Swedish

Detailed Translations for falskt from Swedish to Dutch

falskt:

falskt adj

 1. falskt (lögnaktigt; bedrägligt; ljugande; falsk)
 2. falskt (elakt; slugt; slug; falsk)
 3. falskt (falsk)
 4. falskt (falsk)
 5. falskt (falsk)
 6. falskt (falsk)
 7. falskt (låtsad; hycklat; spelat; )
 8. falskt (tvåtungad; falsk; lögnaktigt; tvåtungat)
 9. falskt (misstagen; misstaget; fel; felaktigt; missriktad)
 10. falskt (osann; sanningslös; sanningslöst; osannt)
 11. falskt (med orätt)
 12. falskt (dåligt; skamlig; skamligt; dålig; falsk)
 13. falskt (med onda avsikter; falsk; elak; lågt; elakt)
 14. falskt (otroget; otrogen)

Translation Matrix for falskt:

AdjectiveRelated TranslationsOther Translations
achterbaks dålig; dåligt; elakt; falsk; falskt; skamlig; skamligt; slug; slugt bakslug; bakslugt; bedräglig; bedrägligt; lömskt
doortrapt elakt; falsk; falskt; slug; slugt bakslug; bakslugt; bedräglig; bedrägligt; beräknad; listig; listigt; lömskt; slug; slugt
geaffecteerd affekterad; affekterat; artificiell; artificiellt; falsk; falskt; förvrängt; hycklat; låtsad; låtsat; spelat tillgjort
gefingeerd falsk; falskt fiktiv; fiktivt; fingerad; påhittat; uppdiktad; uppdiktat
gehaaid elakt; falsk; falskt; slug; slugt beräknande; beräknandet; listig; listigt; skarpt; skärpt; slugt; vass; vasst
gekunsteld affekterad; affekterat; artificiell; artificiellt; falsk; falskt; förvrängt; hycklat; låtsad; låtsat; spelat affekterad; affekterat; artificiellt; konstgjord; konstlad; konstlat; tillgjort
gemaakt affekterad; affekterat; artificiell; artificiellt; falsk; falskt; förvrängt; hycklat; låtsad; låtsat; spelat ansträngd; ansträngt; artificiell; artificiellt; fabricerad; fabricerat; forceratd; framtvingad; framtvingat; förarbetat; glord; glort; onaturligt; skapad; skapat
gemeen elak; elakt; falsk; falskt; lågt; med onda avsikter; slug; slugt allmän; allmänt; dum; dumt; dåligt; elak; elakt; låg; lågt; nedrigt; ont; otrevlig; otrevligt; rakare; skurkigt; skärande; vanligt
geniepig dålig; dåligt; elakt; falsk; falskt; skamlig; skamligt; slug; slugt bakslug; bakslugt; bedräglig; bedrägligt; hemlig; hemligt; lömskt
geraffineerd elakt; falsk; falskt; slug; slugt beräknad; elegant; listig; listigt; slug; slugt; smakfullt; stilig
geslepen elakt; falsk; falskt; slug; slugt beräknad; beräknande; jämnt; kryddad; kryddat; lent; listig; listigt; lugn; lugnt; mild; milt; polerad; slug; slugt; slät; slätt
gewiekst elakt; falsk; falskt; slug; slugt beräknande; beräknandet; listig; listigt; skarpt; skärpt; slugt; vass; vasst
gewrongen affekterad; affekterat; artificiell; artificiellt; falsk; falskt; förvrängt; hycklat; låtsad; låtsat; spelat
gezocht affekterad; affekterat; artificiell; artificiellt; falsk; falskt; förvrängt; hycklat; låtsad; låtsat; spelat efterfrågad; efterfrågat; gärna sett; populär; populärt; önskvärt
gluiperig dålig; dåligt; elakt; falsk; falskt; skamlig; skamligt; slug; slugt bakslug; bakslugt; bedräglig; bedrägligt; lömskt; rakare; skurkigt
kwaadwillig elak; elakt; falsk; falskt; lågt; med onda avsikter
leep elakt; falsk; falskt; slug; slugt beräknad; beräknande; listig; listigt; slug; slugt
leugenachtig bedrägligt; falsk; falskt; ljugande; lögnaktigt
listig elakt; falsk; falskt; slug; slugt bakslug; bakslugt; bedräglig; bedrägligt; beräknad; listig; listigt; lömskt; slug; slugt
ondergeschoven falsk; falskt
onecht falsk; falskt
onheus falskt; otrogen; otroget
onnatuurlijk affekterad; affekterat; artificiell; artificiellt; falsk; falskt; förvrängt; hycklat; låtsad; låtsat; spelat ansträngd; ansträngt; artificiell; artificiellt; forceratd; framtvingad; framtvingat; onaturligt
onwaar falsk; falskt fel
onwaarachtig falskt; osann; osannt; sanningslös; sanningslöst
onwelluidend falsk; falskt
slecht elak; elakt; falsk; falskt; lågt; med onda avsikter dum; dumt; dålig; dåligt; fördärva; fördärvad; otrevlig; otrevligt; rutten; ruttet; ruttna; undermåligt; urartad
slinks elakt; falsk; falskt; slug; slugt bakslug; bakslugt; bedräglig; bedrägligt; beräknad; listig; listigt; lömskt; slug; slugt
sluw elakt; falsk; falskt; slug; slugt beräknad; beräknande; listig; listigt; slug; slugt
snood dålig; dåligt; elakt; falsk; falskt; skamlig; skamligt; slug; slugt bakslug; bakslugt; bedräglig; bedrägligt; elakt; illvillig; illvilligt; lömskt; ondskefull; ondskefullt
stiekem dålig; dåligt; elakt; falsk; falskt; skamlig; skamligt; slug; slugt bakslug; bakslugt; bedräglig; bedrägligt; hemlig; hemligt; i skymm undan; lömskt
uitgekookt elakt; falsk; falskt; slug; slugt intensivt; skarp; skarpt; vass; vasst
vals elak; elakt; falsk; falskt; lågt; med onda avsikter; med orätt dum; dumt; dåligt; förrädisk; förrädiskt; lömskt; otrevlig; otrevligt; rakare; skurkigt; svekfull; svekfullt
AdverbRelated TranslationsOther Translations
valselijk falskt; med orätt
OtherRelated TranslationsOther Translations
slecht elak 7; ond; skadlig
ModifierRelated TranslationsOther Translations
bedriegelijk falsk; falskt
doorelkaar falskt; fel; felaktigt; missriktad; misstagen; misstaget
in de war falskt; fel; felaktigt; missriktad; misstagen; misstaget desorienterad; förbryllad; förbryllat; förvirrat; i oreda; konfys; konfyst; virrigt
in het geniep dålig; dåligt; falsk; falskt; skamlig; skamligt bakslug; bakslugt; bedräglig; bedrägligt; hemlig; hemlighetsfull; hemlighetsfulllt; hemligt; i skymm undan; lömskt
met slechte intentie elak; elakt; falsk; falskt; lågt; med onda avsikter
nagemaakt falsk; falskt efterapat; efterliknad; efterliknat; imiterad; imiterat
niet echt falsk; falskt
ten onrechte falskt; med orätt fel; felaktig; med orätt
tweetongig falsk; falskt; lögnaktigt; tvåtungad; tvåtungat

Wiktionary Translations for falskt:


Cross Translation:
FromToVia
falskt onwaar; vals false — state in Boolean logic that indicates a negative result

Related Translations for falskt