Swedish

Detailed Translations for använda from Swedish to Dutch

använda:

använda verb (använder, använde, använt)

 1. använda (nyttja; tillgodogöra sig)
  gebruiken; toepassen; aanwenden; benutten; aangrijpen
  • gebruiken verb (gebruik, gebruikt, gebruikte, gebruikten, gebruikt)
  • toepassen verb (pas toe, past toe, paste toe, pasten toe, toegepast)
  • aanwenden verb (wend aan, wendt aan, wendde aan, wendden aan, aangewend)
  • benutten verb (benut, benutte, benutten, benut)
  • aangrijpen verb (grijp aan, grijpt aan, greep aan, grepen aan, aangegrepen)
 2. använda (använda sig av; nyttja; bruka)
  gebruiken; aanwenden; benutten; gebruik maken van; utiliseren
  • gebruiken verb (gebruik, gebruikt, gebruikte, gebruikten, gebruikt)
  • aanwenden verb (wend aan, wendt aan, wendde aan, wendden aan, aangewend)
  • benutten verb (benut, benutte, benutten, benut)
  • gebruik maken van verb (maak gebruik van, maakt gebruik van, maakte gebruik van, maakten gebruik van, gebruik gemaakt van)
  • utiliseren verb (utiliseer, utiliseert, utiliseerde, utiliseerden, geutiliseerd)
 3. använda
  gebruiken; hanteren; gebruik maken van; bezigen
  • gebruiken verb (gebruik, gebruikt, gebruikte, gebruikten, gebruikt)
  • hanteren verb (hanteer, hanteert, hanteerde, hanteerden, gehanteerd)
  • gebruik maken van verb (maak gebruik van, maakt gebruik van, maakte gebruik van, maakten gebruik van, gebruik gemaakt van)
  • bezigen verb (bezig, bezigt, bezigde, bezigden, gebezigd)
 4. använda
  gebruiken
  • gebruiken verb (gebruik, gebruikt, gebruikte, gebruikten, gebruikt)
 5. använda
  toepassen
  • toepassen verb (pas toe, past toe, paste toe, pasten toe, toegepast)
 6. använda (anbringa)
  solliciteren
  • solliciteren verb (solliciteer, solliciteert, solliciteerde, solliciteerden, gesolliciteerd)
 7. använda (anbringa)
  omleggen
  • omleggen verb (leg om, legt om, legde om, legden om, omgelegd)
 8. använda (applicera)
  gebruiken; toepassen; aanwenden; bezigen
  • gebruiken verb (gebruik, gebruikt, gebruikte, gebruikten, gebruikt)
  • toepassen verb (pas toe, past toe, paste toe, pasten toe, toegepast)
  • aanwenden verb (wend aan, wendt aan, wendde aan, wendden aan, aangewend)
  • bezigen verb (bezig, bezigt, bezigde, bezigden, gebezigd)
 9. använda (ansöka; applicera)
  gelden; van kracht zijn
 10. använda (förbruka; spendera; använda upp)
  verbruiken; opmaken; doorjagen
  • verbruiken verb (verbruik, verbruikt, verbruikte, verbruikten, verbruikt)
  • opmaken verb (maak op, maakt op, maakte op, maakten op, opgemaakt)
  • doorjagen verb
 11. använda (utöva; bruka; uppbjuda; göra gällande)
  inspannen; moeite geven
  • inspannen verb (span in, spant in, spande in, spanden in, ingespannen)
  • moeite geven verb (geef moeite, geeft moeite, gaf moeite, gaven moeite, moeite gegeven)
 12. använda (praktisera; tillämpa)
  sport uitoefenen; praktiseren
 13. använda (utnyttja; dra nytta av)
  profiteren
  • profiteren verb (profiteer, profiteert, profiteerde, profiteerden, geprofiteerd)

Conjugations for använda:

presens
 1. använder
 2. använder
 3. använder
 4. använder
 5. använder
 6. använder
imperfekt
 1. använde
 2. använde
 3. använde
 4. använde
 5. använde
 6. använde
framtid 1
 1. kommer att använda
 2. kommer att använda
 3. kommer att använda
 4. kommer att använda
 5. kommer att använda
 6. kommer att använda
framtid 2
 1. skall använda
 2. skall använda
 3. skall använda
 4. skall använda
 5. skall använda
 6. skall använda
conditional
 1. skulle använda
 2. skulle använda
 3. skulle använda
 4. skulle använda
 5. skulle använda
 6. skulle använda
perfekt particip
 1. har använt
 2. har använt
 3. har använt
 4. har använt
 5. har använt
 6. har använt
imperfekt particip
 1. hade använt
 2. hade använt
 3. hade använt
 4. hade använt
 5. hade använt
 6. hade använt
blandad
 1. använd!
 2. använd!
 3. använd
 4. användande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for använda:

NounRelated TranslationsOther Translations
aangrijpen få tag i
aanwenden användning
gebruiken seder; sedvänjor; traditioner; vanor
opmaken formulera; skissa; utarbeta
VerbRelated TranslationsOther Translations
aangrijpen använda; nyttja; tillgodogöra sig känna
aanwenden använda; använda sig av; applicera; bruka; nyttja; tillgodogöra sig använda sig utav
benutten använda; använda sig av; bruka; nyttja; tillgodogöra sig använda sig utav
bezigen använda; applicera
doorjagen använda; använda upp; förbruka; spendera
gebruik maken van använda; använda sig av; bruka; nyttja använda sig utav
gebruiken använda; använda sig av; applicera; bruka; nyttja; tillgodogöra sig använda droger; använda sig utav; få något att äta; konsumera; re-write needed; ta droger
gelden ansöka; använda; applicera
hanteren använda
inspannen använda; bruka; göra gällande; uppbjuda; utöva göra upp på förhand
moeite geven använda; bruka; göra gällande; uppbjuda; utöva
omleggen anbringa; använda
opmaken använda; använda upp; förbruka; spendera använda upp; dekorera; förslösa; garnera; komma igång; maskera sig; måla sig; pryda; slösa bort; sminka; sminka sig; utsira; ödsla
praktiseren använda; praktisera; tillämpa
profiteren använda; dra nytta av; utnyttja dra fördel av; utnyttja
solliciteren anbringa; använda
sport uitoefenen använda; praktisera; tillämpa
toepassen använda; applicera; nyttja; tillgodogöra sig använda sig utav; applicera
utiliseren använda; använda sig av; bruka; nyttja
van kracht zijn ansöka; använda; applicera
verbruiken använda; använda upp; förbruka; spendera konsumera
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
verbruiken förbruka

Synonyms for "använda":


Wiktionary Translations for använda:

använda
verb
 1. zich bedienen van, toepassen

Cross Translation:
FromToVia
använda gebruiken gebrauchen — etwas verwenden, benutzen
använda benutten; nutten nützen — von etwas Gebrauch machen
använda gebruiken use — employ, apply
använda aanwenden; benutten; gebruiken; aandoen; aantrekken; opleggen; opbrengen; aanbrengen; leggen; steken; plaatsen; stellen; stoppen; zetten; doen; doorvoeren; in toepassing brengen; toepassen; aanzetten; voordoen appliquermettre une chose sur une autre, soit pour qu’elle y demeure adhérente, être pour qu’elle y laisser une empreinte, soit simplement pour qu’elle y toucher.
använda aanwenden; benutten; gebruiken employer — Utiliser

Related Translations for använda