Swedish

Detailed Translations for komma in from Swedish to Dutch

komma in:

komma in verb (kommer in, komm in, kommit in)

 1. komma in (gå in; kliva in)
  betreden; binnenkomen; ingaan; binnentreden; binnengaan; binnenstappen; binnenlopen
  • betreden verb (betreed, betreedt, betrad, betraden, betreden)
  • binnenkomen verb (kom binnen, komt binnen, kwam binnen, kwamen binnen, binnengekomen)
  • ingaan verb (ga in, gaat in, ging in, gingen in, ingegaan)
  • binnentreden verb (treed binnen, treedt binnen, trad binnen, traden binnen, binnengetreden)
  • binnengaan verb (ga binnen, gaat binnen, ging binnen, gingen binnen, binnengegaan)
  • binnenstappen verb (stap binnen, stapt binnen, stapte binnen, stapten binnen, binnengestapt)
  • binnenlopen verb (loop binnen, loopt binnen, liep binnen, liepen binnen, binnengelopen)
 2. komma in (gå in i; gå med i; anknyta sig till)
  aangaan; aanknopen
  • aangaan verb (ga aan, gaat aan, ging aan, gingen aan, aangegaan)
  • aanknopen verb (knoop aan, knoopt aan, knoopte aan, knoopten aan, aangeknoopt)
 3. komma in (falla in)
  toetreden; aantreden
  • toetreden verb (treed toe, treedt toe, trad toe, traden toe, toegetreden)
  • aantreden verb (treed aan, treedt aan, trad aan, traden aan, aangetreden)

Conjugations for komma in:

presens
 1. kommer in
 2. kommer in
 3. kommer in
 4. kommer in
 5. kommer in
 6. kommer in
imperfekt
 1. komm in
 2. komm in
 3. komm in
 4. komm in
 5. komm in
 6. komm in
framtid 1
 1. kommer att komma in
 2. kommer att komma in
 3. kommer att komma in
 4. kommer att komma in
 5. kommer att komma in
 6. kommer att komma in
framtid 2
 1. skall komma in
 2. skall komma in
 3. skall komma in
 4. skall komma in
 5. skall komma in
 6. skall komma in
conditional
 1. skulle komma in
 2. skulle komma in
 3. skulle komma in
 4. skulle komma in
 5. skulle komma in
 6. skulle komma in
perfekt particip
 1. har kommit in
 2. har kommit in
 3. har kommit in
 4. har kommit in
 5. har kommit in
 6. har kommit in
imperfekt particip
 1. hade kommit in
 2. hade kommit in
 3. hade kommit in
 4. hade kommit in
 5. hade kommit in
 6. hade kommit in
blandad
 1. komm in!
 2. komm in!
 3. kommande in
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for komma in:

NounRelated TranslationsOther Translations
aangaan angående
aanknopen binda fast vid
binnengaan inkommande
ingaan i kraft trädande; verkan görande
VerbRelated TranslationsOther Translations
aangaan anknyta sig till; gå in i; gå med i; komma in angå; bekymra; beröra; gälla; lova att göra; röra; åtaga
aanknopen anknyta sig till; gå in i; gå med i; komma in föra på tal; ge sig in i; inlåta sig i; ta upp
aantreden falla in; komma in
betreden gå in; kliva in; komma in beträda; gå på; vandra på
binnengaan gå in; kliva in; komma in
binnenkomen gå in; kliva in; komma in
binnenlopen gå in; kliva in; komma in
binnenstappen gå in; kliva in; komma in
binnentreden gå in; kliva in; komma in
ingaan gå in; kliva in; komma in reagera på
toetreden falla in; komma in

Related Translations for komma in