Swedish

Detailed Translations for lägga av from Swedish to Dutch

lägga av:

lägga av verb (lägger av, lade av, lagt av)

 1. lägga av (reservera; spara)
  reserveren; reis boeken; vastleggen; bespreken
  • reserveren verb (reserveer, reserveert, reserveerde, reserveerden, gereserveerd)
  • vastleggen verb (leg vast, legt vast, legde vast, legden vast, vastgelegd)
  • bespreken verb (bespreek, bespreekt, besprak, bespraken, besproken)
 2. lägga av (sluta)
  opgeven; stoppen; afhaken; ophouden; afzien van; afvallen; eruitstappen; afzeggen
  • opgeven verb (geef op, geeft op, gaf op, gaven op, opgegeven)
  • stoppen verb (stop, stopt, stopte, stopten, gestopt)
  • afhaken verb (haak af, haakt af, haakte af, haakten af, afgehaakt)
  • ophouden verb (houd op, houdt op, hield op, hielden op, opgehouden)
  • afzien van verb
  • afvallen verb (val af, valt af, viel af, vielen af, afgevallen)
  • afzeggen verb (zeg af, zegt af, zei af, zeiden af, afgezegd)
 3. lägga av (lämna; kliva av)
  eraf gaan
  • eraf gaan verb (ga eraf, gaat eraf, ging eraf, gingen eraf, eraf gegaan)
 4. lägga av (reservera; hålla inne med; spara)
  reserveren; behouden; opzijleggen; achterhouden; terughouden
  • reserveren verb (reserveer, reserveert, reserveerde, reserveerden, gereserveerd)
  • behouden verb (behoud, behoudt, behield, behielden, behouden)
  • opzijleggen verb (leg opzij, legt opzij, legde opzij, legden opzij, opzij gelegd)
  • achterhouden verb (houd achter, houdt achter, hield achter, hielden achter, achtergehouden)
  • terughouden verb (houd terug, houdt terug, hield terug, hielden terug, teruggehouden)

Conjugations for lägga av:

presens
 1. lägger av
 2. lägger av
 3. lägger av
 4. lägger av
 5. lägger av
 6. lägger av
imperfekt
 1. lade av
 2. lade av
 3. lade av
 4. lade av
 5. lade av
 6. lade av
framtid 1
 1. kommer att lägga av
 2. kommer att lägga av
 3. kommer att lägga av
 4. kommer att lägga av
 5. kommer att lägga av
 6. kommer att lägga av
framtid 2
 1. skall lägga av
 2. skall lägga av
 3. skall lägga av
 4. skall lägga av
 5. skall lägga av
 6. skall lägga av
conditional
 1. skulle lägga av
 2. skulle lägga av
 3. skulle lägga av
 4. skulle lägga av
 5. skulle lägga av
 6. skulle lägga av
perfekt particip
 1. har lagt av
 2. har lagt av
 3. har lagt av
 4. har lagt av
 5. har lagt av
 6. har lagt av
imperfekt particip
 1. hade lagt av
 2. hade lagt av
 3. hade lagt av
 4. hade lagt av
 5. hade lagt av
 6. hade lagt av
blandad
 1. lägg av!
 2. lägg av!
 3. läggande av
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Translation Matrix for lägga av:

NounRelated TranslationsOther Translations
afhaken avhäktad; avkopplande; stoppande; uppknäppad
afvallen avmagring; viktförlust
afzeggen avbeställning; återkallande
afzien van avse ifrån
bespreken diskutera; tala om
opgeven ansöka för någonting
ophouden stoppande
stoppen stanna; tillstoppande
VerbRelated TranslationsOther Translations
achterhouden hålla inne med; lägga av; reservera; spara avhålla från; avskärma; dölja; förtäcka; gömma; hindra; knycka; lägga band på; skyla; snatta; sno; stjäla; undertrycka; återhålla
afhaken lägga av; sluta
afvallen lägga av; sluta avmagra; bli smal; desillusionera; förlora i vikt
afzeggen lägga av; sluta annulera; avbeställa; beställa av; säga återbud
afzien van lägga av; sluta
behouden hålla inne med; lägga av; reservera; spara beskydda; bevara; förvara; hålla vid makt; inlägga; skydda; uppehålla; upprätthålla; vakta; vidmakthålla
bespreken lägga av; reservera; spara diskutera; kommentera; prata igenom; tala om
eraf gaan kliva av; lägga av; lämna
eruitstappen lägga av; sluta
opgeven lägga av; sluta enrollera; ge upp; kapitulera; kasta in handduken; låta värva sig; offra; påmönstra; registrera; registrera sig; sluta; ta del i; uppge hopp; upphöra; värva; överge; överlämna sig
ophouden lägga av; sluta avhålla; ; dö ut; föra till ett slut; fördröja; ge upp; hejda; hämma; hålla fram; hålla upp; sluta; sluta upp; stanna; stoppa; uppehålla; upphöra; överge
opzijleggen hålla inne med; lägga av; reservera; spara
reis boeken lägga av; reservera; spara
reserveren hålla inne med; lägga av; reservera; spara reservera
stoppen lägga av; sluta ajournera; avstanna; bli stående; bringa till stillastående; bromsa in; flytta fram; fylla; föra till ett slut; ge upp; laga; plombera; plugga igen; sakta ner; skjuta upp; sluta; stoppa; stoppa igen; stå stilla; tamponera; upphöra; överge
terughouden hålla inne med; lägga av; reservera; spara avvärja; betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; hålla undan; krossa; parera; undertrycka
vastleggen lägga av; reservera; spara anteckna; binda; binda fast vid ett rep; fastbinda; fastknyta; fästa; förtöja; kedja fast; lista; lägga fast pengarna; notera; skriva in; skriva ner

Synonyms for "lägga av":


Related Translations for lägga av