoorlijk; fatsoenlijk; keurig; voegzaam; welvoeglijk convenable — Qui est approprier, qui convient à quelqu’un ou à quelque chose.

passa:

passa verb (passar, passade, passat)

 1. passa (framhäva)
  staan
  • staan verb (sta, staat, stond, stonden, gestaan)
 2. passa (vara bekvämt; vara enkelt)
  schikken; passen; conveniëren; gelegen komen; uitkomen
  • schikken verb (schik, schikt, schikte, schikten, geschikt)
  • passen verb (pas, past, paste, pasten, gepast)
  • conveniëren verb (convenieer, convenieert, convenieerde, convenieerden, geconvenieerd)
  • uitkomen verb (kom uit, komt uit, kwam uit, kwamen uit, uitgekomen)
 3. passa (vara lämplig; vara riktig; ägna sig för)
  conveniëren; geschikt zijn; uitkomen; passen; deugen; passend zijn
  • conveniëren verb (convenieer, convenieert, convenieerde, convenieerden, geconvenieerd)
  • geschikt zijn verb (ben geschikt, bent geschikt, is geschikt, was geschikt, waren geschikt, geschikt geweest)
  • uitkomen verb (kom uit, komt uit, kwam uit, kwamen uit, uitgekomen)
  • passen verb (pas, past, paste, pasten, gepast)
  • deugen verb (deug, deugt, deugde, deugden, gedeugd)
  • passend zijn verb (ben passend, bent passend, is passend, was passend, waren passend, passend geweest)
 4. passa (behaga; klä)
  bevallen; plezieren; aangenaam aandoen
  • bevallen verb (beval, bevalt, beviel, bevielen, bevallen)
  • plezieren verb (plezier, pleziert, plezierde, plezierden, geplezierd)
  • aangenaam aandoen verb (doe aangenaam aan, doet aangenaam aan, deed aangenaam aan, deden aangenaam aan, aangenaam aangedaan)
 5. passa (passa in; passa ihop med)
  passen; bijpassen
  • passen verb (pas, past, paste, pasten, gepast)
  • bijpassen verb (pas bij, past bij, paste bij, pasten bij, bijgepast)
 6. passa
  conveniëren
  • conveniëren verb (convenieer, convenieert, convenieerde, convenieerden, geconvenieerd)
 7. passa (avstämma med)
  overeenkomen; overeenstemmen met; overeenkomen met; kloppen met; stroken; stroken met

Conjugations for passa:

presens
 1. passar
 2. passar
 3. passar
 4. passar
 5. passar
 6. passar
imperfekt
 1. passade
 2. passade
 3. passade
 4. passade
 5. passade
 6. passade
framtid 1
 1. kommer att passa
 2. kommer att passa
 3. kommer att passa
 4. kommer att passa
 5. kommer att passa
 6. kommer att passa
framtid 2
 1. skall passa
 2. skall passa
 3. skall passa
 4. skall passa
 5. skall passa
 6. skall passa
conditional
 1. skulle passa
 2. skulle passa
 3. skulle passa
 4. skulle passa
 5. skulle passa
 6. skulle passa
perfekt particip
 1. har passat
 2. har passat
 3. har passat
 4. har passat
 5. har passat
 6. har passat
imperfekt particip
 1. hade passat
 2. hade passat
 3. hade passat
 4. hade passat
 5. hade passat
 6. hade passat
blandad
 1. passa!
 2. passa!
 3. passad
 4. passande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for passa:

NounRelated TranslationsOther Translations
passen fotspår; fotsteg; pröva på; steg
schikken arrangerad; ordnat
VerbRelated TranslationsOther Translations
aangenaam aandoen behaga; klä; passa
bevallen behaga; klä; passa charma; fascinera; finna nöje i; föda barn; likna; njuta av; tycka om
bijpassen passa; passa ihop med; passa in
conveniëren passa; vara bekvämt; vara enkelt; vara lämplig; vara riktig; ägna sig för likna
deugen passa; vara lämplig; vara riktig; ägna sig för
gelegen komen passa; vara bekvämt; vara enkelt
geschikt zijn passa; vara lämplig; vara riktig; ägna sig för
kloppen met avstämma med; passa
overeenkomen avstämma med; passa avtala; överenskomma; överenskomma med
overeenkomen met avstämma med; passa
overeenstemmen met avstämma med; passa
passen passa; passa ihop med; passa in; vara bekvämt; vara enkelt; vara lämplig; vara riktig; ägna sig för bli; prova; prova att ha på sig; pröva på; räkna; räkna upp
passend zijn passa; vara lämplig; vara riktig; ägna sig för
plezieren behaga; klä; passa finna nöje i; fröjda; glädja; liva upp; njuta av; tycka om
schikken passa; vara bekvämt; vara enkelt bli sams; försona; göra i ordning; komma överens; ordna; reglera; se till
staan framhäva; passa
stroken avstämma med; passa överenskomma med
stroken met avstämma med; passa
uitkomen passa; vara bekvämt; vara enkelt; vara lämplig; vara riktig; ägna sig för bli känd; ha sitt ursprung i; härstamma från; klara sig; komma igenom; utgå från; vara fullgjord; vara uppfyllad
OtherRelated TranslationsOther Translations
uitkomen komma; strömma ut

Synonyms for "passa":


Wiktionary Translations for passa:


Cross Translation:
FromToVia
passa betamen behoove — to suit; to befit
passa passen fit — to have right size and cut, as of clothing
passa verzorgen; behartigen; naar omkijken look after — to watch, to protect
passa aanpassen; accommoderen; aanrichten; arrangeren; ordenen; regelen accommoderdonner, procurer de la commodité.

Related Translations for passande