Swedish

Detailed Translations for bygga ut from Swedish to Dutch

bygga ut:

bygga ut verb (bygger ut, byggde ut, byggt ut)

 1. bygga ut (utvidga; lägga till; vidga)
  uitbreiden; expanderen; verruimen; vermeerderen; verwijden; uitbouwen; verbreiden; uitdijen; openen
  • uitbreiden verb (breid uit, breidt uit, breidde uit, breidden uit, uitgebreid)
  • expanderen verb
  • verruimen verb (verruim, verruimt, verruimde, verruimden, verruimd)
  • vermeerderen verb (vermeerder, vermeerdert, vermeerderde, vermeerderden, vermeerd)
  • verwijden verb (verwijd, verwijdt, verwijdde, verwijdden, verwijd)
  • uitbouwen verb (bouw uit, bouwt uit, bouwde uit, bouwden uit, uit gebouwd)
  • verbreiden verb (verbreid, verbreidt, verbreidde, verbreidden, verbreid)
  • uitdijen verb (dij uit, dijt uit, dijde uit, dijden uit, uitgedijd)
  • openen verb (open, opent, opende, openden, geopend)
 2. bygga ut (bygga till; bygga)
  uitbouwen; bijbouwen; aanbouwen
  • uitbouwen verb (bouw uit, bouwt uit, bouwde uit, bouwden uit, uit gebouwd)
  • bijbouwen verb (bouw bij, bouwt bij, bouwde bij, bouwden bij, bijgebouwd)
  • aanbouwen verb (bouw aan, bouwt aan, bouwde aan, bouwden aan, aangebouwd)
 3. bygga ut (exploatera)
  exploiteren; uitbuiten
  • exploiteren verb (exploiteer, exploiteert, exploiteerde, exploiteerden, geëxploiteerd)
  • uitbuiten verb (buit uit, buitte uit, buitten uit, uitgebuit)

Conjugations for bygga ut:

presens
 1. bygger ut
 2. bygger ut
 3. bygger ut
 4. bygger ut
 5. bygger ut
 6. bygger ut
imperfekt
 1. byggde ut
 2. byggde ut
 3. byggde ut
 4. byggde ut
 5. byggde ut
 6. byggde ut
framtid 1
 1. kommer att bygga ut
 2. kommer att bygga ut
 3. kommer att bygga ut
 4. kommer att bygga ut
 5. kommer att bygga ut
 6. kommer att bygga ut
framtid 2
 1. skall bygga ut
 2. skall bygga ut
 3. skall bygga ut
 4. skall bygga ut
 5. skall bygga ut
 6. skall bygga ut
conditional
 1. skulle bygga ut
 2. skulle bygga ut
 3. skulle bygga ut
 4. skulle bygga ut
 5. skulle bygga ut
 6. skulle bygga ut
perfekt particip
 1. har byggt ut
 2. har byggt ut
 3. har byggt ut
 4. har byggt ut
 5. har byggt ut
 6. har byggt ut
imperfekt particip
 1. hade byggt ut
 2. hade byggt ut
 3. hade byggt ut
 4. hade byggt ut
 5. hade byggt ut
 6. hade byggt ut
blandad
 1. bygg ut!
 2. bygg ut!
 3. byggd ut
 4. byggande ut
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for bygga ut:

NounRelated TranslationsOther Translations
exploiteren exploatering
uitdijen utvigdad
VerbRelated TranslationsOther Translations
aanbouwen bygga; bygga till; bygga ut
bijbouwen bygga; bygga till; bygga ut
expanderen bygga ut; lägga till; utvidga; vidga
exploiteren bygga ut; exploatera
openen bygga ut; lägga till; utvidga; vidga avslöja; föra på tal; introducera; offentliggöra; presentera; publicera; skruva på; sätta på; ta upp; vrida på; öppna
uitbouwen bygga; bygga till; bygga ut; lägga till; utvidga; vidga
uitbreiden bygga ut; lägga till; utvidga; vidga föröka sig; tillväxa; tillväxa i antal; visa; ökas
uitbuiten bygga ut; exploatera utnyttja
uitdijen bygga ut; lägga till; utvidga; vidga svälla; svälla upp
verbreiden bygga ut; lägga till; utvidga; vidga göra allmänt känt; strö; stänka; utströ
vermeerderen bygga ut; lägga till; utvidga; vidga föröka sig; tillta; tillväxa; tillväxa i antal; öka; ökas
verruimen bygga ut; lägga till; utvidga; vidga
verwijden bygga ut; lägga till; utvidga; vidga bredda; sprida; vidga

Related Translations for bygga ut