Swedish

Detailed Translations for överge from Swedish to Dutch

överge:

överge verb (överger, övergav, övergivit)

 1. överge (lämna i sticket)
  in de steek laten; verlaten
  • in de steek laten verb (laat in de steek, liet in de steek, lieten in de steek, in de steek gelaten)
  • verlaten verb (verlaat, verliet, verlieten, verlaten)
 2. överge (lämna; släppa)
  afzien; afstand doen
  • afzien verb (zie af, ziet af, zag af, zagen af, afgezien)
  • afstand doen verb (doe afstand, doet afstand, deed afstand, deden afstand, afstand gedaan)
 3. överge (förkasta; kassera)
  afschaffen
  • afschaffen verb (schaf af, schaft af, schafte af, schaften af, afgeschaft)
 4. överge (avstå; utlämna; uppge; avträda)
  afstaan; overgeven
  • afstaan verb (sta af, staat af, stond af, stonden af, afgestaan)
  • overgeven verb (geef over, geeft over, gaf over, gaven over, overgegeven)
 5. överge (upphöra; sluta; ge upp)
  ophouden; stoppen; ermee uitscheiden; opgeven; staken; uitscheiden
  • ophouden verb (houd op, houdt op, hield op, hielden op, opgehouden)
  • stoppen verb (stop, stopt, stopte, stopten, gestopt)
  • opgeven verb (geef op, geeft op, gaf op, gaven op, opgegeven)
  • staken verb (staak, staakt, staakte, staakten, gestaakt)
  • uitscheiden verb (scheid uit, scheidt uit, scheidde uit, scheidden uit, uitgescheiden)

Conjugations for överge:

presens
 1. överger
 2. överger
 3. överger
 4. överger
 5. överger
 6. överger
imperfekt
 1. övergav
 2. övergav
 3. övergav
 4. övergav
 5. övergav
 6. övergav
framtid 1
 1. kommer att överge
 2. kommer att överge
 3. kommer att överge
 4. kommer att överge
 5. kommer att överge
 6. kommer att överge
framtid 2
 1. skall överge
 2. skall överge
 3. skall överge
 4. skall överge
 5. skall överge
 6. skall överge
conditional
 1. skulle överge
 2. skulle överge
 3. skulle överge
 4. skulle överge
 5. skulle överge
 6. skulle överge
perfekt particip
 1. har övergivit
 2. har övergivit
 3. har övergivit
 4. har övergivit
 5. har övergivit
 6. har övergivit
imperfekt particip
 1. hade övergivit
 2. hade övergivit
 3. hade övergivit
 4. hade övergivit
 5. hade övergivit
 6. hade övergivit
blandad
 1. överge!
 2. överge!
 3. övergivande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for överge:

NounRelated TranslationsOther Translations
afschaffen slänga ut
afstaan leverans
opgeven ansöka för någonting
ophouden stoppande
overgeven ge sig över; kräkande; spyende
staken stoppande; strejk
stoppen stanna; tillstoppande
uitscheiden stoppande
verlaten avgång; avsked
VerbRelated TranslationsOther Translations
afschaffen förkasta; kassera; överge
afstaan avstå; avträda; uppge; utlämna; överge
afstand doen lämna; släppa; överge
afzien lämna; släppa; överge
ermee uitscheiden ge upp; sluta; upphöra; överge
in de steek laten lämna i sticket; överge
opgeven ge upp; sluta; upphöra; överge enrollera; ge upp; kapitulera; kasta in handduken; lägga av; låta värva sig; offra; påmönstra; registrera; registrera sig; sluta; ta del i; uppge hopp; värva; överlämna sig
ophouden ge upp; sluta; upphöra; överge avhålla; ; dö ut; föra till ett slut; fördröja; hejda; hämma; hålla fram; hålla upp; lägga av; sluta; sluta upp; stanna; stoppa; uppehålla; upphöra
overgeven avstå; avträda; uppge; utlämna; överge ge; ge upp; kapitulera; kasta upp; kräkas; spy; överlämna; överlämna sig; överräcka
staken ge upp; sluta; upphöra; överge gå ut i strejk; strejka
stoppen ge upp; sluta; upphöra; överge ajournera; avstanna; bli stående; bringa till stillastående; bromsa in; flytta fram; fylla; föra till ett slut; laga; lägga av; plombera; plugga igen; sakta ner; skjuta upp; sluta; stoppa; stoppa igen; stå stilla; tamponera
uitscheiden ge upp; sluta; upphöra; överge avleda; låta avrinna; tömma; uttappa
verlaten lämna i sticket; överge avgå ifrån; avresa
AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
verlaten bortglömd; bortglömt; isolerat; öde; övergivet

Wiktionary Translations for överge:


Cross Translation:
FromToVia
överge achterlaten; in de steek laten abandon — to leave behind or desert
överge afschaffen abolish — to end a law
överge opgeven; verzaken forsake — to abandon
överge verlaten verlasseneinen Ort verlassen: weggehen, sich entfernen
överge afstand doen van; opgeven; uitvallen; in de steek laten; laten varen; verlaten; toegeven; afstaan; wijken abandonner — Se remettre à ; se laisser aller à ; se livrer à.
överge zich onderwerpen; afleggen; opgeven; prijsgeven; toegeven; afstaan; wijken; afstand doen; abdiceren; abdiqueren; aftreden; afstand doen van abdiquerrenoncer à un pouvoir que l’on exercer ; se démettre de ses fonctions.

Related Translations for överge